22 123 95 55

GutFlora+ – badanie mikroflory jelitowej i funkcjonalności jelit

Badanie sprawdza obecność w próbce kału bakterii i grzybów, a także ocenia funkcjonalność przewodu pokarmowego

Badanie pozwala stwierdzić dysbiozę jelitową, zaburzenia trawienia czy stany zapalne jelit

Do badania pobiera się próbki kału, które należy wysłać do laboratorium OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY

Laboratorium odpowiedzialne: Cambridge Diagnostics Poland

W ramach pakietu oceniamy:

  • obecność dysbiozy jelitowej
  • funkcjonalność przewodu pokarmowego

GutFlora+ - wszystko, co musisz wiedzieć

  • W ramach badania GutFlora+ oceniana jest obecność u Pacjenta dysbiozy jelitowej, a także funkcjonalność jelit. Dysbioza jelitowa to stan polegający na zaburzeniu równowagi między korzystną dla organizmu mikroflorą jelitową, a drobnoustrojami potencjalnie chorobotwórczymi.
  • Dysbioza jelitowa to czynnik, który sprzyja rozwojowi lub nasileniu przebiegu różnych schorzeń, takich jak alergie, choroby zapalne jelit, nadwrażliwości pokarmowe, nawracające infekcje, choroby autoimmunologiczne czy zespół chronicznego zmęczenia.
  • W ramach testu GutFlora+ sprawdzana jest ilość w próbce kału następujących drobnoustrojów jelitowych: bakterii tlenowych, bakterii beztlenowych, a także grzybów.
  • Badanie GutFlora+ pozwala również na ocenę funkcjonalności jelit i obecności w nich stanów zapalnych. W ramach testu tego sprawdzana jest bowiem konsystencja i odczyn pH kału i pozostałości trawienia poszczególnych składników pokarmowych (węglowodanów, tłuszczów, białek). Oznaczane jest również stężenie elastazy trzustkowej, co pozwala na ocenę funkcjonowania trzustki.
  • Badanie sprawdza ponadto stężenie sekrecyjnej IgA, odgrywającej ważną rolę w związanej z błonami śluzowymi odporności, a także obecność krwi utajonej w kale, stężenie kalprotektyny i alfa-1-antytrypsyny – ich oznaczenie z kolei jest pomocne w ustaleniu, czy w naszym przewodzie pokarmowym występuje stan zapalny.

GutFlora+ – badanie mikroflory jelitowej i funkcjonalności jelit


1189.00 na stronie
Technologia badania:
Jakościowa i ilościowa
Czas oczekiwania na wynik:
do 22 dni roboczych od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce