22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Pakiet badań na infekcje w ciąży - 9 badań krwi

5.00
Ocena użytkowników: 3 ocen

Badanie sprawdza obecność infekcji, które stanowią zagrożenie dla płodu / płodu i ciężarnej.

Badanie złożone jest z 9 badań. Test wykonywany jest z próbki krwi żylnej. 

Test przeznaczony jest dla kobiet w ciąży. 

Dzięki rozpoznaniu danego zakażenia u ciężarnej i wdrożeniu właściwej terapii ryzyko przeniesienia infekcji na płód znacznie się zmniejszy. 

W ramach pakietu badamy infekcje:

 • wirusem HIV
 • zapalenie wątroby typu C
 • toksoplazmozę
 • różyczkę
 • cytomegalię

W ramach pakietu badamy:

 • HCV przeciwciała - to badanie w kierunku wirusa wywołującego wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C),
 • kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM - jest to test przesiewowy stosowany w diagnostyce kiły,
 • Toxoplasma gondii, przeciwciała IgM i przeciwciała IgG - to badanie przeciwciał stosowane jest w diagnostyce toksoplazmozy,
 • różyczka (Rubella virus), przeciwciała IgM i przeciwciała IgG - to badanie przeciwciał specyficznych dla wirusa różyczki, pomocne w ustaleniu statusu serologicznego Pacjentki,
 • CMV (Cytomegalovirus), przeciwciała IgM i IgG - test jest pomocny w diagnostyce serologicznej zakażenia cytomegalowirusem,
 • HIV Ag/Ab (Combo) - jest to przesiewowe badanie serologiczne pod kątem zakażenia wirusem HIV.

Badania w kierunku infekcji - jedne z podstawowych testów laboratoryjnych zalecanych w ciąży

 • Oferowany pakiet złożony jest z 9 badań krwi w kierunku infekcji, które mogą zostać przeniesione z matki na płód i doprowadzić do wystąpienia u niego poważnych powikłań zdrowotnych, mogą też skutkować poronieniem, wewnątrzmaciczną śmiercią płodu czy przedwczesnym porodem.
 • W pakiecie zawarte są testy w kierunku infekcji wirusem HCV, HIV, CMV, a także w kierunku kiły, różyczki i toksoplazmozy.
 • Test pozwala na ocenę statusu serologicznego ciężarnej w stosunku do badanych drobnoustrojów. Dzięki temu możliwe jest opracowanie odpowiedniego schematu postępowania, tak aby zmninimalizować ryzyko zarażenia w trakcie ciąży lub wdrożenie odpowiedniej terapii, tak aby zminimalizować ryzyko przeniesienia danej infekcji na płód.
 • Jeśli u ciężarnej obecne są przeciwciała IgG (a nie występują przeciwciała IgM) swoiste dla Toxoplasma gondii, wirusa różyczki i wirusa cytomegalii - najprawdopodobniej świadczy to kontakcie z danym droboustrojem w przeszłości i praktycznie wyklucza możliwość niedawnego zakażenia. 
 • Jeśli u ciężarnej zostanie potwierdzone zakażenie wirusami HIV i HCV, możliwe będzie wdrożenie odpowiedniej terapii, która ograniczny ilość tych wirusów, dzięki czemu ryzyko ich transmisji na płód znacznie się zmniejszy.

Pakiet badań na infekcje w ciąży - 9 badań krwi


439.00 na stronie
499.00 w placówce
Technologia badania:
Metoda jakościowa / ilościowa
Czas oczekiwania na wynik:
do 4 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce