22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Trucheck Kobieta - badanie krwi w kierunku nowotworu jajnika, szyjki macicy, endometrium

3.60
Ocena użytkowników: 41 ocen

To nowoczesne badanie krwi, mające na celu wczesne wykrycie nowotworów jajnika, szyjki macicy i endometrium.

Badania Trucheck to innowacyjne, nieinwazyjne badania krwi w kierunku raka jajnika, szyjki macicy i endometrium. Oferowany test przeznaczony jest dla zdrowych kobiet. Zaleca się coroczne wykonywanie takiego badania, w ramach profilaktyki nowotworów złośliwych.

W ramach badania wykrywane są tzw. CTCs, czyli skupiska krążących komórek nowotworowych. Są one uwalniane przez nowotwory złośliwe na wczesnym etapie, w tym u osób nieświadomych swojej choroby. Krążące komórki nowotworowe nie występują u osób zdrowych.

Ogólna dokładność testu Trucheck wynosi ponad 99%.

PRÓBKA KRWI DO BADANIA POBIERANA JEST W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PACJENTA (WIZYTY DOMOWE) - W KATOWICACH, KRAKOWIE, WROCŁAWIU, WARSZAWIE, ŁODZI, GDAŃSKU, GDYNI, SOPOCIE, POZNANIU, SZCZECINIE ORAZ RZESZOWIE.

Jest to badanie pomocne we wczesnym wykrywaniu:

  • jajnika
  • szyjki macicy
  • endometrium

Trucheck Kobieta - na czym polega ten innowacyjny test?

  • Testy Trucheck to najnowocześniejsze badania krwi, pozwalające na wczesne wykrycie nowotworów złośliwych. Ich opracowanie było możliwe dzięki wieloletniej współpracy międzynarodowej, badaniom naukowym i innowacji - zostały one przetestowane na grupie ponad 40000 osób.
  • Oferowane badanie Trucheck Kobieta ma na celu wczesne wykrycie nowotworów jajnika, szyjki macicy oraz endometrium (trzonu macicy). Jest ono zalecane wszystkim bezobjawowym kobietom w ramach profilaktyki nowotworów złośliwych, rekomendowane jest jego coroczne wykonywanie. 
  • Istotą badania Trucheck jest sprawdzenie, czy w pobranej od Pacjentki próbce krwi obecne są skupiska krążących komórek nowotworowych (tzw. CTCs, ang. circulating tumor cells). Komórki te są uwalniane przez nowotwory złośliwe - są one więc wykrywalne u Pacjentek onkologicznych, a nie występują u kobiet zdrowych. 
  • Badania Trucheck wykrywają nowotwory niezależnie od stopnia ich zaawansowania - wykrywane są więc również schorzenia na wczesnym etapie rozwoju. Testy Trucheck mogą więc przyczynić się do wczesnego postawienia właściwej diagnozy, co znacznie zwiększa szanse na pokonanie choroby nowotworowej.
  • Specyficzność testów Trucheck wynosi 99.9%, a czułość 92.1%.

Trucheck Kobieta - badanie krwi w kierunku nowotworu jajnika, szyjki macicy, endometrium


4799.00 na stronie
Technologia badania:
Immunocytochemia fluorescencyjna
Czas oczekiwania na wynik:
do 15 dni roboczych od dostarczenia próbki do laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce