22 123 95 55
PL

Onkopakiet - badanie do 3 wybranych pierwiastków - Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)

4.30
Ocena użytkowników: 4 ocen

Oferowane badanie pierwiastków jest pomocne w ocenie ryzyka wystąpienia u Pacjenta choroby nowotworowej.

W teście sprawdzane jest stężenie 3 wybranych pierwiastków spośród: selenu (Se), cynku (Zn), miedzi (Cu), arsenu (As), kadmu (Cd) i ołowiu (Pb).

Wykonanie testu jest pomocne w ocenie ryzyka zachorowania na określone nowotwory - warto więc wykonać go w ramach profilaktyki chorób nowotworowych. Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych.

Badanie wykonywane jest z pobranej od Pacjenta próbki krwi żylnej. Na pobranie krwi należy zgłosić się na czczo. W ciągu 3 dni przed pobraniem Pacjent nie powinien również spożywać owoców morza, ryb i ryżu.

W ramach pakietu badamy stężenie 3 wybranych pierwiastków spośród:

 • selenu
 • arsenu
 • cynku
 • kadmu
 • ołowiu
 • miedzi

Onkopakiet - test pomocny w ocenie ryzyka rozwoju określonych nowotworów, polegający na pomiarze we krwi stężenia pierwiastków

 • W oferowanym pakiecie oceniany jest poziom we krwi pełnej trzech wybranych mikroelementów spośród: selenu (Se), cynku (Zn), miedzi (Cu), kadmu (Cd), arsenu (As) i ołowiu (Pb). Stężenie tych pierwiastków ma wpływ na ryzyko zachorowania na nowotwory zależne od mikroelementów, ale również w pewnym zakresie na ryzyko nowotworów wykazujących zależność od hormonów. 
 • Nowotwory silnie zależne od mikroelementów to: rak płuca, rak jelita grubego, rak krtani, rak żołądka czy rak trzustki (szczególnie u mężczyzn). Stężenie selenu wpływa na rozwój zależnego od hormonów raka prostaty. Wpływ tego pierwiastka jako dodatkowego czynnika ryzyka rozwoju nowotworów jest również widoczny w przypadku nowotworów złośliwych piersi. 
 • Badane pierwiastki określane są jako żywieniowe markery ryzyka rozwoju określonych chorób nowotworowych. Przykładowo, w przypadku nieprawidłowego stężenia kadmu, 20-krotnie zwiększa się ryzyko zachorowania na raka piersi u kobiet bez mutacji genu BRCA1. Nadmierny poziom rtęci wiąże się natomiast z 3-4-krotnym wzrostem ryzyka zachorowania na określone nowotwory. Wynik testu Onkopakiet wpłynie więc na skuteczność profilatyki nowotworowej i skuteczność wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.
 • Stężenia referencyjne dla mikroelementów badanych w ramach oferowanego testu zostały ustalone na podstawie badań własnych laboratorium wykonującego lub w oparciu o dane literaturowe.
 • Badania własne (asocjacyjne prospektywne określające korelację pomiędzy stężeniem pierwiastków z zapadalnością na nowotwory złośliwe) obejmowały kilkudziesięciotysięczną, reprezentatywną dla Polski grupę zdrowych wyjściowo osób, u których mierzono we krwi poziom: arsenu (As), kadmu (Cd), ołowiu (Pb), rtęci (Hg), cynku (Zn), miedzi (Cu), żelaza (Fe) i selenu (Se).

Onkopakiet - badanie do 3 wybranych pierwiastków - Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)


133.00 na stronie
148.00 w placówce
Technologia badania:
Metoda ilościowa
Czas oczekiwania na wynik:
do 21 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce