22 123 95 55
PL

Analiza Pierwiastkowa Włosa EHA - badanie z konsultacją wyniku

4.90
Ocena użytkowników: 20 ocen

Test polega na oznaczeniu poziomu pierwiastków oraz ich wzajemnych proporcji w organizmie. Konsultacja uzyskanego wyniku w cenie.

Jest to badanie wysyłkowe - Klient pobiera próbkę do badania samodzielnie w domu, następnie odsyła ją do laboratorium, gdzie jest ona analizowana.

Test polega na oznaczeniu we włosach poziomu 29 wybranych pierwiastków (makro- i mikroelementów, pierwiastków toksycznych) oraz wzajemnych proporcji pierwiastków.

Dzięki wykonaniu takiego badania możliwe jest zobrazowanie stanu zdrowia Pacjenta na przestrzeni około 3 miesięcy, wykrycie obciążenia metalami ciężkimi czy ewentualnych zaburzeń makroelementów i mikroelementów w organizmie.

W cenie oferowanego badania zawarta jest telefoniczna konsultacja uzyskanego wyniku ze specjalistą.


W ramach pakietu badamy:

  • stężenie pierwiastków odżywczych
  • stężenie pierwiastków toksycznych
  • proporcje pierwiastków

Badanie EHA - analiza pierwiastkowa włosa

  • Analiza pierwiastkowa włosa (ang. Elemental Hair Analysis, EHA) jest testem polegającym na oznaczeniu poziomu 14 mikroelementów, 6 makroelementów i 9 pierwiastków toksycznych w organizmie.
  • W ramach testu określanych jest również 14 wzajemnych proporcji pierwiastków w celu oceny aktywności metabolicznej i prawidłowości procesów fizjologicznych.
  • Analiza pierwiastkowa włosa umożliwia sprawdzenie, czy równowaga pierwiastkowa w organizmie Pacjenta jest zaburzona, co może skutkować występowaniem różnych problemów zdrowotnych. 
  • Badanie wykonywane jest z pobranej od Pacjenta próbki włosów. Po wykonaniu analizy, Pacjent otrzymuje wynik badania wraz z jego interpretacją. W cenie oferowanego testu zawarta jest także konsultacja telefoniczna wyniku ze specjalistą.

Analiza Pierwiastkowa Włosa EHA - badanie z konsultacją wyniku


477.00 na stronie
Technologia badania:
Metoda ilościowa i jakościowa
Czas oczekiwania na wynik:
7 dni roboczych od dostarczenia próbki do laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce