22 123 95 55

Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w języku rosyjskim

Do ujemnego wyniku testu wystawiane jest zaświadczenie w j. rosyjskim

Dzięki zaświadczeniu niemu może zostać zniesiony obowiązek kwarantanny, może ono zostać także wykorzystane np. dla pracodawcy.

Zaświadczenie ważne jest do 72h od daty wystawienia.

BADANIE REALIZOWANE JEST PO OPŁACENIU ONLINE.

BADANIE WYKONYWANE W WARSZAWIE, KRAKOWIE, ŁODZI, POZNANIU, GDYNI, GDAŃSKU, KIELCACH, BYDGOSZCZY, BIELSKU-BIAŁEJ, LUBLINIE, KATOWICACH, WROCŁAWIU, SZCZECINIE, WAŁBRZYCHU, BIAŁYMSTOKU, IŁAWIE, SŁUPSKU.

W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe.

Test ten przeznaczony jest dla osób, które potrzebują wystawionego przez lekarza zaświadczenia o ujemnym wyniku testu RT-PCR w języku rosyjskim.

W ramach pakietu badamy:

  • obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Na czym polegają badania RT-PCR, stosowane w diagnostyce infekcji koronawirusem SARS-CoV-2?

  • SARS-CoV-2 jest wirusem RNA, należącym do rodziny koronawirusów. Na świecie potwierdzono dotychczas ponad 12 mln przypadków zakażeń oraz ponad 550 tys. zgonów z jego powodu. Chorobę wywoływaną przez SARS-CoV-2 nazwano COVID-19.
  • Infekcja może przebiegać bardzo różnie – u jednych nie występują żadne lub są obecne bardzo łagodne objawy, u innych pojawiają się natomiast powikłania, które mogą doprowadzić do zgonu Pacjenta. Ciężki przebieg zakażenia dotyczy przede wszystkim osób mających obniżoną odporność czy inne choroby współistniejące.
  • Badania molekularne są jedynymi testami pozwalającymi na określenie, czy jesteśmy zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2. Testy te polegają na sprawdzeniu, czy w pobranej od Pacjenta próbce (wymaz z górnych dróg oddechowych) obecny jest materiał genetyczny tego koronawirusa.
  • Test ten wykonywany jest przy pomocy jednej z technik biologii molekularnej – Real-Time RT-PCR i jest on zalecany przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia. 
  • Jeśli wynik takiego testu wykaże brak infekcji, Pacjent otrzyma również zaświadczenie lekarskie w języku rosyjskim. Zaświadczenie to może przyczynić się do zniesienia obowiązku kwarantanny czy być przydatne np. dla pracodawcy.
  • W przypadku uzyskania wyniku wątpliwego konieczne jest powtórzenie badania z nowej próbki. Ze względów epidemiologicznych do czasu uzyskania wyniku powtórnego badania zaleca się postępowanie jak w przypadku wyniku pozytywnego.

Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w języku rosyjskim


565.00 na stronie
Technologia badania:
Real-time RT-PCR
Czas oczekiwania na wynik:
do 4 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce