22 123 95 55
PL

Test alergiczny Polycheck - panel jady owadów (6 parametrów)

4.00
Ocena użytkowników: 27 ocen

Badanie przyczyni się do zidentyfikowania gatunku owada będącego przyczyną alergii. 

Badanie polega na ilościowym oznaczeniu poziomu przeciwciał IgE specyficznych dla jadu pszczoły, osy, szerszenia, komara i meszki.  

W oferowanym teście oznaczany jest również poziom przeciwciał specyficznych dla markera CCD (krzyżowo reagujące determinanty węglowodanowe). 

Badanie wykonywane jest z pobranej od Pacjenta próbki krwi żylnej. Test jest zupełnie bezpieczny dla osoby badanej, do jego wykonania nie jest konieczne odstawienie leków przeciwalergicznych.

Badamy obecność alergii na jad:

 • pszczoły
 • osy
 • szerszenia europejskiego
 • komara
 • meszki

Test Polycheck - badanie pomocne w identyfikacji alergii na jad owadów

 • Istotą alergii jest niewłaściwa reakcja układu immunologicznego na dany alergen - wytwarza on przeciwciała IgE swoiste dla uczulającego alergenu. Alergenem tym mogą być również składniki jadu owadów. Najczęściej występuje alergia na jad owadów błonkoskrzydłych, do których należą m.in. pszczoły, osy czy szerszenie. 
 • Reakcja alergiczna na jad owadów może mieć charakter dużej reakcji miejscowej - cechuje się ona bolesnością, rumieniem, obrzękiem o średnicy większej niż 10 cm, utrzymującym się dłużej niż 24 godziny. 
 • Reakcja miejscowa jest szczególnie niebezpieczna, jeśli do użądlenia doszło w okolicach szyi, w obrębie jamy ustnej - w przebiegu takiej reakcji może dojść do obrzęku krtani lub gardła, co z kolei może skutkować zgonem Pacjenta.
 • Reakcja alergiczna na jad owadów może być również uogólniona (anafilaktyczna). Jej najcięższą postacią jest wstrząs anafilaktyczny, czyli stan bezpośredniego zagrożenia życia. Uogólniona reakcja alergiczna wymaga pilnej interwencji lekarskiej.
 • W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, bardzo ważne jest zidentyfikowanie uczulającego alergenu. Jednym z rodzajów badań wykorzystywanych w diagnostyce alergii na jad owadów są testy z krwi, polegające na pomiarze przeciwciał IgE specyficznych dla danego alergenu.
 • Oferowany przez nas test Polycheck sprawdza poziom przeciwciał IgE specyficznych dla jadu pszczoły, osy, szerszenia, komara i meszki. Dodatkowo, w teście sprawdzane jest również stężenie przeciwciał specyficznych dla markera CCD.
 • CCD to krzyżowo reagujące determinanty węglowodanowe, które same nie mają znaczenia klinicznego. Są one jednak obecne w wielu alergenach i mogą odpowiadać za wyniki dodatnie w ich przypadku.
 • Ilościowy wynik stężenia specyficznych przeciwciał IgE podawany jest oddzielnie dla każdego badanego alergenu (na wspólnym raporcie). Wyniki ilościowe w kU/l przypisywane są do klas systemu raportowania RAST/ EAST i przestawione graficznie.

Test alergiczny Polycheck - panel jady owadów (6 parametrów)


127.00 na stronie
139.00 w placówce
Technologia badania:
Test immunoenzymatyczny
Czas oczekiwania na wynik:
do 15 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce