Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

MikroFloraScanPLUS – badanie mikroflory jelitowej, przesiąkliwości i stanu zapalnego jelit

Ocena użytkowników: 167 ocen
3.9

W ramach tego testu oznaczana jest obecność w próbce kału wybranych wskaźnikowych bakterii i drożdżopodobnych grzybów, a także stężenie zonuliny i markerów stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym.

Jest to badanie wysyłkowe - Klient pobiera próbkę do badania samodzielnie w domu, następnie odsyła ją do laboratorium, gdzie jest ona analizowana.

Badanie to jest pomocne w wykryciu dysbiozy jelitowej, zespołu jelita przesiąkliwego i stanów zapalnych jelit.

W cenie zapewniana jest konsultacja uzyskanych wyników ze specjalistą online.

Laboratorium odpowiedzialne: Centrum Medyczne VitaImmun.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym
 • zespołu jelita przesiąkliwego
 • dysbiozy jelitowej
 • Typ badania

  Badanie wysyłkowe
  MikroFloraScanPLUS – badanie mikroflory jelitowej, przesiąkliwości i stanu zapalnego jelit

  Cena online:

  989.00 
  Technologia badania:Metoda ilościowa i jakościowa

  Czas oczekiwania na wynik:do 20 dni roboczych od otrzymania próbki przez laboratorium

  Ważność kodu:
  12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

  MikroFloraScanPLUS – na czym polega to badanie?

  • MikroFloraScanPLUS to bardzo szerokie badanie, polegające na oznaczeniu w próbce kału obecności bakterii wskaźnikowych i grzybów, a także stężenia markera zonuliny i markerów stanu zapalnego przewodu pokarmowego.
  • W ramach badania oceniana jest obecność mikroflory prozdrowotnej oraz mikroflory potencjalnie chorobotwórczej. Oznaczana jest ponadto ogólna ilość bakterii.
  • Bardzo ważne jest, aby w jelicie przeważała mikroflora prozdrowotna – w przeciwnym razie mamy do czynienia z tzw. dysbiozą jelitową. Dysbioza jelitowa sprzyja występowaniu lub nasileniu przebiegu wieli schorzeń, takich jak alergie, atopowe zapalenie skóry, nadwrażliwości pokarmowe, choroby autoimmunologiczne, zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenia neurorozwojowe, choroby zapalne jelit, zespół jelita nadwrażliwego.
  • Badanie MikroFloraScanPLUS, poza analizą mikroflory jelitowej, oznacza również zonulinę, kalprotektynę, M2-PK i krew utajoną w kale. Zonulina jest markerem rozszczelnienia jelita (zespołu jelita przesiąkliwego) – konsekwencją tego może być przenikanie do krwiobiegu takich substancji jak toksyny, niestrawione cząsteczki pokarmowe czy antygeny bakteryjne.
  • Kalprotektyna, M2-PK (dimerowa forma kinazy pirogronianowej guza) oraz krew utajona w kale to markery stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym. Może on się wiązać z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit czy procesem nowotworowym w jelicie.
  • Wynik badania MikroFloraScanPLUS zawiera ilościowe i jakościowe oznaczenie wybranych bakterii i grzybów, ocenę przesiąkliwości jelitowej i stanu zapalnego jelit. W ramach wyniku Pacjent otrzymuje również schemat suplementacji prebiotycznej i probiotycznej dostosowanej do swoich indywidualnych potrzeb. W cenie badania zawarta jest ponadto konsultacja uzyskanego wyniku ze specjalistą.
  MikroFloraScanPLUS – badanie mikroflory jelitowej, przesiąkliwości i stanu zapalnego jelit

  Cena online:

  989.00 
  Technologia badania:Metoda ilościowa i jakościowa

  Czas oczekiwania na wynik:do 20 dni roboczych od otrzymania próbki przez laboratorium

  Ważność kodu:
  12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

  © 2024 Zdrowegeny.pl

  powered by greenlogic