Infekcje układu pokarmowego – 25 patogenów (bakterie, wirusy, pasożyty), realizacja wysyłkowa
Pakiet badań

Infekcje układu pokarmowego – 25 patogenów (bakterie, wirusy, pasożyty), realizacja wysyłkowa

 • Badanie pozwala na identyfikację materiału genetycznego 25 patogenów – 13 bakterii, 6 wirusów i 6 pasożytów
 • Badanie przeprowadzane jest z próbki kału
 • Laboratorium odpowiedzialne: genXone

W ramach pakietu badamy obecność:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

6 pasożytów

Zdrowegeny.pl Tick Icon

6 wirusów

Zdrowegeny.pl Tick Icon

13 bakterii

Cena badania:

699 zł

Technologia badania:
Real-time PCR
Czas oczekiwania na wynik:
do 7 dni roboczych

INFEKCJE UKŁADU POKARMOWEGO

 • Infekcje układu pokarmowego są związane ze stanami zapalnymi jelita i żołądka. Bakterie, wirusy i pasożyty uznawane są za najważniejsze patogeny odpowiedzialne za ich rozwój.
 • Infekcje układu pokarmowego objawiają się występowaniem takich dolegliwości jak biegunki, wymioty, nudności, bóle brzucha, skurcze brzucha, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie.

W ramach tego pakietu badamy:

Obecność w próbce kału materiału genetycznego 13 bakterii

Badana jest obecność bakterii: Shigella spp./ enteroinwazyjnych Escherichia coli (EIEC), Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Clostridium difficile toxin B, Aeromonas spp. Salmonella spp, hiperwirulentnych Clostridium difficile, Escherichia coli O157, shigatoksycznych Escherichia coli STEC (stx1/2), enteropatogennych Escherichia coli EPEC (eaeA), enterotoksycznych Escherichia coli ETEC (It/st), enteroagregacyjnych Escherichia coli EAEC (aggR)

Obecność w próbce kału materiału genetycznego 6 wirusów

Badane wirusy: Adenowirus F (ADV-F) serotypy 40 i 41, Norowirus GI (NVG 1), Norowirus GII (NVG 2), Rotawirus A (ROV), Astrowirus (ASV), Sapowirus (SV) genogrupy G1, 2, 4, 5

Obecność w próbce kału materiału genetycznego 6 pasożytów jednokomórkowych

Badane pasożyty: Giardia lamblia (wywołuje lambliozę), Entamoeba histolytica (wywołuje pełzakowicę), Cryptosporidium spp. (wywołuje kryptosporydiozę), Blastocystis hominis (wywołuje blastocystozę), Dientamoeba fragilis (wywołuje dientamebozę), Cyclospora cayetanensis (wywołuje cyklosporozę)

Co jest wskazaniem do zrobienia testu?

PODEJRZENIE INFEKCJI PASOŻYTNICZEJ UKŁADU POKARMOWEGO

DOLEGLIWOŚCI SUGERUJĄCE INFEKCJE UKŁADU POKARMOWEGO

Wśród takich objawów wymienia się np. biegunki, wymioty, nudności, gorączkę, bóle brzucha, skurcze brzucha, brak apetytu, osłabienie organizmu, uczucie zmęczenia.

Ustal przyczynę infekcji układu pokarmowego wykonując bardzo prosty i czuły test molekularny

 • Najważniejszymi patogenami odpowiedzialnymi za infekcje układu pokarmowego są bakterie, wirusy i pasożyty. Infekcje te są bardzo powszechne i cechują się występowaniem takich dolegliwości jak wymioty / biegunki, podwyższona temperatura ciała, brak apetytu, nudności, złe samopoczucie czy ogólne osłabienie.
 • Prawidłowe rozpoznanie patogenu wywołującego infekcje jest trudne ze względu na dużą ilość możliwych czynników etiologicznych, obecność bardzo podobnych objawów w zakażeniach różnymi patogenami, a także ograniczoną możliwość identyfikacji niektórych patogenów przy zastosowaniu podstawowych technik mikrobiologii.
 • Test przez nas oferowany jest natomiast testem molekularnym, w którym wykorzystywana jest metoda multipleks Real-time PCR. Technika ta umożliwia wykrywanie w jednej analizie materiału genetycznego wszystkich badanych patogenów – dzięki temu czas oczekiwania na wyniki analizy jest bardzo krótki. Możliwe jest również wykrycie koinfekcji, czyli takich zakażeń, które zostały spowodowane co najmniej 3 patogenami.
 • Metoda Real-time PCR jest ponadto bardzo czuła i wykrywa materiał genetyczny danego patogenu nawet przy niskiej intensywności infekcji. Dzięki takiej precyzyjnej diagnostyce możliwe jest podjęcie odpowiedniej decyzji co do sposobu leczenia chorego.

Dlaczego warto wykonać badanie?

Wykonanie badania molekularnego

Dzięki przeprowadzeniu testu dowiesz się, czy w Twoim organizmie obecny jest któryś z badanych wirusów, pasożytów czy bakterii. Ustalenie czynnika odpowiedzialnego za infekcję jest kluczowe, ponieważ pozwoli na dobranie odpowiedniego schematu leczenia.

Jak wygląda realizacja badania?

 • Pierwszym krokiem jest zakup badania przez stronę internetową. W ciągu 2 dni roboczych od dokonania zamówienia, Klient otrzymuje drogą kurierską zestaw do samodzielnego pobrania próbki kału. Należy pobrać ją zgodnie z dołączoną do zestawu instrukcją.
 • Gotową próbkę należy odesłać do laboratorium wykonującego – kuriera po odbiór należy zamówić przez naszą stronę internetową.
 • Gotowy wynik Klient otrzymuje online lub drogą pocztową, w zależności od opcji, którą zaznaczy na dołączonym do zestawu formularzem zlecenia badania.

Pakiet DNA

Pakiet badań

Infekcje układu pokarmowego – 25 patogenów (bakterie, wirusy, pasożyty), realizacja wysyłkowa

Cena badania:

699 zł