Badania genetyczne na ojcostwo

środa 18:00 - 01.08.2018
Ocena Użytkowników (2 Ocen)
3.5
Badania genetyczne na ojcostwo
Badania genetyczne na ojcostwo to najlepszy sposób, aby stwierdzić, kto jest ojcem biologicznym dziecka. Tego typu badania wykonuje się w różnych celach, jednak w przypadku badania prywatnego zwykle jest to po prostu upewnienie się, że na pewno wychowuje się własne dziecka, zaś badania na zlecenie sądu mają za zadanie doprowadzić do sytuacji, aby prawne i biologiczne ojcostwo dziecka były jednakowe.

Badania genetyczne na ojcostwo - w jakim celu je się wykonuje?

Prywatne testy na ojcostwo bardzo często zlecają rodzice lub samo dziecko, aby potwierdzić ojcostwo w sytuacji, gdy podejrzenia nie są na tyle pewne, aby od razu wnioskować o sądowe ustalenie ojcostwa. Jeżeli wynik badania potwierdza podejrzenia, wówczas dopiero warto złożyć wniosek do sądu lub prokuratury o ustalenie ojcostwa. Po dokładnym przesłuchaniu świadków i stron badania genetyczne na ojcostwo są zleca w ramach procesów o uznanie, zaprzeczenie lub ustalenie nieważności uznania, które dodatkowo mogą wiązać się z kwestiami alimentów, nadaniem dziecku nazwiska czy też ustaleniem zakresu władzy rodzicielskiej.

Uznanie ojcostwa jest sposobem przejęcia przez mężczyznę prawnej opieki nad dzieckiem poprzez dokonanie oświadczenia przed odpowiednim urzędem w czasie trwania ciąży i do ukończenia 18 roku życia przez dziecko. Jest to wykonywane w sytuacji, gdy ojciec dziecka nie był ani nie jest w związku małżeńskim z matką dziecka. Aby uznanie ojcostwa było przyjęte, musi zostać to potwierdzone przez matkę. Jeżeli ona się nie zgodzi na uznanie ojcostwa przez danego mężczyznę, ma on prawo wnioskować do sądu o ustalenie ojcostwa. Natomiast jeśli doszło do uznania ojcostwa, jednak później wyszły na jaw podejrzenia, że jednak dany mężczyzna nie jest ojcem biologicznym dziecka, wszystkie strony (ojciec, matka i dziecko) mogą wystąpić o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

O zaprzeczenie ojcostwa można wnioskować w sytuacji, gdy doszło do jego domniemania i później pojawiły się podejrzenia, że domniemany ojciec nie jest biologicznym ojcem dziecka. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym domniemanie ojcostwa zachodzi, jeżeli dziecko urodziło się w trakcie małżeństwa lub w 300 dni po rozwiązaniu małżeństwa, a także w kilku innych sytuacjach. Wówczas to domniemany ojciec może wnioskować do sądu o zaprzeczenie w ciągu 6 miesięcy od bycia poinformowanym o narodzinach potomstwa, matka dziecka ma na to 6 miesięcy od daty porodu, a dziecko - 3 lata od ukończenia pełnoletności. Przekroczenie tych terminów wymaga wnioskowanie do prokuratury, by ta dopiero złożyła sprawę w sądzie. Aby wnioskowanie zostało przyjęte, przydatny może być wynik prywatnych badań genetycznych na ojcostwo.

Sprawdź, gdzie zrobić test na ojcostwo ❱

Rodzaje badań genetycznych na ojcostwo

Badania genetyczne na ojcostwo mogą być zlecone podczas procesu przez sąd. Wówczas biegły sądowy z zakresu genetyki sądowej poda dokładnie, w której placówce ma zostać przeprowadzone pobranie próbek i kto tego dokona. W obecności dwóch bezstronnych świadków próbki w postaci wymazów są pobierane od dziecka, domniemanego ojca i matki, a przebieg pobrania jest protokołowany. Analiza jest wykonywana następnie w specjalnym laboratorium genetyki sądowej. Podpisana przez biegłego ekspertyza pozwala na wydanie wyroku sądowego.

Prywatne badania genetyczne na ojcostwo można wykonać w dość dowolny sposób. Możliwe jest przeprowadzenie go tak, aby zostało uznane jako pełnoprawny dowód w sądzie. Takie badanie jest dość drogie, wymagana jest zgoda wszystkich opiekunów prawnych dziecka i pobranie DNA od trzech osób. Przebieg takiego pobrania musi być zbliżony do sądowego. Można także wykonać badania genetyczne na ojcostwo w punkcie pobrań z próbek tylko od dziecka i domniemanego ojca. W tym wypadków również potrzebna jest zgoda matki, jednak ta wersja jest mniej skomplikowana i tańsza. Wynik tego badania genetycznego na ojcostwo można wykorzystać w trakcie wnioskowania o ustalenie ojcostwa.

Istnieją także wersje anonimowe badania genetycznego na ojcostwo. Pobranie robi się samodzielnie po zamówieniu specjalnego zestawu. Możliwe jest wówczas pobranie do badania dwóch wymazów, dwóch mikrośladów lub mikrośladu i wymazu, co może wybrać pod względem wygody i możliwości, jakie istnieją w danej sytuacji. Próbki wysyła się później kurierem do laboratorium W tym badaniu nie podaje się, czyj materiał zawierają próbki, więc wynik dostarcza jedynie wiedzy osobie zlecającej, czy te dwie próbki są ze sobą zgodne, czy też nie.

Dowiedz się, jaka jest cena testów na ojcostwo ❱

Test genetyczny na ojcostwo

Jeżeli masz wątpliwości co do swojego biologicznego ojcostwa lub podejrzewasz, że możesz być biologicznym ojcem dziecka wykonaj proste genetyczne badanie ojcostwa. Pozwala ono na stuprocentowe wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie go z pewnością powyżej 99,9999%.

Dostępne badania ojcostwa to:

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (wymaz + mikroślad)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (wymaz + wymaz)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (mikroślad + mikroślad)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja w punkcie pobrań (wymaz + wymaz)

Dowiedz się więcej

Badania genetyczne na ojcostwo - jak pobiera się materiał genetyczny?

Najczęściej do badania genetycznego na ojcostwo wykonuje się wymazy. Takie wymazy należy pobrać specjalnym sterylnym patyczkiem zwanym wymazówką. Pociera się nią wewnętrzną stronę policzka, dzięki czemu zostają zebrane komórki błony śluzowej jamy ustnej. Jest to wygodny i nieinwazyjny sposób, aby uzyskać materiał genetyczny. Wymaz można pobrać w punkcie pobrań, ale również samodzielnie. Wykonanie wymazu wymaga jednak czystości jamy ustnej, co można uzyskać nie jedząc ani nie pijąc przez dwie godziny przed pobraniem.

Również łatwą metodą uzyskania materiału do badania genetycznego na ojcostwo jest wyizolowanie go białych krwinek z krwi żylnej. Ze względu na inwazyjność i niechęć znacznej części społeczeństwa do pobrań krwi ten rodzaj próbek wykonuje się dużo rzadziej w przypadku ustalania ojcostwa. Jednakże wykorzystując próbki krwi w tym celu nie wymaga się od badanych osób bycia na czczo, jak to jest w przypadku innych badań krwi.

Rozpowszechniło się również wykorzystanie mikrośladów w badaniach genetycznych na ojcostwo, szczególnie w wersjach anonimowych. Mikroślad można uzyskać zabierając przedmiot należący do badanej osoby, umieszczając go w bezpiecznym opakowaniu i przesyłając do laboratorium. Przedmiotem przekazanym do analizy może być przykładowo szczoteczka do zębów, używana chusteczka higieniczna, guma do żucia czy też prezerwatywa - ma to być przedmiot zawierający znaczną ilość materiału genetycznego od jednej osoby w postaci śliny, fragmentów naskórka, plamek krwi, nasienia itp.

W rzadszych przypadkach badania genetyczne na ojcostwo przeprowadza się jeszcze zanim dziecko pojawi się na świecie, a jest to możliwe od 10 tygodnia ciąży. Wówczas z krwi matki możliwe jest wyizolowanie wolnego DNA dziecka. Natomiast od 15 tygodnia DNA można pobrać z płynu owodniowego. Wykonuje się to jednak w ramach amniopunkcji, do przeprowadzenia której konieczne są istotne wskazania lekarskie, gdyż jest to badanie obarczone znacznym ryzykiem powikłań, w tym m.in. poronienia.

Przeczytaj więcej na temat ustalania ojcostwa w czasie ciąży ❱

Badania genetyczne na ojcostwo - analiza genetyczna

Główną częścią badania genetycznego na ojcostwo jest analiza molekularna wykonywana w laboratorium zajmującym się diagnostyką genetyczną. Tam wszystko zaczyna się od wyizolowania z próbek DNA należącego do poszczególnych osób. Ze względu na niewielką ilość uzyskanego DNA powiela się go poprzez przeprowadzenie reakcji łańcuchowej polimerazy, czyli techniki PCR, która pozwala na otrzymanie setek tysięcy kopii łańcuchów DNA. Następnie wykonuje się sekwencjonowanie, w którym uzyskuje się informację o kolejności w jakiej ułożone są pary zasad w łańcuchach DNA. Tą metodą również możliwe jest wykrycie w DNA konkretnych sekwencje i właśnie takie sekwencje zwane markerami służą do porównania materiału genetycznego dwóch osób. Zestaw markerów genetycznych stanowi indywidualny profil danej osoby, który w 50% pokrywa się z profilem genetycznym biologicznego rodzica. Badania DNA na ojcostwo wykorzystują 16, 22 lub 24 markery genetyczne w celu ustalenia ich zgodności w próbkach od obu osób. W ramach analizy markerom nadaje się po dwie liczby związane z danymi sekwencjami. Liczby w odpowiadających sobie markerach porównuje się - jeżeli jedna z liczb jest taka sama świadczy to o prawdopodobnym ojcostwie. Aby dało się potwierdzić ojcostwo, co można zrobić z pewnością 99.9999% konieczne jest stwierdzenie tych samych liczb we wszystkich parach markerów. Stuprocentowe wykluczenie bycia ojcem daje natomiast brak zgodności w minimum 4 parach markerów.


Aktualizacja: 2018-12-17

Statystyki:
0 komentarzy
1007 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Test na ojcostwo ➜ realizacja wysyłkowa. Wymaz od ojca, Mikroślad od dziecka

  • Test genetyczny na ojcostwo pozwala na ustalenie, czy mężczyzna poddawany badaniu jest biologicznym ojcem dziecka
  • Badanie 24 markerów genetycznych
  • Badanie wykonywane jest ANONIMOWO drogą kurierską – analizowane jest DNA domniemanego ojca z wymazu oraz mikroślad od dziecka
  • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

analizę próbek w laboratorium

obsługę kurierską do laboratorium

wynik badania dostępny online

zestaw do pobrania wymazu

Cena badania:

779 zł