22 123 95 55
PL

Onkopakiet - badanie 3 pierwiastków Se, Zn, Cu (selen, cynk, miedź)

4.40
Ocena użytkowników: 22 ocen

Badanie przydatne jest dla osób dorosłych ze zdiagnozowaną choroba nowotworową.

Badanie polega na pomiarze stężenia w surowicy 3 pierwiastków: selenu (Se), cynku (Zn) oraz miedzi (Cu).

Badanie wykonywane jest z pobranej od Pacjenta próbki krwi żylnej. Na pobranie krwi należy zgłosić się na czczo.

W ramach pakietu badamy stężenie:

  • selenu
  • cynku
  • miedzi

Onkopakiet - badanie stężenia pierwiastków, przydatne w ocenie ryzyka wystąpienia określonych nowotworów

  • Oferowany test polega na pomiarze w surowicy stężenia trzech mikroelementów: selenu (Se), cynku (Zn) i miedzi (Cu). Wpływają one na ryzyko zachorowania na nowotwory zależne od mikroelementów, ale również w pewnym stopniu na nowotwory wykazujące zależność od hormonów. 
  • Wśród nowotworów silnie zależnych od mikroelementów wymienia się raka płuca, jelita grubego, żołądka, krtani czy trzustki (zwłaszcza u mężczyzn). Ponadto, wpływ na wystąpienie zależnego od hormonów nowotworu prostaty u mężczyzn ma poziom selenu. Wpływ selenu jako dodatkowego czynnika ryzyka rozwoju nowotworów jest również widoczny w przypadku raka piersi u kobiet. 
  • Związek dostarczanych wraz z pokarmem mikroelementów, korelujących z ryzykiem nowotworów, pozwala na określenie tych mikroelementów jako żywieniowych markerów ryzyka nowotworów. Znajomość ich stężenia we krwi wpływa na skuteczność profilaktyki nowotworów złośliwych i wczesne ich wykrywanie. 
  • Stężenia referencyjne dla mikroelementów badanych w ramach oferowanego testu zostały ustalone na podstawie badań własnych laboratorium wykonującego lub w oparciu o dane literaturowe.
  • Badania własne (asocjacyjne prospektywne określające korelację pomiędzy stężeniem pierwiastków z zapadalnością na nowotwory złośliwe) obejmowały kilkudziesięciotysięczną, reprezentatywną dla Polski grupę zdrowych wyjściowo osób, u których mierzono we krwi poziom: arsenu (As), kadmu (Cd), ołowiu (Pb), rtęci (Hg), cynku (Zn), miedzi (Cu), żelaza (Fe) i selenu (Se).

Onkopakiet - badanie 3 pierwiastków Se, Zn, Cu (selen, cynk, miedź)


115.00 na stronie
125.00 w placówce
Technologia badania:
Metoda ilościowa
Czas oczekiwania na wynik:
do 21 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce