22 123 95 55
PL
Znajdź badanie
Morfologia krwi - na czym polega i dlaczego warto ją wykonywać?

Morfologia krwi - na czym polega i dlaczego warto ją wykonywać?

4.70
Ocena użytkowników: 15 ocen

Morfologia - co to jest i dlaczego warto ją wykonywać?

Morfologia krwi to podstawowe badanie przesiewowe, które może na wczesnym etapie wykryć zaburzenia i ułatwić zaplanowanie dalszej diagnostyki. Umożliwia jakościową i ilościową ocenę składu i morfologii krwi obwodowej, krwinek białych (leukocytów) i czerwonych (erytrocytów) oraz płytek krwi (trombocytów). Dodatkowo morfologia z rozmazem oprócz podstawowych parametrów określa liczbę poszczególnych komórek krwi w jednostce objętości, procentową zawartość, wzajemne proporcje oraz niektóre cechy wyglądu takie jak wielkość czy kształt.   

Morfologia krwi znajduje zastosowanie w profilaktyce i diagnostyce. Wykorzystywana jest do ogólnej oceny stanu zdrowia osoby badanej, dostarcza ważnych informacji oraz umożliwia m.in. wstępną diagnostykę niedokrwistości (anemii) i jej monitorowanie, ocenę stopnia utraty krwi po krwotokach, wczesne wykrycie wielu chorób, stanów zapalnych, niedoborów odporności, infekcji czy zaburzeń pracy szpiku. 

Niewątpliwą zaletą badania morfologicznego jest niska cena i szeroka dostępność punktów pobrań, w których można je wykonać. Morfologia wykonywana jest na czczo (minimum 12 godzin od ostatniego posiłku), w godzinach porannych poprzez pobranie próbki krwi żylnej, a następnie jej analizę w laboratorium. Profilaktyczne zaleca się osobom dorosłym wykonywanie badania morfologicznego krwi przynajmniej raz w roku. Do jego wykonania nie ma żadnych przeciwwskazań, pobierana jest niewielka ilość krwi, której utrata nie wpływa na stan zdrowia osoby badanej.

Morfologia krwi obejmuje następujące parametry:

 • Krwinki czerwone, określane również jako erytrocyty (ang. Red Blood Cells, RBC),
 • Hematokryt (ang. Hematocrit, HCT) to procent objętości krwi zajmowany przez krwinki czerwone, który pozwala wykryć ich nadmiar,
 • Hemoglobina (ang. Hemoglobin concentration, HGB) jest białkiem znajdującym się w erytrocytach, nadającym krwi charakterystyczny, czerwony kolor. Jej stężenie wyrażane jest najczęściej w g/dl lub g% i pozwala określić niedobór czerwonych krwinek,
 • Średnia masa hemoglobiny w krwinkach czerwonych (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin, MCH),
 • Średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, MCHC),
 • Średnia objętość krwinki czerwonej (ang. Mean Corpuscular Volume, MCV) to parametr umożliwiający ocenę nieprawidłowości dla poszczególnych krwinek,
 • RDW (ang. Red-cell Distribution Width) - wskaźnik zmienności objętości krwinek czerwonych,
 • Białe krwinki, inaczej leukocyty (ang. White Blood Cells, WBC),
 • Neutrofile (NEUT, granulocyty obojętnochłonne),
 • Limfocyty (LYM, należą do agranulocytów),
 • Monocyty (MONO, zaliczane do agranulocytów),
 • Eozynofile (EOS, granulocyty kwasochłonne),
 • Bazofile (BASO, granulocyty zasadochłonne),
 • Płytki krwi nazywane również trombocytami (ang. Platelets, PLT), 
 • Średnia objętość płytki krwi (ang. Mean Platelet Volume, MPV),
 • Wskaźnik zmienności objętości trombocytów (ang. Platelet Distribution Width, PDW),
 • Tzw. hematokryt płytkowy (ang. Plateletcrit, PCT). 
Morfologia krwi może również zawierać takie informacje jak liczba jądrzastych krwinek czerwonych (NRBC#) czy ilość retikulocytów, będących wskaźnikiem dziennej produkcji erytrocytów w szpiku. Przy zlecaniu tego badania lekarze mogą zaproponować także sprawdzenie dodatkowych parametrów takich jak glukoza czy bilirubina.

Pakiety badań zawierające morfologię krwi:

Wyniki morfologii powinny być interpretowane, biorąc pod uwagę wywiad lekarski, wyniki innych badań podmiotowych, przedmiotowych i dodatkowych oraz stan zdrowia osoby badanej. Normy dla poszczególnych parametrów morfologii laboratorium umieszcza na wydawanym wyniku. Jeśli badany parametr nie mieści się w podanej normie, często umieszczane jest oznaczenie, że dany wynik jest wyższy lub niższy niż wynosi norma. Należy pamiętać, że na wynik badania może wpłynąć wysiłek fizyczny oraz spożyty posiłek i nieprzestrzeganie zaleceń do wykonania badania na czczo.

Bibliografia:

 1. Jędrzejczak W.W., Co można wykryć za pomocą badania morfologii krwi? Lekarz POZ 2018;1:1-7.

Aktualizacja: 2021-10-29

Data publikacji: 2021-10-29

Morfologia krwi


17.00 na stronie
Technologia badania:
Metoda jakościowa i ilościowa
Czas oczekiwania na wynik:
1-2 dni robocze

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

Masz pytania?

Zadzwoń, a chętnie na nie odpowiemy