Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Nowotwory hematologiczne (białaczki, chłoniaki) - panel rozszerzony, 22 geny, met. NGS

Ocena użytkowników: 2 ocen
4.5

Jest to specjalistyczne badanie genetyczne, pomocne w określeniu ryzyka wystąpienia nowotworów hematologicznych.

Jest to badanie wysyłkowe - Klient pobiera próbkę do badania samodzielnie w domu, a następnie kontaktuje się z nami mailowo lub telefonicznie w celu zamówienia kuriera zwrotnego po odbiór próbek.

W ramach oferowanego testu analizie genetycznej poddawane są 22 geny, których mutacje wiązane są z większym ryzykiem nowotworów hematologicznych, takich jak białaczki i chłoniaki. 

W przypadku wykrycia takich mutacji, możliwe będzie wdrożenie właściwych działań profilaktycznych, tak aby zmniejszyć ryzyko choroby / wykryć ją jak najwcześniej.

Materiałem do badania jest pobrana od Pacjenta próbka śliny. Test wykonywany jest przy pomocy Sekwencjononowania Nowej Generacji (NGS), które pozwala na jednoczesną, dokładną analizę wszystkich badanych genów. 

Badanie realizowane jest przez wykwalifikowanych specjalistów w laboratorium Fulgent Genetics w Stanach Zjednoczonych. Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań w Polsce.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

 • nowotworów hematologicznych
 • Typ badania

  Badanie wysyłkowe
  Nowotwory hematologiczne (białaczki, chłoniaki) - panel rozszerzony, 22 geny, met. NGS

  Cena online:

  2899.00 
  Technologia badania:Sekwencjonowanie Nowej Generacji

  Czas oczekiwania na wynik:do 6 tygodni od otrzymania próbki przez laboratorium

  Ważność kodu:
  12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

  Testy DNA - sposób na wykrycie genetycznych predyspozycji do nowotworów hematologicznych 

  • Nowotwory hematologiczne dzieli się na nowotwory układu krwiotwórczego oraz nowotwory układu chłonnego. Ryzyko ich wystąpienia zwiększa się wraz z wiekiem - najwięcej przypadków wykrywanych jest u osób pomiędzy 50. a 79. rokiem życia.
  • Wśród czynników ryzyka rozwoju nowotworów układu krwiotwórczego wymienia się ekspozycję na promieniowanie jonizujące, dym papierosowy, metale ciężkie czy stosowaną wcześniej chemioterapię lub radioterapię. W przypadku nowotworów układu chłonnego takimi czynnikami są infekcje wirusowe, bakteryjne, wrodzone lub nabyte upośledzenie odporności, stosowanie w przeszłości leczenia immunosupresyjnego, radioterapii czy chemioterapii.
  • Ryzyko zachorowania na nowotwory hematologiczne zwiększają również predyspozycje genetyczne - wśród nich wymienia się mutacje w takich genach jak np. ATM, BLM (zespół Blooma), NF1 (nerwiakowłókniakowatość typu 1) czy TP53 (zespół Li-Fraumeni). Obecność takich genetycznych skłonności można potwierdzić lub wykluczyć przy pomocy badań genetycznych. 
  • W ramach oferowanego badania analizowane są 22 geny, których mutacje są związane z większym ryzykiem wystąpienia nowotworów hematologicznych. Badanie przeprowadzane jest przy pomocy Sekwencjonowania Nowej Generacji, które jest jedną z najnowocześniejszych technik biologii molekularnej. W raporcie z badania uwzględnione są zmiany sklasyfikowane jako patogenne i potencjalnie patogenne.
  • Do wykonania tego badania niezbędna jest tylko niewielka próbka śliny pobrana od Pacjenta - jej pobranie jest bardzo proste, nieinwazyjne i bezbolesne. Analiza genetyczna przeprowadzana jest w wyspecjalizowanym laboratorium genetycznym Fulgent Genetics w USA. Zdrowegeny.pl ma wyłączność na realizowanie tych testów w Polsce.
  Nowotwory hematologiczne (białaczki, chłoniaki) - panel rozszerzony, 22 geny, met. NGS

  Cena online:

  2899.00 
  Technologia badania:Sekwencjonowanie Nowej Generacji

  Czas oczekiwania na wynik:do 6 tygodni od otrzymania próbki przez laboratorium

  Ważność kodu:
  12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

  © 2024 Zdrowegeny.pl

  powered by greenlogic