Badania genetyczne

Pakiet badań genetycznych

Rak piersi i jajnika - gen BRCA1

• Najszersze badanie genu BRCA1 dostępne w Polsce. Analizujemy 8 mutacji genu BRCA1

• Profilaktyka przeciwko rakowi piersi i jajnika poprzez badania genetyczne pozwoli na ocenę ryzyka zachorowania i jego istotne ograniczenie

Badamy ryzyko:

raka piersi

raka jajnika

Pakiet badań genetycznych

Celiakia

Dla osób, u których występują mało specyficzne objawy o trudnej do wyjaśnienia przyczynie, takie jak bóle i wzdęcia brzucha, biegunki czy utrata masy ciała i łaknienia.

Badamy ryzyko:

celiakii

Pakiet badań genetycznych

Nowotwory - kobiety

 • Dla wszystkich kobiet zainteresowanych profilaktyką chorób nowotworowych
 • Badanie genetyczne w kierunku nowotworów złośliwych umożliwia określenie własnego ryzyka zachorowania i jest podstawą do wdrożenia działań pozwalających na jego istotne ograniczenie

Badamy ryzyko:

raka piersi

raka jajnika

raka tarczycy

raka jelita grubego

raka nerki

Cena badania:

1 549 zł
1 999 zł
Pakiet badań genetycznych

Zawał serca

• Dla osób narażonych na stres, które nie chcą zwalniać tempa życia, ale jednocześnie chcią być świadome ograniczeń narzucanych im przez geny

• Dzięki potwierdzeniu występowania skłonności genetycznych można wprowadzić odpowiednie działania profilaktyczne

Badamy ryzyko:

zawału serca

Pakiet badań genetycznych

Nietolerancja laktozy

Dla osób cierpiących z powodu dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takich jak bóle brzucha, wzdęcia, biegunka, wymioty o niejasnej przyczynie

Badamy ryzyko:

nietolerancji laktozy

Pakiet badań genetycznych

Zakrzepica

• Dla kobiet stosujących lub zamierzających stosować antykoncepcję hormonalną lub hormonalną terapię zastępczą

• Badanie genetyczne wykrywają skłonności genetyczne do zaburzeń krzepliwości krwi

Badamy ryzyko:

zakrzepicy (trombofilii wrodzonej)

Pakiet badań genetycznych

Rak prostaty

• Dla mężczyzn, którzy chcą odpowiednio wcześnie zadbać o ryzyka związane z przerostem prostaty

• Wykrycie predyspozycji genetycznych pozwoli na podjęcie działań profilaktycznych odpowiednio wcześnie ograniczających ryzyko raka prostaty

Badamy ryzyko:

raka prostaty

Pakiet badań genetycznych

Zdrowa antykoncepcja

• Dla kobiet używających lub zamierzających używać środki antykoncepcji hormonalnej

• Badania genetyczne wykryją skłonności genetyczne do zaburzeń krzepliwości krwi, nowotworów i przedwczesnego wygasania jajników

Badamy ryzyko:

przedwczesnego wygasania jajników

nowotworu piersi

zakrzepicy (trombofilii wrodzonej)

nowotworu jajników

Cena badania:

1 069 zł
Pakiet badań genetycznych

Zdrowe macierzyństwo

 • Przeznaczony jest dla osób planujących potomstwo – pierwsze lub kolejne dziecko
 • Identyfikuje najczęstsze i najgroźniejsze choroby dziedziczone w populacji polskiej na podstawie nosicielstwa lub obciążenia genetycznego rodziców

Badamy ryzyko:

zespołu łamliwego chromosomu X

niedosłuchu wrodzonego

mukowiscydozy

fenyloketonurii

Cena badania:

1 269 zł
Pakiet badań genetycznych

Nowotwory - mężczyźni

 • Dla wszystkich mężczyzn interesujących się profilaktyką nowotworów złośliwych
 • Test genetyczny pod kątem nowotworów to sposób na poznanie własnych predyspozycji do rozwoju tych schorzeń, co stanowi podstawę do podjęcia odpowiednich działań przyczyniających się do istotnego ograniczenia ryzyka zachorowania

Badamy ryzyko:

raka tarczycy

raka jelita grubego

raka nerki

raka prostaty

Cena badania:

1 549 zł
1 999 zł
Pakiet badań genetycznych

Nietolerancje pokarmowe

Dla osób mających mało specyficzne, choć dolegliwe i potencjalnie niebezpieczne objawy o trudnej do wyjaśnienia przyczynie, takie jak bóle mięśni i stawów, bóle brzucha, zaburzenia funkcji wątroby lub jelit czy zaburzenia rytmu serca.

Badamy ryzyko:

celiakii

hemochromatozy

nietolerancji laktozy

Pakiet badań genetycznych

Ryzyko zawału serca i raka prostaty

• Dla mężczyzn w sile wieku, którzy nie chcą zwalniać tempa życia, ale jednocześnie chcą być świadomi ograniczeń, które mogą narzucać ich geny

• Wykrycie predyspozycji genetycznych pozwoli na odpowiednio wczesne działania profilaktyczne w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania

Badamy ryzyko:

zawału serca

raka prostaty

Pakiet badań genetycznych

Dla przedsiębiorców

• Dla mężczyzn w sile wieku, którzy chcą kontrolować ryzyka związane z potencjalnymi chorobami nowotworowymi i chorobami serca
• Wykrycie predyspozycji genetycznych pozwoli na odpowiednio wczesne działania profilaktyczne w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa zachorowania

Badamy ryzyko:

raka tarczycy

raka trzustki

zawału serca

raka jelita grubego

czerniaka

raka nerki

raka prostaty

raka płuc

Cena badania:

1 799 zł
Pakiet badań genetycznych

Dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze i/lub zakrzepicę

 • Dla osób, które przyjmują niektóre leki obniżające ciśnienie tętnicze lub leki przeciwzakrzepowe i chcą dowiedzieć się, czy substancje te na pewno są dla nich bezpieczne
 • Badanie genetyczne pozwoli na odpowiednie dobranie leków, co jest gwarancją skutecznej terapii

Badamy ryzyko:

Negatywnego wpływu leków przeciwzakrzepowych

Negatywnego wpływu leków obniżających ciśnienie

Cena badania:

1 169 zł
Pakiet badań genetycznych

Genodiet® Completo

 • Pakiet badań Genodiet® to unikalny sposób na ustalenie indywidualnego profilu metabolicznego człowieka na podstawie analizy genów
 • Dzięki badaniu Genodiet® możliwe jest wprowadzenie diety DNA - zgodnej z potrzebami własnego organizmu
 • Dieta DNA pozwoli na uniknięcie takich chorób jak cukrzyca czy nadciśnienie, uzyskanie i utrzymanie odpowiedniej masy ciała czy na spowolnienie procesów starzenia

Cena pakietu Genodiet® Completo uwzględnia:

Ponowna konsultacja kontrolna z dietetykiem – analiza efektów

Zestaw do pobrania materiału genetycznego

Wykonanie badania genetycznego Genodiet®

Obszerny raport z badania wraz z zaleceniami żywieniowymi

Konsultacja z dietetykiem celem spersonalizowania stylu życia i diety

Cena badania:

1 790 zł
2 500 zł
Pakiet badań genetycznych

Nowotwory złośliwe gen CHEK2 - rak jelita grubego, tarczycy, nerki

• Dla osób po 20. roku życia, które chcą kontrolować ryzyko związane z potencjalnymi chorobami nowotworowymi
• Profilaktyka raka poprzez wykonanie badań genetycznych pozwoli na wykrycie ryzyka związanego z rozwojem chorób nowotworowych i jego istotne ograniczenie

Badamy ryzyko:

raka tarczycy

raka jelita grubego

raka nerki

raka prostaty

raka sutka

Badania genetyczne - co zyskujesz?

Doświadczenie naukowe

Badanie  genetyczne w kierunku nowotworów umożliwia określenie ryzyka zachorowania na dany typ raka. Wykrycie mutacji predysponujących do nowotworów nie oznacza, że rak na 100% się rozwinie. Testy DNA i wynikająca z nich  świadomość o własnych predyspozycjach jest podstawą do podjęcia odpowiednich działań profilaktycznych.

Najlepsze laboratoria

Mając świadomość o własnym ryzyku, można je zmniejszyć zmieniając styl życia - np. stosując odpowiednią dietę czy unikając szkodliwych czynników środowiskowych (np. dymu papierosowego).

Doświadczenie naukowe

Nosiciele mutacji zwiększających ryzyko rozwoju raka są objęci specjalnym programem profilaktycznym i otoczeni są szczególną opieką lekarską z powodu przynależności do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania.

Najlepsze laboratoria

Jeżeli nosiciel mutacji zachoruje na nowotwór, to dzięki odpowiednio często przeprowadzonym badaniom profilaktycznym choroba zostanie zdiagnozowana we wczesnym etapie, co wiąże się z ponad 90% szansą na całkowite wyleczenie.

Doświadczenie naukowe

Jeżeli proces nowotworowy zostanie wykryty we wczesnym etapie, leczenie nie jest aż tak skomplikowane i obciążające dla pacjenta jak w przypadku bardziej zaawansowanych nowotworów.

Najlepsze laboratoria

Dzięki badaniu genetycznemu możliwe jest także zdiagnozowanie trudnych do rozpoznania chorób spowodowanych (np. celiakii, hemochromatozy) mutacjami genów - dzięki prawidłowej diagnozie chory może zostać poddany odpowiedniemu leczeniu i zapobiec groźnym konsekwencjom tych schorzeń.

Doświadczenie naukowe

Testy DNA  dostarczają również informacji istotnych przy planowaniu rodziny - dzięki nim możliwe jest określenie ryzyka urodzenia dziecka chorego na choroby dziedziczone w sposób autosomalny recesywny - np. mukowiscydozę. Jeżeli nosicielstwo danej choroby zostanie potwierdzone u obojga rodziców, mogą oni dowiedzieć się o niej jak najwięcej, a także uzyskać informację o sposobach jej leczenia i o badaniach prenatalnych umożliwiających sprawdzenie stanu dziecka podczas ciąży.

Przewaga badań genetycznych nad innymi metodami diagnostycznymi

Doświadczenie naukowe

Badanie genetyczne jest jedynym badaniem, które pozwala na ocenę ryzyka zachorowania na konkretną chorobę - np. nowotwory złośliwe. Obecność w DNA nieprawidłowości nie oznacza, że choroba na pewno się pojawi. Ryzyko może zostać zmniejszone dzięki odpowiednim działaniom profilaktycznym.

Najlepsze laboratoria

Testy DNA są  nieinwazyjne - materiał genetyczny do badania uzyskiwany jest z próbki krwi lub ze śliny. Przygotowanie takiej próbki trwa zaledwie kilka minut.

Doświadczenie naukowe

Ze względu na to, że DNA pozostaje takie samo przez całe życie, badanie genetyczne wykonuje się tylko raz w życiu i nie ma potrzeby jego powtarzania. Można przeprowadzić je w każdym wieku - zarówno u małych dzieci, jak i osób dorosłych.

Najlepsze laboratoria

Testy DNA wykonuje się niezależnie od obecnego stanu pacjenta, nie ma też żadnych przeciwwskazań do ich wykonania (np. ciąża, karmienie piersią).

Doświadczenie naukowe

Badanie genetyczne uznawane jest za bardzo wiarygodne i skuteczne - wyniki fałszywie pozytywne lub fałszywie negatywne otrzymywane są niezwykle rzadko.

Badania genetyczne a cena – dlaczego są tak drogie?

Badania DNA

Ceny testów DNA wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych w zależności od liczby badanych mutacji i genów oraz rodzaju metody analizy DNA.

Nowoczesna technika

Ceny badań genetycznych wynikają z tego, że DNA analizowane jest przy pomocy nowoczesnych technik laboratoryjnych w wyspecjalizowanym laboratorium genetycznym.

Wykwalifikowani diagności

Badanie przeprowadzane jest przez wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych I naukowców specjalizujących się w genetyce medycznej.