22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Pakiet reumatologiczny - 8 badań krwi na choroby reumatyczne

4.00
Ocena użytkowników: 133 ocen

Badanie pozwoli na diagnostykę chorób reumatycznych we wczesnym okresie od wystąpienia objawów oraz odróżnienie tych chorób od dny moczanowej

Dzięki wykonaniu badania możliwe będzie określenie aktywnej fazy choroby lub remisji, a także wstępne różnicowanie pod kątem tocznia, choroby zwyrodnieniowej stawów oraz reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). 

Wykonanie testu jest także przydatne w monitorowaniu leczenia. 

W skład tego pakietu badań wchodzi 8 różnych badań krwi. 

Badamy obecność:

 • chorób reumatycznych

W ramach tego pakietu badamy:

 • Morfologię krwi (pełną) - dzięki niej możliwe jest rozpoznanie pierwotnych objawów chorób reumatycznych oraz identyfikacja powikłań. Diagnostycznie istotna jest nieprawidłowa ilość białych krwinek i płytek krwi, a także niedokrwistość o różnym nasileniu.
 • OB i CRP - podwyższony OB i wysokie CRP oznaczają występujący stan zapalny, który jest charakterystyczny dla postaci niektórych schorzeń reumatycznych. Podwyższony CRP i OB pozwala na przykład na odróżenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) od choroby zwyrodnieniowej stawów.
 • Kwas moczowy - podniesiony poziom kwasu moczowego sugeruje występowanie dny moczanowej.
 • ASO, ilościowo - wskazuje na popaciorkowcową genezę schorzenia reumatycznego.
 • RF, ilościowo - jest to czynnik reumatoidalny, który zwiększa prawdopodobieństwo choroby reumatycznej.
 • anty-CCP - są to przeciwciała specyficzne dla RZS.
 • PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy - celem oznaczenia przeciwicał ANA jest potwierdzenie autoimmunizacyjnego charakteru występujących objawów (ze wskazaniem na toczeń indukowany lekami oraz toczeń rumieniowaty układowy).

Czym są choroby reumatyczne?

 • Choroby reumatyczne to grupa chorób, które charakteryzują się przewlekłymi zmianami w obrębie tkanki łącznej. 
 • Wśród najczęściej diagnozowanych chorób reumatycznych wymienia się reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, chorobę zwyrodnieniową stawów, zapalenia ścięgien itp.
 • Do objawów występujących w przebiegu chorób reumatycznych zalicza się bóle, obrzęk i sztywność stawów, bóle pleców i szyi itp.
 • Choroby reumatyczne cechują się występowaniem okresów zostrzeń i remisji - w okresach zaostrzeń funkcjonowanie osoby chorej jest znacznie ograniczone. 
 • Jeśli choroby reumatyczne nie są leczone prawidłowo, mogą skutkować znaczną niepełnosprawnością. Bardzo istotne jest więc, aby wdrożyć odpowiednią terapię jak najszybciej od pojawienia się pierwszych objawów.
 • W oferowanym przez nas pakiecie badań zawartych jest 8 różnych badań krwi - dzięki wykonaniu takiego badania możliwa jest weryfikacja bardzo wcześnie występujących objawów chorób reumatycznych, wykazanie ich charakteru oraz monitorowanie postępów wdrożonego leczenia.

Pakiet reumatologiczny - 8 badań krwi na choroby reumatyczne


227.00 na stronie
249.00 w placówce
Technologia badania:
Metoda ilościowa i jakościowa
Czas oczekiwania na wynik:
do 17 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce