22 123 95 55

Zonulina w kale - zespół nieszczelnego jelita, realizacja wysyłkowa

4.90
Ocena użytkowników: 12 ocen

Jest to badanie ilościowe, polegające na ocenie stężenia zonuliny w próbce kału.

Jest to badanie wysyłkowe - Klient pobiera próbkę do badania samodzielnie w domu, a następnie zamawia darmowego kuriera zgodnie z instrukcją załączoną do zestawu.

Zonulina jest białkiem odpowiedzialnym za regulację przepuszczalności bariery jelitowej. Zwiększony poziom zonuliny w kale uznawany jest za marker rozszczelnienia bariery jelitowej (zespół nieszczelnego jelita / zespół jelita przesiąkliwego).

Dzięki wykonaniu takiego badania możliwe jest dobranie diety / celowanej probiotykoterapii odpowiedniej dla osoby z zespołem nieszczelnego jelita. 

Badanie wykonywane jest z pobranej od Pacjenta próbki kału, w specjalistycznym podmiocie analityczno-bakteriologicznym.

W ramach badania oceniane jest:

  • stężenie zonuliny w próbce kału

Zonulina - marker rozszczelnienia bariery jelitowej

  • Zonulina to białko uznawane za marker integralności ścisłych połączeń pomiędzy enterocytami (komórkami nabłonka jelita cienkiego) - bierze udział w regulacji przepuszczalności bariery jelitowej.
  • Podwyższony poziom zonuliny skutkuje zaburzeniem funkcjonowania bariery jelitowej i jej rozszczelnieniem, co określane jest mianem zespołu nieszczelnego jelita (zespołu jelita przesiąkliwego, zespołu cieknącego jelita). 
  • Roszczelnienie bariery jelitowej jest z kolei przyczyną przenikania do krwi niepożądanych substancji (takich jak toksyny czy nieprawidłowe produkty trawienia), co prowadzi do nadreaktywności układu odpornościowego.
  • Na zwiększenie przepuszczlności bariery jelitowej wpływ mają takie czynniki jak np. zaburzona mikroflora jelitowa, nieodpowiednia dieta, długotrwały stres czy stosowanie antybiotykoterapii / niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
  • Przepuszczalność bariery jelitowej można ocenić dzięki prostemu badaniu, polegającemu na oznaczeniu poziomu zonuliny w kale - do jego wykonania niezbędna jest tylko pobrana od Pacjenta niewielka próbka kału.

Zonulina w kale - zespół nieszczelnego jelita, realizacja wysyłkowa


259.00 na stronie
Technologia badania:
Badanie ilościowe
Czas oczekiwania na wynik:
do 10 dni roboczych od otrzymania próbek przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce