22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

M2-PK - marker nowotworów jelita grubego

4.50
Ocena użytkowników: 48 ocen

Jest to test polegający na określeniu stężenia markera M2-PK w próbce kału.

Jest to badanie wysyłkowe - Klient pobiera próbkę do badania samodzielnie w domu, następnie zamawia kuriera po odbiór przez naszą stronę internetową. 

M2-PK (dimerowa forma kinazy pirogronianowej guza) uznawana jest za marker zmian nowotworowych jelita grubego i stanu zapalnego jelit. 

Jest to badanie przesiewowe - dodatni wynik testu jest wskazaniem do konsultacji lekarskiej i przeprowadzenia dalszej diagnostyki.

Badanie wykonywane w specjalistycznej placówce analityczno-bakteriologicznej. Materiał do badania stanowi pobrana od Pacjenta próbka kału.

W ramach badania oceniane jest:

  • stężenie markera M2-PK w próbce kału

M2-PK - marker nowotworów jelita grubego i stanu zapalnego jelit 

  • Markery nowotworowe to substancje, których zwiększone stężenie może wiązać się z występującym w organizmie procesem nowotworowym. Ich poziom może jednak wzrastać także w przebiegu innych schorzeń - przekraczający normę wynik testu nie musi więc oznaczać nowotworu złośliwego. Jest natomiast podstawą do podjęcia dalszych badań diagnostycznych.
  • Jednym z markerów nowotworowych jest M2-PK, czyli dimerowa forma kinazy pirogronianowej guza - enzymu, odgrywającego ważną rolę w metabolizmie komórkowym.
  • Marker M2-PK wydzielany jest przez komórki intensywnie namnażające się, w tym również komórki nowotworowe. Uznawany jest za marker stanu zapalnego jelit, obecności polipów w jelicie i nowotworów złośliwych jelita grubego. 
  • Oferowany test to proste, nieinwazyjne badanie przesiewowe, które polega na określeniu stężenia markera M2-PK w pobranej od Pacjenta próbce kału. Test jest pomocny w wykrywaniu stanu zapalnego jelit i nowotworów jelita grubego. 
  • Oznaczenie poziomu M2-PK w kale nie zastępuje badań endoskopowych (takich jak kolonoskopia). W przypadku uzyskania wyniku dodatniego, konieczna jest konsultacja lekarska i przeprowadzenie dalszej diagnostyki.

M2-PK - marker nowotworów jelita grubego


227.00 na stronie
Technologia badania:
Badanie ilościowe
Czas oczekiwania na wynik:
do 15 dni roboczych od otrzymania próbek przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce