22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Zawał serca

4.50
Ocena użytkowników: 17 ocen

Jest to badanie genetyczne pod kątem oceny predyspozycji do zawału serca

Rocznie zawał serca dotyka ok. 100 tys. Polaków, a dla 35 tys. Pacjentów kończy się on zgonem. Badanie genetyczne w kierunku zawału serca pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia tego schorzenia w przyszłości

Test przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką zdrowotną, szczególnie w przypadku występowania chorób układu krążenia w rodzinie, życia w ciągłym stresie czy prowadzenia siedzącego trybu życia

Dzięki potwierdzeniu występowania skłonności genetycznych można wprowadzić odpowiednie działania profilaktyczne.

Badamy ryzyko:

 • zawału serca

Badane geny:

 • Gen LRP8 - mutacje genu LRP8 prowadzą do zwiększenia się poziomu cholesterolu LDL we krwi, co może powodować przedwczesne wystąpienie choroby wieńcowej i zawału serca
 • Gen CYP1A2 - gen ten jest odpowiedzialny za metabolizm kofeiny – spowolnienie tych procesów przy dużym spożyciu kofeiny skutkuje podwyższonym ryzykiem zawału serca
 • Gen ACE - polimorfizm insercyjno-delecyjny genu ACE predysponuje do nadciśnienia tętniczego i jest uznawany przez specjalistów za czynnik ryzyka zawału serca

Badamy ryzyko:

 • ZAWAŁU SERCA - rocznie zawał serca dotyka ok. 100 tys. Polaków, a dla 35 tys. pacjentów kończy się on zgonem. Czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia zawału serca to podwyższony poziom cholesterolu LDL, obecność blaszek miażdżycowych, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, stres czy predyspozycje genetyczne. Na zwiększone ryzyko zawału serca wpływają również predyspozycje genetyczne.

Mutacje genów LRP8, CYP1A2 i ACE zwiększają ryzyko zawału serca

 • Zawał serca pojawia się na skutek niedotlenienia komórek mięśniowych serca, co spowodowane jest zamknięciem tętnicy wieńcowej, która doprowadza krew do serca.
 • Zawał serca objawia się silnym bólem zlokalizowanym zwykle po lewej stronie klatki piersiowej, a także dusznością, uczuciem silnego lęku, bólami brzucha, nudnościami, wymiotami czy osłabieniem organizmu. Pacjentom, u których zawał serca jest podejrzewany, wykonuje się takie badania jak EKG, echokardiografia, badanie rentgenowskie czy badania krwi.
 • Na wystąpienie zawału serca bardzo duży wpływ ma styl życia (dieta bogata w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, palenie papierosów, brak aktywności fizycznej, duży stres), ale ryzyko zachorowania zwiększa się również, gdy obecne są mutacje w genie LRP8.
 • Gen LRP8 koduje białko, które pełni rolę receptora dla innego białka - apolipoproteiny E. Apolipoproteina E zapobiega tworzeniu się blaszek miażdżycowych, a także hamuje migrację i proliferację komórek śródbłonka naczyń i oksydację lipidów. Mutacje genu LRP8 prowadzą do zwiększenia się poziomu cholesterolu LDL we krwi, co może powodować przedwczesne wystąpienie choroby wieńcowej i zawału serca. Osoby obciążone mutację w genie LRP8 cechują się 1,5 raza większym ryzykiem wystąpienia zawału serca w porównaniu do osób bez tej mutacji.
 • Gen CYP1A2 koduje białko odpowiedzialne za metabolizm kofeiny – poszczególne warianty tego genu decydują o tempie rozkładu tego związku. Obecność w DNA wariantu genetycznego decydującego o wolniejszym rozkładzie kofeiny skutkuje wzrostem ryzyka zawału serca przy spożywaniu dużych jej ilości (ryzyko to wzrasta o 36%, jeżeli osoba z negatywnym wariant wypija dziennie 2-3 filiżanki kawy).
 • Polimorfizm insercyjno-delecyjny (I/D) genu ACE kodującego enzym konwertazę angiotensyny decyduje o większej aktywności tego enzymu - odsetek osób z wysoką aktywnością konwertazy angiotensyny jest znacznie większy u chorujących na nadciśnienie w porównaniu do osób zdrowych. Specjaliści wskazują, że polimorfizm insercyjno-delecyjny może być niezależnym czynnikiem ryzyka nie tylko zawału serca, ale także takich schorzeń jak kardiomiopatia przerostowa i roztrzeniowa czy nagły zgon sercowy.

Zawał serca


369.00 na stronie
Technologia badania:
PCR
Czas oczekiwania na wynik:
do 16 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce