Badanie RT-PCR Koronawirus bez zaświadczenia do podróży

Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 - badanie molekularne RT-PCR

 • Celem testu jest potwierdzenie lub wykluczenie obecności w badanej próbce materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 – zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
 • BADANIE REALIZOWANE JEST PO OPŁACENIU ONLINE
 • BADANIE WYKONYWANE W WARSZAWIE, KRAKOWIE, ŁODZI, POZNANIU, GDYNI, KIELCACH, BYDGOSZCZY, BIELSKU-BIAŁEJ, LUBLINIE, KATOWICACH, WROCŁAWIU, SZCZECINIE I WAŁBRZYCHU
 • DZIENNY LIMIT BADANYCH: 120 OSÓB

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Cena badania:

534 zł
Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 – panel przeciwciał, półilościowo

 • W ramach testu oznaczana jest obecność przeciwciał IgA i IgG specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2
 • UWAGA: Badanie może być wykonane w innym wariancie - oceny przeciwciał specyficznych w klasach IgG i IgM lub IgG i IgM/A
 • Dodatni wynik badania może świadczyć o przebyciu zakażenia w przeszłości (klasa IgG) lub toczącej się infekcji (klasa IgM lub IgA)
 • Wykonanie badania zalecane jest osobom zdrowym
 • BADANIE REALIZOWANE JEST W 454 placówkach PO OPŁACENIU ONLINE
 • Laboratorium wykonujące badanie: Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność przeciwciał IgA anty-SARS-CoV-2

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2

Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 – test kasetkowy, badanie przeciwciał IgG i IgM, realizacja w punkcie pobrań

 • Test polega na identyfikacji przeciwciał IgG i IgM specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2
 • Dodatni wynik testu może świadczyć o przebyciu zakażenia w przeszłości (klasa IgG) lub toczącej się infekcji (klasa IgM)
 • MATERIAŁ DO BADANIA TO KREW ŻYLNA LUB KREW Z PALCA, W ZALEŻNOŚCI OD PUNKTU POBRAŃ
 • BADANIE REALIZOWANE JEST w 320 placówkach PO OPŁACENIU ONLINE

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność przeciwciał IgM anty-SARS-CoV-2

Na czym polegają testy w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2?

 • Badaniem, które jako jedyne służy do potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest test molekularny, polegający na identyfikacji materiału genetycznego tego koronawirusa w pobranym od Pacjenta wymazie z górnych dróg oddechowych. Jest to badanie wykonywane przy pomocy metody Real-time RT-PCR i jest ono rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
 • Badania pomocnicze stosowane w diagnostyce infekcji to badania serologiczne, polegające na identyfikacji przeciwciał specyficznych dla koronawirusa SARS-COV-2 – przeciwciał IgM, IgA oraz IgG. Testy tego typu wykonywane są z próbki krwi żylnej (testy półilościowe) lub krwi włośniczkowej (testy jakościowe). Wynik ujemny testu serologicznego nie wyklucza infekcji SARS-CoV-2, a wynik dodatni powinien zostać potwierdzony testem molekularnym.
 • Najwcześniej wytwarzane są specyficzne przeciwciała IgM, są one wykrywalne niekiedy 3 dni po wystąpieniu objawów. Pomiar poziomu specyficznych przeciwciał IgG jest możliwy u osób z objawami po ok. 10 dniach. Detekcja specyficznych przeciwciał IgA jest możliwa nieznacznie wcześniej w porównaniu do specyficznych przeciwciał IgG – oznaczenie przeciwciał IgA może być o tyle istotne, że przeciwciała IgM w niektórych przypadkach wykazują reaktywność krzyżową z białkami innych koronawirusów.