22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Witamina D metabolit 25(OH)

4.90
Ocena użytkowników: 37 ocen

Jest to badanie krwi pod kątem poziomu witaminy D w organizmie

Oznaczenie stężenia 25-hydroksywitaminy D odzwierciedla ilość tej witaminy w organizmie

Badanie wskazane jest m.in. w diagnostyce i leczeniu chorób tkanki kostnej, a także w planowaniu i monitorowaniu suplementacji witaminą D

W ramach pakietu badamy:

  • stężenie całkowitej 25-hydroksy witaminy D

Badamy stężenie 25-hydroksywitaminy D we krwi

  • Witamina D ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, jednak w populacji polskiej i światowej często stwierdzane są jej niedobory
  • Niedobór tej witaminy wiąże się z większym ryzykiem m.in. chorób układu kostnego, układu sercowo-naczyniowego, nowotworów, chorób autoimmunologicznych czy niektórych chorób psychicznych
  • 25-hydroksywitamina D to główny metabolit witaminy D, odzwierciedlający jej poziom w organizmie. Niedobór witaminy D oznacza stężenie mniejsze niż 30 ng/ml, za nadmiar – stężenie powyżej 100 ng/ml

Witamina D, czyli związek kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

  • Wyróżnia się dwie formy witaminy D: witaminę D2 (ergokalcyferol) oraz witaminę D3 (cholekalcyferol). Ta pierwsza występuje w roślinach, a witamina D3 syntetyzowana jest w organizmach zwierzęcych. Witamina D może być dostarczona organizmowi poprzez syntezę skórną lub z produktami żywnościowymi i suplementami.
  • Witamina D3 obecna jest w największej ilości w tłustych rybach, olejach rybich, jajach kurzych, a także w przetworach mlecznych i mięsie w mniejszych ilościach. Szacuje się, że prawie 90% witaminy D wytwarzanej jest w skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. Efektywność tej syntezy jest jednak zależna od szerokości geograficznej, wieku, stosowania filtrów ochronnych, powierzchni odsłoniętego ciała, ilości melaniny w skórze czy zanieczyszczenia powietrza.
  • 25-hydroksywitamina D jest metabolitem witaminy D, który stanowi jej główną postać w krążeniu i odzwierciedla jej ilość w organizmie (ilość witaminy D pochodzącej z syntezy skórnej oraz z diety). Za niewystarczającą ilość 25-hydroksywitaminy D w organizmie uznaje się jej stężenie poniżej 30 ng/ml, a za górną granicę uznaje się jej stężenie powyżej 100 ng/ml.
  • Witamina D ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, dlatego tak ważne jest, aby jej poziom w organizmie był prawidłowy. Badania nad tą witaminą wskazują na szerokie możliwości wykorzystania jej w zapobieganiu i leczeniu wielu chorób. Ma ona bowiem zastosowanie nie tylko w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej, ale dzięki niej zmniejsza się ryzyko rozwoju chorób autoimmunologicznych, nowotworowych, depresji czy chorób układu krążenia.

Witamina D metabolit 25(OH)


77.00 na stronie
85.00 w placówce
Technologia badania:
Metoda ilościowa
Czas oczekiwania na wynik:
do 4 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce