22 123 95 55

Giardia lamblia - badanie molekularne Real-Time PCR

4.40
Ocena użytkowników: 16 ocen

Test polega na sprawdzeniu, czy w organizmie Pacjenta obecny jest materiał genetyczny pasożyta Giardia lamblia.

Giardia lamblia to jeden z najpowszechniej występujących u ludzi pasożytów. Oferowany test wykrywający obecność tego pasożyta w organizmie realizowany jest przy pomocy bardzo czułej techniki - Real-Time PCR. 

Wykonanie testu wskazane jest, jeśli występują takie objawy jak np. wzdęcia, bóle brzucha, biegunki, przewlekłe zmęczenie czy przewlekła anemia. 

Materiał do badania stanowi próbka kału.

Klient pobiera próbkę do badania samodzielnie w domu, następnie odsyła ją do laboratorium, gdzie jest ona analizowana.

W ramach pakietu badamy obecność:

  • pasożyta Giardia lamblia

Na czym polega badanie molekularne pod kątem zakażenia pasożytem Giardia lamblia?

  • Giardia lamblia to pierwotniak wywołujący lambliozę (gardiozę) - jedną z najczęściej występujących u ludzi chorób pasożytniczych. Do zarażenia dochodzi poprzez spożycie zanieczyszczonego G. lamblia pokarmu lub wody. 
  • Zakażenie ma często bezobjawowy przebieg, może jednak powodować występowanie takich dolegliwości jak biegunki, wzdęcia, bóle brzucha, przewlekłe zmęczenie, zaburzenia wchłaniania składników pokarmowych (czego konskwencją może być anemia) czy spadek masy ciała. 
  • W diagnostyce zakażenia pasożytem Giardia lamblia bardzo przydatne są badania molekularne, wykonywane przy pomocy metody Real-Time PCR. Polegają one na sprawdzeniu, czy w pobranej od Pacjenta próbce obecny jest materiał genetyczny pasożyta - dzięki wysokiej czułości, badanie molekularne wykrywa nawet niewielką ilość materiału genetycznego Giardia lamblia.
  • Do wykonania oferowanego badania molekularnego potrzebna jest tylko pobrana od Pacjenta niewielka próbka kału. Test nie wymaga wcześniejszego specjalnego przygotowania.

Giardia lamblia - badanie molekularne Real-Time PCR


187.00 na stronie
Technologia badania:
Real-Time PCR
Czas oczekiwania na wynik:
do 15 dni roboczych od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce