22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Panel jelitowy – badanie zonuliny, kalprotektyny, M2-PK i krwi utajonej w kale

4.40
Ocena użytkowników: 27 ocen

Badanie pozwala na ocenę funkcjonowania jelit

Jest to badanie wysyłkowe - Klient pobiera próbkę do badania samodzielnie w domu, następnie odsyła ją do laboratorium, gdzie jest ona analizowana.

Test polega na oznaczeniu w kale markerów stanu zapalnego jelit (kalprotektyny, M2-PK, krwi utajonej) oraz markera rozszczelnienia jelita (zonuliny).

Badanie wykonywane jest z próbki kału.

W ramach pakietu badamy obecność:

  • zespołu jelita przesiąkliwego
  • stanu zapalnego jelit

Zonulina, kalprotektyna, M2-PK i krew utajona w kale jako markery przepuszczalności / stanów zapalnych jelit

  • W ramach tego panelu jelitowego oznaczane są 4 parametry w kale – zonulina, kalprotektyna, M2-PK oraz obecność krwi utajonej.
  • Zonulina to białko ścisłych połączeń pomiędzy enterocytami (czyli komórkami nabłonka jelita cienkiego), uznawane za marker przepuszczalności jelitowej. Wzrost jej stężenia w kale wiązany jest z rozszczelnieniem bariery jelitowej (tzw. zespołem jelita przesiąkliwego) – sprawia to, że do krwiobiegu mogą przenikać różne niepożądane substancje (toksyny, antygeny bakteryjne, niedostatecznie strawione cząsteczki pokarmów) wywołując aktywację układu odpornościowego.
  • Kalprotektyna jest z kolei białkiem ostrej fazy, markerem stanu zapalnego. Pomiar jej stężenia jest pomocny w wykrywaniu stanów zapalnych jelit, a także w różnicowaniu nieswoistych chorób zapalnych jelit od zespołu jelita drażliwego.
  • Krew utajona w kale i M2-PK (dimerowa forma kinazy pirogronianowej guza) są uznawane za badania pomocnicze w diagnostyce stanów zapalnych jelit, polipów, gruczolaków, nowotworów złośliwych jelita grubego, krwawień z przewodu pokarmowego czy nieswoistych chorób zapalnych jelit.

Panel jelitowy – badanie zonuliny, kalprotektyny, M2-PK i krwi utajonej w kale


589.00 na stronie
Technologia badania:
Ilościowa / jakościowa
Czas oczekiwania na wynik:
do 20 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce