22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Onkopakiet - badanie 6 pierwiastków Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)

4.00
Ocena użytkowników: 740 ocen

Oferowane badanie jest przydatne w ocenie ryzyka zachorowania na określone nowotwory złośliwe.

W ramach badania oceniany jest poziom we krwi pełnej 6 pierwiastków: selenu (Se), cynku (Zn), miedzi (Cu), arsenu (As), kadmu (Cd) i ołowiu (Pb).

Wykonanie testu zalecane jest w ramach profilaktyki nowotworowej - badanie jest przydatne dla oceny ryzyka rozwoju określonych nowotworów. Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych.

Materiał do badania stanowi pobrana od Pacjenta próbka krwi żylnej. Na pobranie krwi należy zgłosić się na czczo - Pacjent nie powinien również  spożywać owoców morza, ryb i ryżu oraz produktów na bazie ryb, ryżu i olejów rybnych w ciągu 3 dni przed pobraniem.

W ramach pakietu badamy stężenie:

 • selenu
 • arsenu
 • cynku
 • kadmu
 • ołowiu
 • miedzi

Onkopakiet - badanie poziomu we krwi pełnej sześciu pierwiastków, pomocne w ocenie ryzyka zachorowania na określone nowotwory

 • W ramach oferowanego badania sprawdzane jest stężenie we krwi pełnej sześciu mikroelementów: selenu (Se), cynku (Zn), miedzi (Cu), kadmu (Cd), arsenu (As) i ołowiu (Pb) - jest to badanie przydatne w ocenie ryzyka i profilaktyki określonych chorób nowotworowych (np. piersi, prostaty) u osób dorosłych. 
 • Mikroelementy takie jak selen, cynk, miedź, arsen, ołów i kadm mają wpływ na ryzyko rozwoju nowotworów - wpływają one pośrednio lub bezpośrednio na poziom stresu oksydacyjnego lub gospodarkę hormonalną poprzez oddziaływanie na enzymy, w mechanizmach zależnych od czynników genetycznych. 
 • Związek mikroelementów dostarczanych wraz z dietą, korelujących z ryzykiem nowotworów, pozwala na określanie ich mianem żywieniowych markerów ryzyka nowotworów. Znajomość ich poziomu we krwi ma wpływ na skuteczność profilaktyki i wczesnej detekcji chorób nowotworowych. 
 • Stężenia referencyjne dla mikroelementów badanych w ramach oferowanego testu zostały ustalone na podstawie badań własnych laboratorium wykonującego (READ-GENE S.A.) lub w oparciu o dane literaturowe.
 • Badania własne (asocjacyjne prospektywne określające korelację pomiędzy stężeniem pierwiastków z zapadalnością na nowotwory złośliwe) obejmowały reprezentatywną dla Polski kilkutysięczną grupę zdrowych wyjściowo osób, u których mierzono we krwi stężenia: selenu (Se), arsenu (As), cynku (Zn), miedzi (Cu), kadmu (Cd), ołowiu (Pb). Kobiety z mutacją w genie BRCA1 stanowiły ok 2 tys. podgrupę wśród osób badanych.
 • Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm. U pacjentów poniżej 18 roku życia optymalne stężenie pierwiastków nie zostało dotychczas określone w polskiej populacji. Pełne zestawienie aktualnych norm podawanych przez wykonawcę na wyniku testu jest dostępne na stronie internetowej read-gene.com -> mikroelementy ->normy.


Onkopakiet - badanie 6 pierwiastków Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)


134.00 na stronie
149.00 w placówce
Technologia badania:
Metoda ilościowa
Czas oczekiwania na wynik:
do 21 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce