22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Kalprotektyna w kale

4.10
Ocena użytkowników: 63 ocen

Jest to badanie kalprotektyny, czyli markera stanów zapalnych jelit

Wynik badania przydatny jest w różnicowaniu nieswoistych chorób zapalnych jelit i zespołu jelita drażliwego

Wykonanie testu zalecane jest od 4. roku życia

Badanie wykonywane jest z próbki kału

Badamy ryzyko:

  • nieswoistych chorób zapalnych jelit

Badamy stężenie kalprotektyny w kale

  • Podwyższony poziom kalprotektyny w kale świadczy o toczącym się procesie zapalnym w jelicie

Badamy ryzyko:

  • NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT - Dokładna przyczyna nieswoistych zapaleń jelita nie została dotychczas poznana – przyjmuje się, że w ich rozwoju odgrywają rolę czynniki immunologiczne, środowiskowe oraz genetyczne. Najczęstsze schorzenia należące do tej grupy to choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Kalprotektyna, czyli marker chorób zapalnych jelit

  • Kalprotektyna to wiążące cynk i wapń białko należące do podrodziny S100, wydzielane przede wszystkim przez leukocyty jako odpowiedź na bodziec stymulujący. Białko to uznawane jest za marker stanów zapalnych jelit.
  • Nieswoiste choroby zapalne jelit – choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego – cechują się ponad dziesięciokrotnym zwiększeniem migracji leukocytów do jelita zmienionego zapalnie. Leukocyty przenikają do światła jelita uwalniając duże ilości kalprotektyny, co skutkuje wzrostem jej stężenia (w kale w największym stopniu).
  • Wykonanie testu pozwoli na różnicowanie pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelita oraz pacjentów chorych na zespół jelita drażliwego – w przebiegu tych schorzeń występują bardzo podobne objawy, dlatego prawidłowe zdiagnozowanie problemu jest procesem trudnym.
  • Prawidłowe stężenie kalprotektyny pozwala wykluczyć nieswoiste choroby zapalne jelit – w takim przypadku nie ma potrzeby wykonywania badania kolonoskopowego. Jeżeli poziom kalprotektyny jest podwyższony, kolonoskopia jest zalecana w celu postawienia ostatecznej diagnozy.
  • Badanie kalprotektyny jest również przydatne dla osób z już zdiagnozowanym nieswoistym zapaleniem jelita jako sposób na monitorowanie postępów leczenia – poziom kalprotektyny w kale jest bowiem skorelowany z aktywnością zmian zapalnych.
  • Należy jednak podkreślić, że poziom kalprotektyny, poza nieswoistymi zapaleniami jelit, może również zwiększać się w chorobach nowotworowych jelita grubego, w przebiegu celiakii czy w trakcie leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Kalprotektyna w kale


146.00 na stronie
189.00 w placówce
Technologia badania:
Metoda ilościowa
Czas oczekiwania na wynik:
od 10 do 17 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce