22 123 95 55
PL

Test alergiczny Polycheck – panel pokarmowy III (10 alergenów)

5.00
Ocena użytkowników: 9 ocen

Test polega na ilościowym oznaczeniu stężenia przeciwciał IgE swoistych dla 10 alergenów pokarmowych.

Dzięki takiemu badaniu możliwe jest ustalenie, który z badanych alergenów pokarmowych jest odpowiedzialny za uczulenie.

Właściwe zdiagnozowanie alergii jest podstawą do wdrożenia odpowiednich zaleceń żywieniowych / leczenia - tak aby wyeliminować występujące objawy.

Test wykonywany jest z pobranej od Pacjenta próbki krwi żylnej. Do badania nie jest konieczne specjalne przygotowanie.

W ramach pakietu badamy obecność:

  • alergii pokarmowych

Test Polycheck - badanie przydatne w diagnostyce alergii pokarmowej

  • Alergia pokarmowa to skutek nieprawidłowej reakcji organizmu na spożywane produkty. Do najczęściej uczulających alergenów zalicza się np. mleko, białko jaja kurzego, pszenicę czy soję. 
  • W przebiegu alergii, układ odpornościowy wytwarza przeciwciała klasy IgE specyficzne dla uczulającego alergenu. Jedną z metod stosowanych w diagnostyce alergii jest pomiar stężenia tych przeciwciał we krwi Pacjenta - takim testem jest również oferowane badanie Polycheck.
  • Polega ono na immunoenzymatycznym, ilościowym oznaczeniu we krwi przeciwciał IgE specyficznych dla 10 alergenów pokarmowych. Do wykonania badania niezbędna jest tylko pobrana od Pacjenta niewielka ilość krwi. Test ten jest zupełnie bezpieczny dla osoby badanej, a do pobrania krwi nie trzeba się szczególnie przygotowywać.
  • Po przeprowadzeniu analizy laboratoryjnej, Pacjent otrzymuje raport z testu. W raporcie tym, każdy ilościowy wynik poziomu specyficznych przeciwciał IgE podawany jest oddzielnie. Wyniki ilościowe wyrażone są w kU/l, przypisane do klas półilościowego systemu raportowania RAST/ EAST oraz przedstawione graficznie.

Test alergiczny Polycheck – panel pokarmowy III (10 alergenów)


155.00 na stronie
169.00 w placówce
Technologia badania:
Test immunoenzymatyczny
Czas oczekiwania na wynik:
do 11 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce