22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

CRP, ilościowo

5.00
Ocena użytkowników: 5 ocen

CRP to czuły wskaźnik ostrych stanów zapalnych w organizmie.

Test polega na oznaczeniu stężenia CRP (białka C-reaktywnego).

Test jest pomocny w diagnostyce i monitorowaniu leczenia stanów zapalnych oraz uszkodzeń tkanek w przebiegu np. infekcji, chorób reumatycznych i chorób nowotworowych.

Badanie wykonywane jest z pobranej od Pacjenta próbki krwi żylnej. Do pobrania krwi nie trzeba się specjalnie przygotowywać.

W ramach testu oznaczane jest:

  • CRP

CRP -  bardzo czuły marker ostrych stanów zapalnych występujących w organizmie

  • CRP (białko C-reaktywne, ang. C-reactive protein) jest tzw. białkiem ostrej fazy, syntetyzowanym w wątrobie. Jego zwiększone stężenie we krwi obserwowane jest, jeśli w organizmie występuje stan zapalny.
  • CRP jest bardzo czułym markerem ostrych stanów zapalnych o różnym pochodzeniu. Poziom CRP we krwi zwiększa się w ciągu 4-8 godzin od pojawienia się przyczyny. 
  • Oznaczenie poziomu CRP jest pomocne w diagnostyce, ocenie nasilenia, monitorowaniu leczenia stanów zapalnych i uszkodzenia tkanek w przebiegu infekcji, chorób nowotworowych, chorób reumatycznych, stanów pourazowych czy zawału serca.
  • Fizjologiczne stężenie CRP w organizmie jest mniejsze niż 5 mg/L, za patologiczny uznaje się poziom CRP powyżej 10mg/L. Do wykonania testu wystarczy pobrana od Pacjenta próbka krwi żylnej. Do pobrania krwi nie trzeba się specjalnie przygotowywać.

CRP, ilościowo


25.00 na stronie
Technologia badania:
Metoda ilościowa
Czas oczekiwania na wynik:
1-2 dni robocze

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce