Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim na Słowację
Badanie z wymazu

Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim na Słowację

 • Do ujemnego wyniku wydawane jest zaświadczenie lekarskie w j. słowackim
 • Okazane przy przekroczeniu granicy znosi obowiązek kwarantanny
 • Wykonanie testu i wydanie zaświadczenia musi odbyć się w czasie nie dłuższym niż 4 dni przed datą przekroczenia granicy
 • BADANIE WYKONYWANE W WARSZAWIE, KRAKOWIE, ŁODZI, POZNANIU, GDYNI, KIELCACH, BYDGOSZCZY, BIELSKU-BIAŁEJ, LUBLINIE, KATOWICACH, WROCŁAWIU, SZCZECINIE I WAŁBRZYCHU PO OPŁACENIU ONLINE

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Cena badania:

604 zł

Technologia badania:
Real-time RT-PCR
Czas oczekiwania na wynik:
do 3 dni

KORONAWIRUS SARS-CoV-2

 • SARS-CoV-2 jest wirusem RNA z rodziny koronawirusów. Dotychczas na świecie potwierdzono już ponad 4 miliony zakażeń tym koronawirusem. Wywołuje on chorobę COVID-19.
 • Infekcja może przebiegać w różny sposób – u jednych jest to przebieg łagodny (mogą nie występować nawet żadne objawy), a u innych chorych pojawiają się powikłania, mogące skutkować zgonem chorego. Ryzyko ciężkiego przebiegu dotyczy głównie osób z obniżoną odpornością czy chorobami współistniejącymi.
 • Leczenie infekcji jest objawowe. Wśród działań zmniejszających ryzyko zakażenia wymienia się np. częste mycie rąk wodą i mydłem, zachowanie dystansu wobec osób z objawami infekcji czy niedotykanie nieumytymi rękami oczu, nosa i ust.

W ramach tego pakietu badamy:

Obecność materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli lub gardła, met. Real-Time RT-PCR

Wykonanie testu molekularnego zalecane jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) – ma on na celu potwierdzenie lub wykluczenie obecności SARS-CoV-2. Do ujemnego wyniku Pacjent otrzymuje dodatkowo zaświadczenie w języku słowackim.

Co jest wskazaniem do zrobienia badania?

PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 (2019-nCoV)

POTRZEBA UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO W JĘZYKU SŁOWACKIM

Test zalecany jest tym osobom, które potrzebują zaświadczenia lekarskiego o ujemnym wyniku badania molekularnego na koronawirusa w języku słowackim.

Test molekularny – wiarygodny sposób na sprawdzenie, czy jesteś zarażony koronawirusem

 • Badanie molekularne to jedyny test służący do diagnostyki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Jest on rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i polega na sprawdzeniu, czy w pobranym od Pacjenta wymazie z górnych dróg oddechowych obecne są geny koronawirusa SARS-CoV-2.
 • Test ten wykonywany jest przy pomocy jednej z technik biologii molekularnej – Real-Time RT-PCR. Próbkę materiału pobranego od Pacjenta stanowi wymaz z gardła lub nosogardzieli.
 • Jeśli badanie molekularne wykaże, że koronawirus SARS-CoV-2 u nas nie występuje, do wyniku zostanie dołączone zaświadczenie lekarskie w języku słowackim. Zaświadczenie potwierdza ujemny wynik badania RT-PCR i pozwoli na bezproblemowe przekroczenie granicy słowackiej oraz zniesie obowiązek czternastodniowej kwarantanny.
 • Zgodnie w referencjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Państwowego Zakładu Higieny PZH w badaniu, w zależności od zastosowanego testu, identyfikowane są 2 lub 3 geny spośród genów wspólnych dla podrodzaju Sarbecovirus (gen E) oraz charakterystycznych wyłącznie dla SARS-CoV-2 (N, RdRp lub ORF1ab).
 • W przypadku uzyskania wyniku wątpliwego konieczne jest powtórzenia badania z nowej próbki. Ze względów epidemiologicznych do czasu uzyskania wyniku powtórnego badania zaleca się postępowanie jak w przypadku wyniku pozytywnego.

Co daje zrobienie testu molekularnego i uzyskanie zaświadczenia?

Wykonanie badania molekularnego

Wykonując badanie RT-PCR dowiesz się, czy jesteś zarażony koronawirusem SARS-CoV-2. Wiedza o infekcji jest kluczowa nie tylko dla Ciebie, ale również dla innych osób w Twoim otoczeniu – umożliwia podjęcie takich kroków, które zmniejszą do minimum ryzyko zarażenia tych osób. Do ujemnego wyniku testu otrzymasz zaświadczenie lekarskie w języku słowackim. Zaświadczenie to okazane na granicy słowackiej znosi obowiązek 14-dniowej kwarantanny.

Koronawirus

Gdzie wykonasz badanie?

Lokalizacje

Po opłaceniu badania online, udaj się do wybranego punktu pobrań na pobranie próbki materiału. Lokalizacje punktów poniżej:

 • Warszawa: al. Komisji Edukacji Narodowej 61, parking przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów, czynny w godz. 8:00 - 10:00 (pn.-pt.)
 • Warszawa: Westfield Arkadia, wjazd od ul. Kłopot, parking poziom -2, sektor F, godz. 8:00 - 12:00 (pn.-pt.)
 • Wrocław: ul. Ziębicka 34/38, Baza Pogotowia Ratunkowego, czynny w godz. 8:00 - 12:00 (pn.-pt)
 • Łódź: al. Politechniki 4, parking przy Expo, czynny w godz. 8:00 - 12:00 (pn.-pt.)
 • Poznań: ul. Serbska 7, parking przy Tesco, czynny w godz. 8:00 - 15:00 (pn.-pt.)
 • Kraków: Punkt Pobrań przy TAURON Arenie Kraków (wjazd od strony al. Pokoju), czynny w godz. 8:00 - 16:00 (pn.-pt.), 8:00 - 12:00 (sb.), punkt pobrań typu Drive-thru (pobranie wymazu tylko w samochodzie)
 • Gdynia: ul. Wendy 7/9, parking MEGADEX EXPO (obok Laboratorium Diagnostyki), czynny w godz. 8:00 - 15:00 (pn.-pt.)
 • Kielce: ul. Drogosza 2, parking Hali Legionów, czynny w godz. 8:00 - 12:00 (pn.-pt.)
 • Bydgoszcz: ul. Gdańska 163, parking Stadionu im. Zdzisława Krzyszkowiaka, czynny w godz. 08:00 – 14:00 (pn.-pt.) - UWAGA!!! W przypadku punktu w Bydgoszczy, po zakupie badania konieczny jest kontakt z infolinią w celu umówienia terminu pobrania (szczegóły w wiadomości e-mail wysyłanej po zakupie)
 • Bielsko-Biała: ul. Rychlińskiego 21, parking przy Stadionie Miejskim, wjazd od ul. Żywieckiej, czynny w godz. 8:00 - 14.00 (pn.-pt.)
 • Lublin: ul. Stadionowa 1, na terenie obiektu sportowego Arena Lublin, czynny w godz. 8:00 -16:00 (pn.-czw.), 8:00 - 14:00 (pt.)
 • Katowice: ul. Paderewskiego 32C, punkt pobrań DIAGNOSTYKA, czynny w godz. 8:00 - 13:00 (pn.-pt.)
 • Szczecin: ul. Szafera 3/5/7 (wjazd od ul. Jarzyńskiego), parking NETTO-ARENA, czynny w godz. 9:00-13:00 (pn.-pt.)
 • Wałbrzych: ul. Rycerska 10, parking, czynny w godz. 8:00-12:00 (pn.-pt.)

Jak wygląda realizacja badania krok po kroku?

 • Aby wykonać badanie RT-PCR, zamów je przez internet – gdy tylko dokonasz zamówienia i zapłaty, otrzymasz wiadomość SMS z unikalnym kodem Twojego badania.
 • Z kodem tym zgłoś się do wybranego Mobilnego Wymazowego Punktu Pobrań Materiału Biologicznego typu Drive&Go-Thru (lokalizacje na mapce obok) – po podaniu kodu badania pracownikowi, zostaniesz zarejestrowany i zostanie pobrany od Ciebie wymaz z gardła lub nosogardzieli.
 • UWAGA: PRZEZ CO NAJMNIEJ 2 GODZINY PRZED POBRANIEM WYMAZU NIE NALEŻY JEŚĆ, PIĆ, ŻUĆ GUMY, MYĆ ZĘBÓW, STOSOWAĆ PŁYNÓW DO HIGIENY JAMY USTNEJ, PALIĆ PAPIEROSÓW ITP.
 • Gotowy wynik badania molekularnego zostanie zamieszczony na stronie internetowej laboratorium, skąd będziesz mógł go pobrać. W przypadku ujemnego wyniku dołączone zostanie zaświadczenie lekarskie w języku słowackim. Zaświadczenie to jest opatrzone certyfikowanym podpisem lekarza wystawiającego. Wykonanie badania i wydanie zaświadczenia musi odbyć się w czasie nie dłuższym niż 4 dni przed datą przekroczenia granicy.
 • UWAGA! Otrzymane zaświadczenie wydrukuj, ale miej również jego wersję elektroniczną w razie ewentualnych pytań (to tam uwidacznia się certyfikowany podpis elektroniczny).
 • Jeżeli uzyskany wynik badania wskaże, że występuje u nas infekcja koronawirusem SARS-CoV-2, dalsze kroki zostaną podjęte przez sanepid.

Punkty pobrań

Pakiet DNA

Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim na Słowację

Cena badania:

604 zł