Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Onkopakiet - badanie do 3 wybranych pierwiastków - Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)

Ocena użytkowników: 26 ocen
3.7

Oferowane badanie pierwiastków jest pomocne w ocenie ryzyka wystąpienia u Pacjenta choroby nowotworowej.

W teście sprawdzane jest stężenie we krwi pełnej 3 wybranych pierwiastków spośród: selenu (Se), cynku (Zn), miedzi (Cu), arsenu (As), kadmu (Cd) i ołowiu (Pb).

Wykonanie testu jest pomocne w ocenie ryzyka zachorowania na określone nowotwory - warto więc wykonać go w ramach profilaktyki chorób nowotworowych. Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych.

Badanie wykonywane jest z pobranej od Pacjenta próbki krwi żylnej. Na pobranie krwi należy zgłosić się na czczo. W ciągu 3 dni przed pobraniem Pacjent nie powinien również spożywać owoców morza, ryb i ryżu oraz produktów na bazie ryb, ryżu i olejów rybnych.

W ramach pakietu badamy stężenie 3 wybranych pierwiastków spośród:

 • selenu
 • arsenu
 • cynku
 • kadmu
 • ołowiu
 • miedzi
 • Typ badania

  Pobranie krwi w placówce
  Sprawdź listę placówek
  Onkopakiet - badanie do 3 wybranych pierwiastków - Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)

  Cena w placówce

  148.00 

  Cena online:

  133.00 
  Technologia badania:Metoda ilościowa

  Czas oczekiwania na wynik:do 21 dni roboczych

  Ważność kodu:
  12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

  Onkopakiet - test pomocny w ocenie ryzyka rozwoju określonych nowotworów, polegający na pomiarze we krwi stężenia pierwiastków

  • W oferowanym pakiecie oceniany jest poziom we krwi pełnej trzech wybranych mikroelementów spośród: selenu (Se), cynku (Zn), miedzi (Cu), kadmu (Cd), arsenu (As) i ołowiu (Pb). Stężenie tych pierwiastków ma wpływ na ryzyko zachorowania na nowotwory zależne od mikroelementów, ale również w pewnym zakresie na ryzyko nowotworów wykazujących zależność od hormonów. 
  • Nowotwory silnie zależne od mikroelementów to: rak płuca, rak jelita grubego, rak krtani, rak żołądka czy rak trzustki. Stężenie selenu wpływa na rozwój zależnego od hormonów raka prostaty. Wpływ tego pierwiastka jako dodatkowego czynnika ryzyka rozwoju nowotworów jest również widoczny w przypadku nowotworów złośliwych piersi. 
  • Związek mikroelementów dostarczanych wraz z pożywieniem, korelujących z ryzykiem nowotworów, pozwala na określanie ich mianem żywieniowych markerów ryzyka chorób nowotworowych. Znajomość ich stężenia we krwi ma wpływ na skuteczność profilaktyki i wczesnej detekcji nowotworów. 
  • Stężenia referencyjne dla mikroelementów badanych w ramach oferowanego testu zostały ustalone na podstawie badań własnych laboratorium wykonującego (READ-GENE S.A.) lub w oparciu o dane literaturowe.
  • Badania własne (asocjacyjne prospektywne określające korelację pomiędzy stężeniem pierwiastków z zapadalnością na nowotwory złośliwe) obejmowały reprezentatywną dla Polski kilkutysięczną grupę zdrowych wyjściowo osób, u których mierzono we krwi stężenia: selenu (Se), arsenu (As), cynku (Zn), miedzi (Cu), kadmu (Cd), ołowiu (Pb). Kobiety z mutacją w genie BRCA1 stanowiły ok 2 tys. podgrupę wśród osób badanych.
  • Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm. U pacjentów poniżej 18 roku życia optymalne stężenie pierwiastków nie zostało dotychczas określone w polskiej populacji. Pełne zestawienie aktualnych norm podawanych przez wykonawcę na wyniku testu jest dostępne na stronie internetowej read-gene.com -> mikroelementy ->normy.
  Onkopakiet - badanie do 3 wybranych pierwiastków - Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)

  Cena w placówce

  148.00 

  Cena online:

  133.00 
  Technologia badania:Metoda ilościowa

  Czas oczekiwania na wynik:do 21 dni roboczych

  Ważność kodu:
  12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

  Gdzie wykonać oferowany test?

  Badanie realizowane jest w około 150 placówkach na terenie Polski - nasze punkty oznaczone są szyldem DIAGNOSTYKA.

  Punkt realizuje badanie

  (opcjonalnie)

  Wczytywanie...

  © 2024 Zdrowegeny.pl

  powered by greenlogic