MikroFloraScanPLUS– badanie mikroflory jelitowej, przesiąkliwości i stanu zapalnego jelit
Pakiet badań

MikroFloraScanPLUS– badanie mikroflory jelitowej, przesiąkliwości i stanu zapalnego jelit

 • W ramach tego testu oznaczana jest obecność w próbce kału wybranych wskaźnikowych bakterii i drożdżopodobnych grzybów, a także stężenie zonuliny i markerów stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym
 • W cenie zapewniana jest konsultacja uzyskanych wyników ze specjalistą online
 • Laboratorium odpowiedzialne: Centrum Medyczne VitaImmun

W ramach pakietu badamy ryzyko:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym

Zdrowegeny.pl Tick Icon

zespołu jelita przesiąkliwego

Zdrowegeny.pl Tick Icon

dysbiozy jelitowej

Cena badania:

985 zł

Technologia badania:
Jakościowa i ilościowa
Czas oczekiwania na wynik:
do 20 dni roboczych

DYSBIOZA JELITOWA

 • Dysbioza jelit występuje wtedy, gdy zaburzona jest równowaga pomiędzy drobnoustrojami jelitowymi mającymi korzystny wpływ na nasz organizm, a tymi, które są potencjalnie chorobotwórcze.
 • Dysbiozę jelitową można wykryć przy pomocy badania mikroflory jelitowej, polegającego na oznaczeniu obecności poszczególnych bakterii i grzybów w jelicie.

ZESPÓŁ JELITA PRZESIĄKLIWEGO

 • Choroba ta występuje wtedy, gdy zaburzona jest funkcja bariery jelitowej - w przebiegu zespołu jelita przesiąkliwego do krwiobiegu mogą przedostawać się szkodliwe związki (np. nieprawidłowe produkty trawienia czy toksyny).
 • Za wskaźnik przesiąkliwości jelitowej uznawane jest białko – zonulina.

STANY ZAPALNE JELIT

 • Stan zapalny jelit może być związany z takimi chorobami jak nieswoiste choroby zapalne jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), z obecnością polipów czy gruczolaków czy procesem nowotworowym.
 • Markerem stanu zapalnego jest kalprotektyna, M2-PK czy obecność krwi utajonej w kale.

W ramach tego pakietu badamy:

Obecność bakterii jelitowych

W teście oznaczane są bakterie prozdrowotne, stymulujące odporność oraz te potencjalnie chorobotwórcze. Oceniana jest także ogólna ilość bakterii

Obecność w jelicie grzybów

Badanie sprawdza obecność grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida, a także grzybów pleśniowych.

Oznaczenie zonuliny

Wzrost stężenia zonuliny w kale związany jest z zespołem jelita przesiąkliwego

Oznaczenie markerów stanu zapalnego

W ramach tego testu oznaczany jest poziom kalprotektyny, M2-PK i krwi utajonej w kale

Kiedy warto wykonać badanie MikroFloraScanPLUS?

WYSTĘPOWANIE NIEKTÓRYCH CHORÓB

OBECNOŚĆ NIEKTÓRYCH SCHORZEŃ / PODEJRZENIE ZESPOŁU JELITA PRZESIĄKLIWEGO LUB STANU ZAPALNEGO JELITA

Test jest świetnym rozwiązaniem w przypadku obecności objawów związanych z przewodem pokarmowym, nadwrażliwości pokarmowych, nieswoistych chorób zapalnych jelit, zespołu jelita nadwrażliwego czy częstych infekcji wirusowych i bakteryjnych.

CHĘĆ OCENY WŁASNEJ MIKROFLORY JELITOWEJ

PROFILAKTYKA SPERSONALIZOWANA

Prawidłowa mikroflora jelitowa ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, badanie warto więc wykonać w ramach profilaktyki zdrowotnej.

MikroFloraScanPLUS – na czym polega to badanie?

 • MikroFloraScanPLUS to bardzo szerokie badanie, polegające na oznaczeniu w próbce kału obecności bakterii wskaźnikowych i grzybów, a także stężenia markera zonuliny i markerów stanu zapalnego przewodu pokarmowego.
 • W ramach badania oceniana jest obecność mikroflory prozdrowotnej (bakterii probiotycznych BIFIDOBACTERIUM SPP. i LACTOBACILLUS SPP oraz bakterii stymulujących odporność NIEPATOGENNYCH ESCHERICHIA COLI i ENTEROCOCCUS SPP.) oraz mikroflory potencjalnie chorobotwórczej (BAKTERII PROTEOLITYCZNYCH, MORGENELLA SPP, PROVIDENCIA SPP, PROTEUS SPP, PSEUDOMONAS SPP., ŚLUZOWYCH I/LUB LAKTOZOUJEMNYCH ESCHERICHIA COLI, CLOSTRIDIUM SPP. , STAPHYLOCOCCUS SPP., GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH Z RODZAJU CANDIDA ORAZ GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH. Oznaczana jest ponadto ogólna ilość bakterii.
 • Bardzo ważne jest, aby w jelicie przeważała mikroflora prozdrowotna – w przeciwnym razie mamy do czynienia z tzw. dysbiozą jelitową. Dysbioza jelitowa sprzyja występowaniu lub nasileniu przebiegu wieli schorzeń, takich jak alergie, atopowe zapalenie skóry, nadwrażliwości pokarmowe, choroby autoimmunologiczne, zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenia neurorozwojowe, choroby zapalne jelit, zespół jelita nadwrażliwego.
 • Badanie MikroFloraScanPLUS, poza analizą mikroflory jelitowej, oznacza również zonulinę, kalprotektynę, M2-PK i krew utajoną w kale. Zonulina jest markerem rozszczelnienia jelita (zespołu jelita przesiąkliwego) – konsekwencją tego może być przenikanie do krwiobiegu takich substancji jak toksyny, niestrawione cząsteczki pokarmowe czy antygeny bakteryjne.
 • Kalprotektyna, M2-PK (dimerowa forma kinazy pirogronianowej guza) oraz krew utajona w kale to markery stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym. Może on się wiązać z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit czy procesem nowotworowym w jelicie.
 • Wynik badania MikroFloraScanPLUS zawiera ilościowe i jakościowe oznaczenie wybranych bakterii i grzybów, ocenę przesiąkliwości jelitowej i stanu zapalnego jelit. W ramach wyniku Pacjent otrzymuje również schemat suplementacji prebiotycznej i probiotycznej dostosowanej do swoich indywidualnych potrzeb. W cenie badania zawarta jest ponadto konsultacja uzyskanego wyniku ze specjalistą.

Co zyskujesz wykonując badanie?

Stan zdrowia

Badanie pozwoli na sprawdzenie, czy występuje u nas dysbioza jelitowa, zespół jelita przesiąkliwego oraz stan zapalny jelit.

Odpowiednia diagnoza

Świadomość tych dolegliwości pozwoli na podjęcie odpowiednich kroków (takich jak stosowanie probiotykoterapii i prebiotykoterapii), które przyczynią się do poprawy funkcjonowania przewodu pokarmowego oraz całego organizmu.

W jaki sposób zrobić badanie MikroFloraScanPLUS?

 • W celu wykonania badania MikroFloraScanPLUS, zamów je przez stronę internetową. W ciągu dwóch dni roboczych od zamówienia, otrzymasz pod wskazany wcześniej adres zestaw do przygotowania materiału do badania. Przygotuj próbkę kału zgodnie z dołączoną do zestawu instrukcją.
 • Pobrany materiał jest stabilny przez 2 doby od pobrania – jak najszybciej odeślij go więc do laboratorium. Kuriera zamów przez naszą stronę internetową, służy do tego numer Twojego badania. Wynik badania otrzymasz online.
 • Wśród przeciwwskazań do wykonania testu wymienia się: przyjmowanie antybiotyków lub leków przeciwgrzybiczych w ciągu ostatnich 3 tygodni, terapię przeciwnowotworową, intensywną biegunkę, transplantację mikrobioty jelitowej, hydrokolonoterapię w ciągu ostatnich 3 tygodni.

Pakiet DNA

Pakiet badań

MikroFloraScanPLUS– badanie mikroflory jelitowej, przesiąkliwości i stanu zapalnego jelit

Cena badania:

985 zł