Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Przewlekła niewydolność nerek — przyczyny objawy, diagnostyka, leczenie

Przewlekła niewydolność nerek — przyczyny objawy, diagnostyka, leczenie

5.0
Ocena użytkowników: 8 ocen

Z artykułu dowiesz się:

 • Czym jest przewlekła niewydolność nerek?
 • Przewlekła niewydolność nerek - cechy charakterystyczne
 • Przewlekła niewydolność nerek - jak diagnozować i leczyć ?

Sprawdź też:

Data publikacji: 2024-02-27

Data aktualizacji: 2024-02-27

Przewlekła niewydolność nerek — co to jest ?

Przewlekła choroba nerek jest coraz bardziej rozpowszechniona.
W ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost zapadalności na przewlekłą chorobę nerek. Przewlekłą chorobę nerek podzielono na 5 stadiów, w zależności od stopnia wydolności nerek mierzonego za pomocą stopnia przesączania kłębuszkowego (GFR, glomerular filtration rate).
1. stadium (GFR > 90 ml/min) i 2. stadium (GFR = 60-89 ml/min)
W tych stadiach choroby występuje niewiele objawów. Mogą to być: wysokie ciśnienie krwi, podwyższone stężenie kreatyniny lub mocznika we krwi, obecność krwi lub białka w moczu, uszkodzenie nerek stwierdzone w: badaniu rezonansem magnetycznym, tomografii komputerowej, USG lub RTG.
3. stadium (GFR = 30-59 ml/min)
W trzecim stadium PChN może wystąpić niedokrwistość (niedobór czerwonych krwinek) i/lub dolegliwości kostne. Leczenie tych zaburzeń ma na celu poprawę samopoczucia pacjenta oraz spowolnienie postępu choroby.
4. stadium (GFR = 15-29 ml/min)
W tym momencie funkcjonowanie nerek jest już poważnie zaburzone. Kłopotliwe mogą być utrzymanie bilansu wodnego (narastają obrzęki) czy kontrola ciśnienia tętniczego (potrzeba więcej leków przeciw nadciśnieniu). Należy niezwłocznie udać się do nefrologa, który przedstawi możliwości dalszego leczenia.
5. stadium (GFR <15 ml/min)
To schyłkowa faza choroby, która oznacza zanik czynności nerek w stopniu istotnie zaburzającym funkcjonowanie organizmu. Gdy pojawiają się tego typu objawy, należy rozpocząć leczenie nerkozastępcze: dializoterapię lub przeszczepienie nerki. Są to zabiegi ratujące życie.

Przewlekła niewydolność nerek — przyczyny

Najczęstszymi przyczynami przewlekłej choroby nerek są:

 • nefropatia cukrzycowa;
 • nefropatia nadciśnieniowa;
 • kłębuszkowe zapalenie nerek lub inna glomerulopatia;
 • nefropatia niedokrwienna;
 • ostre uszkodzenie nerek (AKI);
 • cewkowo–śródmiąższowe choroby nerek (np. odmiedniczkowe zapalenie nerek);
 • wielotorbielowate zwyrodnienie nerek;
 • przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek.

Przewlekła niewydolność nerek — objawy

Objawy ze strony układu moczowego:
 • częste oddawanie moczu;
 • bólu w okolicy nerek;
 • często bezbarwny mocz to objaw niewydolności nerek.
Układ kostny:
 • pacjent może borykać się z częstymi złamaniami, a także bólami kości czy stawów.

Objawy psychiczne i neurologiczne:

 • zaburzeni koncentracji;
 • zaburzenia snu;
 • trudności z pamięcią;
 • drżenie lub drewnienie kończyn.

Objawy skórne:

 • blada szaro — brunatna skóra;
 • świąd;
 • siniaki;
 • obrzęki.
Płodność:
 • u kobiet występują zaburzenia miesiączkowania.
Układ krwionośny:
 • krwawienie z nosa;
 • niedokrwistość.
Nie można też pominąć objawów ogólnych takich jak: znużenie, utrata masy ciała czy niedożywienie. Znakiem, który może świadczyć o przewlekłej niewydolności nerek u dzieci mogą być zaburzenia wzrastania, np. krzywica kości albo spowolnienie procesu wzrostu.
Natomiast w przebiegu ostrej niewydolności nerek jednym z najbardziej typowych objawów jest skąpomocz, a czasem bezmocz. Wśród innych dolegliwości, które mogą wskazywać na chorobę znajdują się również:
 • krwotoki;
 • biegunka;
 • wstrząs;
 • niewydolność serca.

Przewlekła niewydolność nerek - diagnostyka

Zaliczyć do niej można:

Przewlekła niewydolność nerek — metody leczenia:

Hemodializa - jest to proces oczyszczania krwi z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii, który odbywa się poza organizmem człowieka.

Transplantacja - przeszczepienie nerki to poważny zabieg chirurgiczny, który polega na wszczepieniu funkcjonującego organu osobie dotkniętej niewydolnością nerek. Organ ten jest pobierany od żywego lub martwego dawcy i dobierany pod kątem zgodności grupy krwi oraz tzw. podobieństwa antygenowego, dzięki któremu minimalizowane jest ryzyko odrzucenia przeszczepu przez organizm.

Dializoterapia -polega na podłączeniu chorego do specjalnego aparatu, przez który przepływa krew pacjenta. Urządzenie ma za zadanie usunąć z życiodajnej tkanki, to, co powinny filtrować nerki, czyli szkodliwe dla zdrowia produkty przemiany materii oraz wszelkie:
 • toksyny;
 • metabolity leków;
 • substancje obecne we krwi, ale w stężeniu przewyższającym tzw. próg nerkowy.

Dializa otrzewnowa - to metoda usuwania z organizmu toksyn i nadmiaru płynów wykorzystująca naturalną zdolność filtracyjną błony otrzewnej wyściełającej od wewnątrz jamę brzuszną.


Bibliografia: 

1.  Skokowska B., Dyk D.(2007). Przegląd metod leczenia chorób nerekv. Via Medica. Vol 15. Nr 2, s. 128 - 132.

2.  Król E., Rutkowski B.(2008). Przewlekła choroba nerek — klasyfikacja, epidemiologia i diagnostyka. Forum Nefrologiczne. Vol. 1 Nr 1. s, 1-6.

3. Małyszko J.(2005). Przewlekła niewydolność nerek — problem tylko nefrologów? Choroby Serca i Naczyń. Vol. 2. Nr 2. s, 78–83.

To badanie będzie pomocne:

Nowotwory złośliwe gen CHEK2 – rak jelita grubego, tarczycy, nerki

Cena w placówce

599.00 

Cena online:

556.00 
Technologia badania:Sekwencjonowanie

Czas oczekiwania na wynik:do 20 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic