Koronawirus SARS-CoV-2 - badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim do Czech i Austrii
Badanie z wymazu

Koronawirus SARS-CoV-2 - badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim do Czech i Austrii

 • Do ujemnego wyniku wystawiane są zaświadczenia lekarskie do Czech i Austrii
 • Zaświadczenie do Austrii wydawane jest na druku austriackiego Ministerstwa i ważne jest 72h od daty wystawienia
 • Zaświadczenie do Czech jest ważne do 72h od daty rejestracji próbki w laboratorium - może się zdarzyć, że zostanie tylko jeden dzień na przekroczenie granicy
 • TEST WYKONYWANY JEST PO OPŁACENIU ONLINE

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Cena badania:

674 zł

Technologia badania:
Real-time RT-PCR
Czas oczekiwania na wynik:
do 3 dni

SARS-CoV-2

 • SARS-CoV-2 jest wirusem RNA z rodziny koronawirusów, wywołującym chorobę nazywaną COVID-19.
 • Dotychczas odnotowano już ponad 3,5 miliona przypadków zakażeń tym koronawirusem na całym świecie, przyczynił się on do ponad 200 tysięcy zgonów.
 • Do diagnozowania zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wykorzystuje się testy molekularne, wykonywane przy pomocy metody Real-time RT-PCR

W ramach tego pakietu badamy:

Obecność materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 w wymazie z gardła lub nosogardzieli

Test ma na celu sprawdzenie, czy w pobranej od Pacjenta próbce znajduje się materiał genetyczny koronawirusa SARS-CoV-2. Test rekomendowany jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i realizowany przy pomocy metody Real-time RT-PCR. W przypadku uzyskania ujemnego wyniku badania wystawiane są 2 zaświadczenia lekarskie – do Czech i do Austrii.

Co jest wskazaniem do przeprowadzenia testu?

PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 (2019-nCoV)

POTRZEBA UZYSKANIA ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH DO CZECH i AUSTRII, KTÓRE POTWIERDZAJĄ UJEMNY WYNIK BADANIA RT-PCR

Test przeznaczony jest dla osób, które potrzebują wystawionych przez lekarza zaświadczeń o ujemnym wyniku badania molekularnego na koronawirusa, uznawanych w Czechach oraz Austrii.

Badanie molekularne – sposób na wykrycie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

 • Jedynym badaniem służącym do wykrycia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest badanie molekularne, polegające na identyfikacji w próbce pobranej od osoby badanej genów tego koronawirusa.
 • Test ten rekomendowany jest przez Światową Organizację Zdrowia, a wykorzystywana do jego przeprowadzenia metoda to Real-time RT-PCR. Materiałem koniecznym do wykonania analizy jest wymaz z gardła lub nosogardzieli.
 • W oferowanym przez nas teście, w przypadku uzyskania wyniku ujemnego, wystawiane są dla Pacjenta dwa zaświadczenia lekarskie potwierdzające ten wynik – jedno z nich do Czech, a drugie do Austrii. Zaświadczenie do Czech wystawiane jest w języku czeskim, a do Austrii w języku niemieckim. Oba zaświadczenia są zgodne z formatami wymaganymi przez wyżej wymienione kraje.
 • Dzięki okazaniu takiego zaświadczenia na granicy, możliwe jest bezproblemowe jej przekroczenie, a także znoszony jest obowiązek dwutygodniowej kwarantanny.
 • Zgodnie w referencjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Państwowego Zakładu Higieny PZH w badaniu, w zależności od zastosowanego testu, identyfikowane są 2 lub 3 geny spośród genów wspólnych dla podrodzaju Sarbecovirus (gen E) oraz charakterystycznych wyłącznie dla SARS-CoV-2 (N, RdRp lub ORF1ab).
 • W przypadku uzyskania wyniku wątpliwego konieczne jest powtórzenia badania z nowej próbki. Ze względów epidemiologicznych do czasu uzyskania wyniku powtórnego badania zaleca się postępowanie jak w przypadku wyniku pozytywnego.

Co zyskujesz wykonując test?

Wykonanie badania molekularnego

Dzięki przeprowadzeniu testu RT-PCR dowiadujemy się, czy jesteśmy zarażeni koronawirusem SARS-CoV-2. Świadomość infekcji jest bardzo ważna nie tylko dla nas, ale również dla innych osób – pozwala na podjęcie działań zmniejszających ryzyko ich zarażenia. Jeśli wynik testu będzie ujemny, Pacjent otrzyma dwa zaświadczenia lekarskie, do Czech i do Austrii. Dzięki takim zaświadczeniom możliwe jest bezproblemowe przekroczenie granicy, a także nie jest konieczne odbywanie dwutygodniowej kwarantanny.

Koronawirus

Gdzie wykonasz badanie?

Lokalizacje

Po opłaceniu badania online, udaj się do wybranego punktu pobrań na pobranie próbki materiału. Lokalizacje punktów poniżej:

 • Warszawa: al. Komisji Edukacji Narodowej 61, parking przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów, czynny w godz. 8:00 - 10:00 (pn.-pt.)
 • Warszawa: Westfield Arkadia, wjazd od ul. Kłopot, parking poziom -2, sektor F, godz. 8:00 - 12:00 (pn.-pt.)
 • Wrocław: ul. Ziębicka 34/38, Baza Pogotowia Ratunkowego, czynny w godz. 8:00 - 12:00 (pn.-pt)
 • Łódź: al. Politechniki 4, parking przy Expo, czynny w godz. 8:00 - 12:00 (pn.-pt.)
 • Poznań: ul. Serbska 7, parking przy Tesco, czynny w godz. 8:00 - 15:00 (pn.-pt.)
 • Kraków: Punkt Pobrań przy TAURON Arenie Kraków (wjazd od strony al. Pokoju), czynny w godz. 8:00 - 16:00 (pn.-pt.), 8:00 - 12:00 (sb.), punkt pobrań typu Drive-thru (pobranie wymazu tylko w samochodzie)
 • Gdynia: ul. Wendy 7/9, parking MEGADEX EXPO (obok Laboratorium Diagnostyki), czynny w godz. 8:00 - 15:00 (pn.-pt.)
 • Kielce: ul. Drogosza 2, parking Hali Legionów, czynny w godz. 8:00 - 12:00 (pn.-pt.)
 • Bydgoszcz: ul. Gdańska 163, parking Stadionu im. Zdzisława Krzyszkowiaka, czynny w godz. 08:00 – 14:00 (pn.-pt.) - UWAGA!!! W przypadku punktu w Bydgoszczy, po zakupie badania konieczny jest kontakt z infolinią w celu umówienia terminu pobrania (szczegóły w wiadomości e-mail wysyłanej po zakupie)
 • Bielsko-Biała: ul. Rychlińskiego 21, parking przy Stadionie Miejskim, wjazd od ul. Żywieckiej, czynny w godz. 8:00 - 14.00 (pn.-pt.)
 • Lublin: ul. Stadionowa 1, na terenie obiektu sportowego Arena Lublin, czynny w godz. 8:00 -16:00 (pn.-czw.), 8:00 - 14:00 (pt.)
 • Katowice: ul. Paderewskiego 32C, punkt pobrań DIAGNOSTYKA, czynny w godz. 8:00 - 13:00 (pn.-pt.)
 • Szczecin: ul. Szafera 3/5/7 (wjazd od ul. Jarzyńskiego), parking NETTO-ARENA, czynny w godz. 9:00-13:00 (pn.-pt.)
 • Wałbrzych: ul. Rycerska 10, parking, czynny w godz. 8:00-12:00 (pn.-pt.)

Jak wykonasz test molekularny w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2?

 • Aby zrobić badanie, zamów je przez naszą stronę internetową. Niezwłocznie po dokonaniu płatności, otrzymasz wiadomości SMS i e-mail zawierające kod Twojego badania.
 • Z kodem tym udaj się do wybranego Mobilnego Wymazowego Punktu Pobrań Materiału Biologicznego typu Drive&Go-Thru – ich lokalizacje możesz znaleźć na mapce obok.
 • W punkcie pobrań podaj pracownikowi otrzymany SMS-em kod Twojego badania. Dzięki temu zostaniesz zarejestrowany i zostanie od Ciebie pobrany wymaz z gardła lub nosogardzieli.
 • UWAGA: PRZEZ CO NAJMNIEJ 2 GODZINY PRZED POBRANIEM WYMAZU NIE NALEŻY JEŚĆ, PIĆ, ŻUĆ GUMY, MYĆ ZĘBÓW, STOSOWAĆ PŁYNÓW DO HIGIENY JAMY USTNEJ, PALIĆ PAPIEROSÓW ITP.
 • Gotowy wynik badania pobierzesz przez stronę internetową laboratorium. Jeśli wynik ten będzie ujemny, otrzymasz 2 zaświadczenia lekarskie – jedno do Czech w języku czeskim, drugie do Austrii w języku niemieckim. Na zaświadczeniach znajduje się certyfikowany podpis wystawiającego lekarza. Zaświadczenie do Austrii jest ważne przez 72h od dnia wystawienia. Zaświadczenie do Czech jest ważne do 72h od daty rejestracji próbki w laboratorium - może się zdarzyć, że zostanie tylko jeden dzień na przekroczenie granicy.
 • UWAGA! Otrzymane zaświadczenia wydrukuj, jednak powinieneś mieć także do okazania ich wersje elektroniczne, ponieważ to tam uwidacznia się certyfikowany podpis elektroniczny.
 • W przypadku uzyskania wyniku dodatniego, który potwierdza infekcję – dalsze, odpowiednie kroki zostaną podjęte przez sanepid.

Punkty pobrań

Pakiet DNA

Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 - badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim do Czech i Austrii

Cena badania:

674 zł