22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Wirus HPV - 30 typów, genotypowanie met. mikromacierzy

4.50
Ocena użytkowników: 36 ocen

Jest to badanie molekularne, pozwalające na wykrycie i rozróżnienie 30 typów wirusa HPV

Test pozwala na wykrycie zarówno typów wysokiego ryzyka, jak i typów niskiego ryzyka wirusa HPV. 

Jeśli wynik potwierdzi obecność infekcji, możliwe będzie wdrożenie właściwej profilaktyki, dzięki której ryzyko rozwoju nowotworu zostanie zminimalizowane.

Badamy obecność:

  • zakażenia wirusem HPV

Badamy obecność DNA wirusa HPV

  • W ramach testu wykrywanych i rozróżnianych jest 30 typów wirusa HPV.
  • Badane są typy wirusa HPV wysokiego ryzyka - 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82.
  • Badane są również typy wirusa HPV niskiego ryzyka - 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, 89.
  • Do wykonania testu wykorzystywana jest technologia mikromacierzy. Badanie wykonywane jest z wymazu z szyjki macicy, pochwy i ujścia cewki moczowej (u kobiet) lub z wymazu z ujścia cewki moczowej i rowka zażołędnego (u mężczyzn).

Co to jest wirus HPV i na czym polega badanie w tym kierunku?

  • Wirus HPV (ang. human papilloma virus) to wirus brodawczaka ludzkiego, który w większości wywołuje niegroźne i samoistnie ustępujące infekcje.
  • Przewlekła infekcja niektórymi typami tego wirusa może jednak skutkować rozwojem raka szyjki macicy. Dotychczas zidentyfikowano około stu typów wirusa HPV.
  • Ze względu na swój potencjał onkogenny, wirusy HPV dzielone są na dwa typy: niskiego ryzyka i wysokiego ryzyka. Typy HPV niskiego ryzyka odpowiedzialne są za zmiany łagodne, a typy wysokiego ryzyka mają związek z rakiem szyjki macicy. 
  • W oferowanym przez nas teście, wykrywane i rozróżniane są zarówno typy niskiego, jak i wysokiego ryzyka. Badanie polega na amplifikacji konkretnych fragmentów genów należących do podtypów wirusa HPV oraz na wykrywaniu DNA dzięki reakcji hybrydyzacji z sondami unieruchomionymi na mikromacierzach.

Wirus HPV - 30 typów, genotypowanie met. mikromacierzy


356.00 na stronie
379.00 w placówce
Technologia badania:
Mikromacierz
Czas oczekiwania na wynik:
do 30 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce