22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Panel autoimmunologiczny Polycheck - choroby tkanki łącznej, układowe zapalenia naczyń, 14 antygenów

4.70
Ocena użytkowników: 3 ocen

Oferowany test przydatny jest w diagnostyce chorób o podłożu autoimmunologicznym.

Test polega na ilościowym oznaczeniu w surowicy krwi poziomu przeciwciał IgG specyficznych wobec 14 autoantygenów. 

Badanie przydatne jest w diagnostyce chorób tkanki łącznej (takich jak zapalenie wielomięśniowe/skórno-mięśniowe, twardzina, zespół Sjögrena), układowych zapaleń naczyń (ziarniniak Wegnera, mikroskopowe zapalenia tętnic) czy pierwotnej marskości żółciowej (PBC).

Materiałem do badania jest pobrana od Pacjenta próbka krwi żylnej.

Badanie przydatne jest w diagnostyce:

  • układowych zapalnych chorób reumatycznych tkanki łącznej
  • autoimmunologicznych układowych zapaleń naczyń
  • autoimmunologicznej choroby tarczycy
  • pierwotnej marskości żółciowej (PBC)

Panel autoimmunologiczny - badanie przydatne w diagnostyce chorób o podłożu autoimmunizacyjnym

  • Choroby autoimmunologiczne (autoimmunizacyjne) są grupą schorzeń rozwijających się na skutek nieprawidłowej odpowiedzi układu odpornościowego - w ich przebiegu układ immunologiczny produkuje przeciwciała przeciwko własnym tkankom. W diagnostyce chorób autoimmunologicznych wykorzystywane są m.in. badania tych przeciwciał we krwi Pacjenta. 
  • Oferowany panel autoimmunologiczny polega na ilościowym pomiarze w surowicy krwi poziomu przeciwciał IgG specyficznych dla 14 autoantygenów: Ro/SS-A 60, La/SS-B, Scl-70, PM/Scl100, Sm, PCNA, dsDNA, rybosomalnego białko Po, CENP-B, AMA M2, PR3, MPO, TPO, TG.
  • Badanie jest przydatne w diagnostyce zapalenia wielomięśniowego /skórno-mięśniowego (PM/Scl-100), twardziny (Scl-70,CENP-B, PM/SCL-100, AMA M2), mieszanej choroby tkanki łącznej (SS-A60, SS B), zespołu Sjögrena (SS-A, SS-B, AMA M2), tocznia układowego (Sm, dsDNA, SS-A 60, SS-B, PCNA, rybosomalne białko Po, AMA M2), zespołu CREST (CENP-B, Scl-70), ziarniniaka Wegenera (PR3), mikroskopowego zapalenia tętnic (MPO, PR3), zespołu Churga-Strauss, guzkowego zapalenia tętnic (PR3, MPO), autoimmunologicznych chorób tarczycy (TPO,TG), pierwotnej marskości żółciowej (AMA M2,CENP-B), zespołu Goodpasture'a (PR3).
  • Wyniki testu wyrażone są w kU/l i opisywane są jako: wynik ujemny (<0,3), strefa graniczna/odcięcia (0,3 ≤ 0,8), wynik słabo pozytywny (08 ≤ 4,5), wynik pozytywny (4,5 ≤ 10), wynik silnie pozytywny (>10).

Panel autoimmunologiczny Polycheck - choroby tkanki łącznej, układowe zapalenia naczyń, 14 antygenów


219.00 na stronie
239.00 w placówce
Technologia badania:
Immunoblot
Czas oczekiwania na wynik:
do 14 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce