22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Lipidogram

5.00
Ocena użytkowników: 2 ocen

To jedno z podstawowych badań krwi, pozwalające na ocenę stanu gospodarki lipidowej organizmu.

Lipidogram to badanie krwi, które polega na ilościowej ocenie frakcji cholesterolu i trójglicerydów. Test ten jest pomocny w diagnostyce zaburzeń gospodarki lipidowej, a także w ocenie ryzyka wystąpienia miażdżycy i schorzeń sercowo-naczyniowych.

Badanie wykonywane jest z pobranej od Pacjenta próbki krwi żylnej.

Do pobrania krwi należy być na czczo. Zaleca się, aby ostatni posiłek spożyć nie później niż o godz. 18.00 poprzedniego dnia.

Krew do badania powinna zostać pobrana w godz. 7.00-10.00. Zalecane jest także stosowanie stałej diety w ciągu kilku dni poprzedzających badanie.

Badanie obejmuje:

  • pomiar całkowitego cholesterolu (CHOL)
  • pomiar frakcji lipoprotein HDL
  • pomiar frakcji trójglicerydów (TG)
  • cholesterol nie-HDL
  • stężenie LDL

Lipidogram - test umożliwiający dogłębną ocenę stanu gospodarki lipidowej organizmu

  • Lipidogram (profil lipidowy) jest podstawowym badaniem diagnostycznym wykonywanym z próbki krwi. Celem badania jest szczegółowa ocena stanu gospodarki lipidowej Pacjenta - test pozwala na wykrycie zaburzeń tej gospodarki, które mogą prowadzić do rozwoju wielu poważnych chorób.
  • W ramach badania oceniane są poziomy parametrów: cholesterolu całkowitego (CHOL), frakcji HDL lipoprotein, frakcji LDL lipoprotein, trójglicerydów oraz cholesterolu nie-HDL, który wyliczany jest na podstawie różnicy pomiędzy cholesterolem całkowitym, a frakcją HDL. 
  • Lipidogram pozwala na ocenę ryzyka rozwoju miażdżycy i innych schorzeń układu sercowo-naczyniowego, takich jak choroba wieńcowa, zawał serca czy udar mózgu. 
  • Wczesne wykrycie obecności zaburzeń gospodarki lipidowej w organizmie pozwoli na wdrożenie właściwego leczenia / wprowadzenie odpowiednich zmian (np. modyfikacja diety, modyfikacja stylu życia), co zapobiegnie rozwojowi miażdżycy i innych chorób sercowo-naczyniowych.

Lipidogram


41.00 na stronie
Technologia badania:
Metoda ilościowa
Czas oczekiwania na wynik:
1-2 dni robocze

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce