Kalprotektyna w kale
Pakiet badań

Kalprotektyna w kale

 • Kalprotektyna to marker stanów zapalnych jelit
 • Wynik badania przydatny jest w różnicowaniu nieswoistych chorób zapalnych jelit i zespołu jelita drażliwego
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Badamy ryzyko:

nieswoistych chorób zapalnych jelit

Cena badania:

99 zł
189 zł
Technologia badania:
Test ELISA
Czas oczekiwania na wynik:
do 10 dni roboczych

NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELIT

 • Dokładna przyczyna nieswoistych zapaleń jelita nie została dotychczas poznana – przyjmuje się, że w ich rozwoju odgrywają rolę czynniki immunologiczne, środowiskowe oraz genetyczne.
 • Najczęstsze schorzenia należące do tej grupy to choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

W ramach tego pakietu badamy:

Stężenie kalprotektyny w kale

Podwyższony poziom kalprotektyny w kale świadczy o toczącym się procesie zapalnym w jelicie

W jakich przypadkach warto wykonać badanie kalprotektyny?

OBECNOŚĆ OBJAWÓW WIĄZANYCH Z ALERGIĄ POKARMOWĄ

PODEJRZENIE NIESWOISTEGO ZAPALENIA JELITA

Badanie wskazane jest w przypadku podejrzenia chorób zapalnych jelit, np. gdy występują objawy z nimi związane – takie jak biegunki, bóle brzucha, utrata apetytu, zapalenie stawów.

NIEKTÓRE JEDNOSTKI CHOROBOWE

WĄTPLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE

Test warto przeprowadzić w celu odróżnienia nieswoistych zapaleń jelit oraz zespołu jelita drażliwego.

TRUDNOŚCI W POSTAWIENIU DIAGNOZY

CHĘĆ / POTRZEBA MONITOROWANIA EFEKTÓW LECZENIA JUŻ ZDIAGNOZOWANEJ CHOROBY

Kalprotektyna to marker stanu zapalnego jelit, a jej stężenie jest korelowane z aktywnością zmian zapalnych – dzięki temu poprzez pomiar stężenia kalprotektyny możliwa jest ocena postępów wdrożonego leczenia.

Jakie korzyści odniesiesz dzięki wykonaniu badania?

Wyniki testu

Wykonanie badania może przyczynić się do postawienia odpowiedniej diagnozy - odróżnienia nieswoistych chorób zapalnych jelit od zespołu jelita drażliwego (w przebiegu tych schorzeń u chorych występują podobne objawy).

Stan zdrowia

Pomiar kalprotektyny w kale przydatny jest we wstępnej selekcji pacjentów do inwazyjnego badania kolonoskopowego – jeśli stężenie jest w normie, nie jest konieczne wykonanie kolonoskopii. Jeżeli jednak poziom kalprotektyny jest zwiększony, przeprowadzenie kolonoskopii jest zalecane w celu postawienia ostatecznego rozpoznania i wdrożenia leczenia. Badanie kalprotektyny w przypadku pacjentów już zdiagnozowanych pozwala natomiast na monitorowanie efektów podjętej terapii.

Kalprotektyna, czyli marker chorób zapalnych jelit

 • Kalprotektyna to wiążące cynk i wapń białko należące do podrodziny S100, wydzielane przede wszystkim przez leukocyty jako odpowiedź na bodziec stymulujący. Białko to uznawane jest za marker stanów zapalnych jelit.
 • Nieswoiste choroby zapalne jelit – choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego – cechują się ponad dziesięciokrotnym zwiększeniem migracji leukocytów do jelita zmienionego zapalnie. Leukocyty przenikają do światła jelita uwalniając duże ilości kalprotektyny, co skutkuje wzrostem jej stężenia (w kale w największym stopniu).
 • Wykonanie testu pozwoli na różnicowanie pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelita oraz pacjentów chorych na zespół jelita drażliwego – w przebiegu tych schorzeń występują bardzo podobne objawy, dlatego prawidłowe zdiagnozowanie problemu jest procesem trudnym.
 • Prawidłowe stężenie kalprotektyny pozwala wykluczyć nieswoiste choroby zapalne jelit – w takim przypadku nie ma potrzeby wykonywania badania kolonoskopowego. Jeżeli poziom kalprotektyny jest podwyższony, kolonoskopia jest zalecana w celu postawienia ostatecznej diagnozy.
 • Badanie kalprotektyny jest również przydatne dla osób z już zdiagnozowanym nieswoistym zapaleniem jelita jako sposób na monitorowanie postępów leczenia – poziom kalprotektyny w kale jest bowiem skorelowany z aktywnością zmian zapalnych.
 • Należy jednak podkreślić, że poziom kalprotektyny, poza nieswoistymi zapaleniami jelit, może również zwiększać się w chorobach nowotworowych jelita grubego, w przebiegu celiakii czy w trakcie leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Jak zrobić test polegający na ocenie stężenia kalprotektyny?

 • Aby wykonać badanie pozwalające na oznaczenie stężenia kalprotektyny w kale, zamów test przez stronę internetową – po dokonaniu transakcji dostaniesz wiadomość SMS zawierającą numer Twojego badania.
 • Kolejnym etapem jest pobranie niezbędnej do badania próbki kału – w tym celu należy zaopatrzyć się w jałowy pojemnik na kał (jest on dostępny w każdej aptece). Gotową próbkę wraz z numerem swojego badania należy dostarczyć do dowolnego punktu pobrań, z 400 dostępnych na terenie całej Polski.
 • Gotowy wynik badania odbierzesz w punkcie pobrań lub online, poprzez stronę internetową laboratorium.

Punkty pobrań

Pakiet DNA

Pakiet badań

Kalprotektyna w kale

Cena badania:

99 zł
189 zł