22 123 95 55
PL

Onkopakiet - badanie 6 pierwiastków Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)

4.00
Ocena użytkowników: 266 ocen

Oferowane badanie jest przydatne w ocenie ryzyka zachorowania na określone nowotwory złośliwe.

W ramach badania oceniany jest poziom we krwi 6 pierwiastków: selenu (Se), cynku (Zn), miedzi (Cu), arsenu (As), kadmu (Cd) i ołowiu (Pb).

Wykonanie testu zalecane jest w ramach profilaktyki nowotworowej - badanie jest przydatne dla oceny ryzyka rozwoju określonych nowotworów. Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych.

Materiał do badania stanowi pobrana od Pacjenta próbka krwi żylnej. Na pobranie krwi należy zgłosić się na czczo - Pacjent nie powinien również  spożywać owoców morza, ryb i ryżu w ciągu 3 dni przed pobraniem.

W ramach pakietu badamy stężenie:

 • selenu
 • arsenu
 • cynku
 • kadmu
 • ołowiu
 • miedzi

Onkopakiet - badanie poziomu we krwi sześciu pierwiastków, pomocne w ocenie ryzyka zachorowania na określone nowotwory

 • W ramach oferowanego badania sprawdzane jest stężenie we krwi sześciu mikroelementów: selenu (Se), cynku (Zn), miedzi (Cu), kadmu (Cd), arsenu (As) i ołowiu (Pb). Mają one wpływ na ryzyko rozwoju nowotworów zależnych od mikroelementów, ale także w pewnym zakresie na ryzyko nowotworów, które wykazują zależność od hormonów. 
 • Silnie zależnymi od mikroelementów nowotworami są: rak płuca, rak jelita grubego, rak krtani, rak żołądka czy rak trzustki (szczególnie u mężczyzn). Poziom selenu ma wpływ na rozwój zależnego od hormonów raka prostaty. Wpływ selenu jako dodatkowego czynnika ryzyka zachorowania na nowotwory jest także widoczny w przypadku raka piersi u kobiet. 
 • Związek dostarczanych do organizmu wraz z dietą mikroelementów, korelujących z ryzykiem wystąpienia nowotworów, umożliwia uznanie tych mikroelementów za żywieniowe markery ryzyka chorób nowotworowych. Na przykład, jeśli nieprawidłowy jest poziom kadmu, ryzyko zachorowania na raka piersi u kobiet bez mutacji w genie BRCA1 wzrasta 20-krotnie.
 • Zbyt wysoki poziom rtęci wiąże się z 3-4-krotnym zwiększeniem ryzyka zachorowania na określone nowotwory, a nadmierne stężenie arsenu w pewnych przypadkach powoduje nawet 5-krotny wzrost takiego ryzyka. Wiedza o poziomie  mikroelementów we krwi wpłynie więc na skuteczność profilaktyki nowotworów i wczesnej ich detekcji.
 • Stężenia referencyjne dla mikroelementów badanych w ramach oferowanego testu zostały ustalone na podstawie badań własnych laboratorium wykonującego lub w oparciu o dane literaturowe.
 • Badania własne (asocjacyjne prospektywne określające korelację pomiędzy stężeniem pierwiastków z zapadalnością na nowotwory złośliwe) obejmowały kilkudziesięciotysięczną, reprezentatywną dla Polski grupę zdrowych wyjściowo osób, u których mierzono we krwi poziom: arsenu (As), kadmu (Cd), ołowiu (Pb), rtęci (Hg), cynku (Zn), miedzi (Cu), żelaza (Fe) i selenu (Se).

Onkopakiet - badanie 6 pierwiastków Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)


134.00 na stronie
149.00 w placówce
Technologia badania:
Metoda ilościowa
Czas oczekiwania na wynik:
do 21 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce