22 123 95 55
PL

Badanie PPJ ANA1 - test przesiewowy, met. IIF

4.20
Ocena użytkowników: 38 ocen

Jest to test przesiewowy, pomocny w diagnostyce autoimmunologicznych chorób tkanki łącznej.

Jest to przesiewowy, jakościowy test na obecność przeciwciał przeciwjądrowych i antycytoplazmatycznych w surowicy. Badanie wykonywane jest przy pomocy metody immunofluorescencji pośredniej (IIF).

Dodatni wynik badania ANA1 oznacza obecność w surowicy co najmniej jednego z 15 autoprzeciwciał. Obecność takich autoprzeciwciał jest charakterystyczna dla szeregu schorzeń zapalnych tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym.

Badanie wykonywane jest z pobranej od Pacjenta próbki krwi żylnej.

W ramach pakietu badamy:

  • obecność przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych

Badanie ANA1 - test przesiewowy, przydatny w wykrywaniu schorzeń o podłożu autoimmunizacyjnym

  • Badanie przesiewowe ANA1 pozwala na sprawdzenie, czy w surowicy krwi Pacjenta obecne są przeciwciała przeciwjądrowe ANA i przeciwciała cytomplazmatyczne - są to przeciwciała swoiste w stosunku do własnych antygenów wewnątrzkomórkowych.
  • Obecność takich autoprzeciwciał wiąże się z występowaniem szeregu chorób zapalnych tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym. W ramach oferowanego testu sprawdzana jest obecność przynajmniej jednego autoprzeciwciała spośród: DSF 70, nRNP/Sm, Sm, SS-A (Ro-52, Ro-60), SS-B (La), Scl-70, PM-Scl, Jo-1, centromer B (CENP B), PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białka P, AMA-M2.
  • Wykonanie testu ANA1 zalecane jest w diagnostyce takich chorób autoimmunologicznych jak toczeń trzewny układowy (SLE), zespół Sjögrena, mieszana choroba tkanki łącznej (zespół Sharpa, MCTD), twardzina układowa (SCs), zapalenie wielomięśniowe (PM) i skórno-mięśniowe (DM), zespół nakładania, zespół CREST/sklerodermia.
  • Badanie ANA1 jest testem przesiewowym, wykonywanym z pobranej od Pacjenta próbki krwi żylnej. W przypadku uzyskania wyniku dodatniego testu ANA1, konieczne jest rozszerzenie diagnostyki o dalsze testy, które pozwalają na ustalenie dokładnego typu i miana występujących przeciwciał.

Badanie PPJ ANA1 - test przesiewowy, met. IIF


61.00 na stronie
69.00 w placówce
Technologia badania:
IIF
Czas oczekiwania na wynik:
do 7 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce