22 123 95 55
PL

Test alergiczny Polycheck – panel oddechowy (20 alergenów)

4.30
Ocena użytkowników: 8 ocen

W teście sprawdzanych jest 20 alergenów, które najczęściej odpowiadają za alergie wziewne.

Panel oddechowy Polycheck polega na analizie poziomu przeciwciał IgE swoistych dla 20 różnych alergenów oddechowych. Badanie zalecane jest osobom z podejrzeniem alergii wziewnej (sezonowej i całorocznej). 

Test Polycheck wskaże, które alergie występują u osoby badanej. Na podstawie uzyskanego wyniku możliwe będzie wdrożenie odpowiednich zaleceń / wdrożenie leczenia, tak aby wyeliminować występujące u Pacjenta dolegliwości.

Do wykonania testu niezbędna jest tylko pobrana od Pacjenta próbka krwi żylnej. Do pobrania krwi nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie (nie trzeba odstawiać leków przeciwalergicznych / nie trzeba być na czczo).

Badamy obecność alergii:

  • na pyłki roślin
  • na naskórek zwierząt
  • na roztocza kurzu domowego
  • na mikroorganizmy i zarodniki pleśni

Badanie Polycheck - sposób na wykrycie alergii wziewnej

  • Alergia wziewna występuje na skutek nieprawidłowej odpowiedzi układu odpornościowego na alergeny wziewne (wśród takich alergenów wymienia się np. pyłki roślin, naskórek zwierząt czy roztocza kurzu domowego). W przebiegu alergii, układ odpornościowy produkuje przeciwciała IgE swoiste dla alergenu wywołującego uczulenie. 
  • W diagnostyce alergii stosuje się badania krwi, które pozwalają na pomiar tych swoistych przeciwciał IgE, a tym samym na zidentyfikowanie uczulającego alergenu. Takim testem jest oferowany panel oddechowy Polycheck, w ramach którego przeprowadzany jest pomiar we krwi poziomu przeciwciał specyficznych dla 20 różnych alergenów oddechowych. 
  • Test Polycheck charakteryzuje się wysoką czułością i swoistością. Wynik ilościowy stężenia specyficznych przeciwciał IgE podawany jest oddzielnie dla każdego z alergenów, na wspólnym raporcie. Wynik dla każdego alergenu (wyrażony w kU/l) przypisywany jest do jednej z klas półilościowego systemu raportowania RAST (0-6).
  • Producentem testów Polycheck jest niemiecka firma BIOCHECK.

Test alergiczny Polycheck – panel oddechowy (20 alergenów)


187.00 na stronie
199.00 w placówce
Technologia badania:
Immunoblot
Czas oczekiwania na wynik:
do 11 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce