22 123 95 55

SIBO/IMO - wodorowo-metanowy test oddechowy, realizacja wysyłkowa

4.10
Ocena użytkowników: 30 ocen

To badanie stosowane w diagnostyce przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO). 

SIBO (ang. Small Intestinal Bacterial Overgrowth) to zaburzenie, w przebiegu którego dochodzi do nadmiernego namnażania się bakterii w jelicie cienkim.

Oferowany test polega na pomiarze w wydychanym przez Pacjenta powietrzu stężenia wodoru i metanu.

Test realizowany jest wysyłkowo - Pacjent pobiera próbki do badania samodzielnie w domu, a następnie odsyła je zamawiając kuriera po odbiór za pośrednictwem naszej strony. 

Podmiot odpowiedzialny: Centrum Medyczne VitaImmun.

W ramach badania Pacjent otrzymuje:

  • wynik testu zawierający oznaczenia stężenia wodoru i metanu w wydychanym powietrzu
  • podstawowy schemat postępowania po otrzymaniu wyniku

Na czym polega wysyłkowy test w kierunku SIBO?

  • SIBO (ang. Small Intestinal Bacterial Overgrowth) to schorzenie polegające na nadmiernym namnożeniu się bakterii w jelicie cienkim, co z kolei skutkuje szeregiem zaburzeń jelitowych. Wśród tych nieprawidłowości wymienia się np. zaburzenia wchłaniania, objawy związane z przewodem pokarmowym (wzdęcia, zaparcia, bóle brzucha, biegunki) czy nadmierny spadek masy ciała.
  • Do czynników ryzyka rozwoju SIBO zalicza się zaburzenia motoryczne i czynnościowe (np. IBS, neuropatia cukrzycowa), nieprawidłowości anatomiczne (np. operacja bariatryczna, zrosty pooperacyjne, zwężenie jelita), choroby metaboliczne i układowe (np. cukrzyca, celiakia, choroby nerek, przewlekłe zapalenie trzustki, marskość wątroby), stosowanie niektórych leków (np. IPP), niedobory odporności (np. niedobór IgA), podeszły wiek czy uchyłki jelita cienkiego.
  • Oferowany test jest przydatny w diagnostyce SIBO - jest on realizowany wysyłkowo i polega na pomiarze poziomu wodoru i metanu w wydychanym powietrzu. Pacjent pobiera próbki do badania samodzielnie w domu - Pacjent dmucha poprzez ustnik do woreczka, w trakcie tej czynności strzykawką pobierana jest próbka. Pomiary przeprowadzane są co 20 minut.
  • Pierwszy pomiar wykonywany jest przed wypiciem roztworu laktulozy. Roztwór cukru (10g/15 ml) jest przygotowany i znajduje się w zestawie. Po wykonaniu pierwszego pomiaru (przed obciążeniem laktulozą), należy wypić zawartość
    buteleczki i po 20 minutach wykonać kolejny pomiar. Próbki do badania należy pobrać z wyjątkową starannością, zgodnie z obecną w zestawie instrukcją.
  • Gotowe próbki należy odesłać do laboratorium wykonującego, gdzie są one badane w analizatorze gazowym.

SIBO/IMO - wodorowo-metanowy test oddechowy, realizacja wysyłkowa


409.00 na stronie
Technologia badania:
Wodorowo-metanowy test oddechowy
Czas oczekiwania na wynik:
do 10 dni roboczych od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce