22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

SIBO - wodorowo-metanowy test oddechowy, realizacja wysyłkowa

4.90
Ocena użytkowników: 53 ocen

To badanie stosowane w diagnostyce przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO). 

SIBO (ang. Small Intestinal Bacterial Overgrowth) to zaburzenie, w przebiegu którego dochodzi do nadmiernego namnażania się bakterii w jelicie cienkim.

Oferowane badanie uwzględnia pomiary w wydychanym powietrzu trzech gazów:  wodoru (H2),  metanu (CH4), a także CO2 w celu weryfikacji, czy próbka została pobrana prawidłowo.

Test realizowany jest wysyłkowo - Pacjent pobiera próbki do badania samodzielnie w domu, a następnie odsyła je zamawiając kuriera po odbiór za pośrednictwem naszej strony.

Podmiot odpowiedzialny: Diagnostyka S.A.

Badanie polega na pomiarze w wydychanym powietrzu:

  • wodoru i metanu (diagnostycznie)
  • dwutlenku węgla (kontrolnie)

Na czym polega wysyłkowy test w kierunku SIBO?

  • SIBO (ang. Small Intestinal Bacterial Overgrowth) to schorzenie polegające na nadmiernym namnożeniu się bakterii w jelicie cienkim, co z kolei skutkuje szeregiem zaburzeń jelitowych. Wśród tych nieprawidłowości wymienia się np. zaburzenia wchłaniania, objawy związane z przewodem pokarmowym (wzdęcia, zaparcia, bóle brzucha, biegunki) czy nadmierny spadek masy ciała.
  • Do czynników ryzyka rozwoju SIBO zalicza się zaburzenia motoryczne i czynnościowe (np. IBS, neuropatia cukrzycowa), nieprawidłowości anatomiczne (np. operacja bariatryczna, zrosty pooperacyjne, zwężenie jelita), choroby metaboliczne i układowe (np. cukrzyca, celiakia, choroby nerek, przewlekłe zapalenie trzustki, marskość wątroby), stosowanie niektórych leków (np. IPP), niedobory odporności (np. niedobór IgA), podeszły wiek czy uchyłki jelita cienkiego.
  • Oferowany test jest przydatny w diagnostyce SIBO - jest on realizowany wysyłkowo i polega na pomiarze poziomu wodoru i metanu (diagnostycznie) oraz dwutlenku węgla (kontrolnie) w wydychanym powietrzu.
  • W trakcie testu pobieranych jest 8 próbek powietrza wydychanego - pierwszą należy pobrać przed wypiciem lactitolu (odpowiednika laktulozy), kolejne natomiast po upływie 15, 30, 45, 60, 90, 105 i 120 minut od wypicia lactitolu.
  • Za dodatni wynik testu w kierunku SIBO przyjmuje się wzrost poziomu wodoru w wydychanym powietrzu o co najmniej 20 ppm w pierwszych 90 minutach testu i/lub wzrost poziomu metanu w wydychanym powietrzu o co najmniej 10 ppm w pierwszych 90 minutach testu.
  • Badanie wykonywane jest przez hiszpańskie laboratorium Centro Diagnóstico Calderón, przy pomocy metody GC-MS (chromatografia gazowa z detekcją spektrometrem mas).

SIBO - wodorowo-metanowy test oddechowy, realizacja wysyłkowa


339.00 na stronie
Technologia badania:
Wodorowo-metanowy test oddechowy
Czas oczekiwania na wynik:
do 18 dni roboczych od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce