Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Czy przy zamówieniu trzeba wpisywać dane osoby badanej czy zamawiającej?

Czy przy zamówieniu trzeba wpisywać dane osoby badanej czy zamawiającej?

4.3
Ocena użytkowników: 3 ocen

Data publikacji: 2018-01-21

Data aktualizacji: 2018-01-21

Nie ma znaczenia, czy zostaną przy zamówieniu podane dane osoby badanej czy zamawiającej - Indywidualny Numer badania wystawiany jest na Okaziciela. Dane osobowe nie są przekazywane do punktu pobrań, w którym wykonywane jest pobranie. W punkcie pobrań należy podać dane osoby, od której będzie pobierany materiał biologiczny.


© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic