Badania genetyczne Głogów - gdzie wykonać badanie w Głogowie?

środa 06:13 - 11.01.2017
Badania genetyczne Głogów - gdzie wykonać badanie w Głogowie?

Na tej stronie dowiesz się:

 • gdzie w Głogowie zrealizujesz testy genetyczne
 • które testy przeprowadzisz w Głogowie
 • jak skontaktować się z nami
 • dlaczego warto wykonać test genetyczny

Gdzie w Głogowie zrealizujesz testy genetyczne?

Testy genetyczne wykonasz w tych punktach w Głogowie:

ul. Słodowa 40, 67-210 Głogów

godziny otwarcia:

pn. - pt.: 7:30 - 15:00

Które testy przeprowadzisz w Głogowie?

W Głogowie zrealizujesz następujące badania genetyczne:

Przebieg badania genetycznego

 • Aby wybrany przez pacjenta test genetyczny został wykonany, osoba badana musi zgłosić się do dowolnego punktu pobrań i w nim dokonać opłaty za badanie. Następnie przy pomocy wykwalifikowanego personelu od pacjenta pobierana jest próbka śliny - próbka ta jest niezbędna do pozyskania materiału genetycznego do dalszej analizy.
 • Zalecane jest, aby przez co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem pobierania śliny, pacjent nie spożywał żadnego jedzenia, nie przyjmował płynów, nie palił tytoniu, nie żuł gumy, a także nie mył zębów i nie stosował jakichkolwiek płynów do płukania jamy ustnej.
 • Po zgodnym z instrukcją przygotowaniu próbki śliny, przekazywana jest ona do laboratorium genetycznego w Warszawie - tam DNA jest z niej izolowany i następnie szczegółowo badany przy pomocy metody określanej jako sekwencjonowanie DNA. Wynik badania genetycznego przekazywany jest osobie badanej po upływie około 2-3 tygodni.

Dlaczego warto wykonać test genetyczny?

 • Badania genetyczne polegają na analizie DNA danej osoby w celu wykrycia w nim zmian genetycznych - zmiany te (mutacje, polimorfizmy) wywierają ogromny wpływ na stan zdrowia człowieka. Testy genetyczne zaliczane są do najczulszych i najbardziej wiarygodnych metod diagnostycznych.
 • Badania genetyczne znacznie ułatwiają diagnostykę chorób genetycznych, dzięki nim możliwa jest także ocena całożyciowego ryzyka wystąpienia u nas danego schorzenia - na przykład choroby nowotworowej.
 • Świadomość własnych skłonności pozwala natomiast na wdrożenie działań profilaktycznych, które zminimalizują to prawdopodobieństwo zachorowania lub umożliwią zdiagnozowanie choroby na wczesnym etapie.
 • Ponadto, dzięki testom genetycznym możliwe jest także oszacowanie ryzyka wystąpienia danej choroby u naszego potomstwa oraz sprawdzenie, czy dane leczenie na pewno będzie skuteczne i bezpieczne dla naszego organizmu.


Statystyki:
0 komentarzy
58 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Zdrowe macierzyństwo

Zaplanuj potomstwo i bądź świadom obciążeń genetycznych! Wczesne działania medyczne zmniejszają ryzyka chorób dziecka.

Zdrowe macierzyństwo

 • Przeznaczony jest dla osób planujących potomstwo – pierwsze lub kolejne dziecko
 • Identyfikuje najczęstsze i najgroźniejsze choroby dziedziczone w populacji polskiej na podstawie nosicielstwa lub obciążenia genetycznego rodziców

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

zespołu łamliwego chromosomu X

niedosłuchu wrodzonego

mukowiscydozy

fenyloketonurii

Cena badania:

1 269 zł