22 123 95 55

Onkopakiet - badanie 6 pierwiastków Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)

4.40
Ocena użytkowników: 58 ocen

Oferowane badanie jest przydatne w ocenie ryzyka zachorowania na określone nowotwory złośliwe.

W ramach badania oceniany jest poziom we krwi 6 pierwiastków: selenu (Se), cynku (Zn), miedzi (Cu), arsenu (As), kadmu (Cd) i ołowiu (Pb).

Wykonanie testu zalecane jest w ramach profilaktyki nowotworowej - badanie jest przydatne dla oceny ryzyka rozwoju określonych nowotworów.

Materiał do badania stanowi pobrana od Pacjenta próbka krwi żylnej. Na pobranie krwi należy zgłosić się na czczo - Pacjent nie powinien również  spożywać owoców morza, ryb i ryżu w ciągu 3 dni przed pobraniem.

W ramach pakietu badamy stężenie:

 • selenu
 • arsenu
 • cynku
 • kadmu
 • ołowiu
 • miedzi

Onkopakiet - badanie poziomu we krwi sześciu pierwiastków, pomocne w ocenie ryzyka zachorowania na określone nowotwory

 • W ramach oferowanego badania sprawdzane jest stężenie we krwi sześciu mikroelementów: selenu (Se), cynku (Zn), miedzi (Cu), kadmu (Cd), arsenu (As) i ołowiu (Pb). Mają one wpływ na ryzyko rozwoju nowotworów zależnych od mikroelementów, ale także w pewnym zakresie na ryzyko nowotworów, które wykazują zależność od hormonów. 
 • Silnie zależnymi od mikroelementów nowotworami są: rak płuca, rak jelita grubego, rak krtani, rak żołądka czy rak trzustki (szczególnie u mężczyzn). Poziom selenu ma wpływ na rozwój zależnego od hormonów raka prostaty. Wpływ selenu jako dodatkowego czynnika ryzyka zachorowania na nowotwory jest także widoczny w przypadku raka piersi u kobiet. 
 • Związek dostarczanych do organizmu wraz z dietą mikroelementów, korelujących z ryzykiem wystąpienia nowotworów, umożliwia uznanie tych mikroelementów za żywieniowe markery ryzyka chorób nowotworowych. Na przykład, jeśli nieprawidłowy jest poziom kadmu, ryzyko zachorowania na raka piersi u kobiet bez mutacji w genie BRCA1 wzrasta 20-krotnie.
 • Zbyt wysoki poziom rtęci wiąże się z 3-4-krotnym zwiększeniem ryzyka zachorowania na określone nowotwory, a nadmierne stężenie arsenu w pewnych przypadkach powoduje nawet 5-krotny wzrost takiego ryzyka. Wiedza o poziomie  mikroelementów we krwi wpłynie więc na skuteczność profilaktyki nowotworów i wczesnej ich detekcji.
 • Stężenia referencyjne dla mikroelementów badanych w ramach oferowanego testu zostały ustalone na podstawie badań własnych laboratorium wykonującego lub w oparciu o dane literaturowe.
 • Badania własne (asocjacyjne prospektywne określające korelację pomiędzy stężeniem pierwiastków z zapadalnością na nowotwory złośliwe) obejmowały kilkudziesięciotysięczną, reprezentatywną dla Polski grupę zdrowych wyjściowo osób, u których mierzono we krwi poziom: arsenu (As), kadmu (Cd), ołowiu (Pb), rtęci (Hg), cynku (Zn), miedzi (Cu), żelaza (Fe) i selenu (Se).

Onkopakiet - badanie 6 pierwiastków Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)


101.00 na stronie
115.00 w placówce
Technologia badania:
Metoda ilościowa
Czas oczekiwania na wynik:
do 21 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce