Nowotwory - mężczyźni
Profilaktyczne badania genetyczne

Nowotwory - mężczyźni

• Dla mężczyzn po 20. roku życia, którzy chcą kontrolować ryzyko związane z potencjalnymi chorobami nowotworowymi

• Profilaktyka raka poprzez badania genetyczne pozwoli na wykrycie zwiększonego ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych i jego istotne ograniczenie

Badamy ryzyko:

raka tarczycy

raka trzustki

raka jelita grubego

czerniaka

raka nerki

raka prostaty

raka płuc

Cena badania:

1 549 zł
1 999 zł
Czas oczekiwania na wynik:
do 20 dni

Zobacz jak wykonać badanie

Rak prostaty

Rak prostaty

 • To drugi najczęściej występujący nowotwór złośliwy u mężczyzn w Polsce - rocznie stwierdza się ok. 9 tys. nowych zachorowań i 4 tys. zgonów
 • Ryzyko rozwoju raka prostaty związane jest z mutacją genu HOXB13 - zwiększa ona szanse na wystąpienie nowotworu o ok. 20 razy
 • Z rakiem prostaty związane są także mutacje w genie BRCA2, które powodują ok. 5-krotny wzrost ryzyka oraz mutacje w genie NBN, zwiększające prawdopodobieństwo zachorowania o ok. 10 razy
Rak jelita grubego

Rak jelita grubego

 • Rocznie wykrywany jest u 9 tys. mężczyzn w Polsce, a 6 tys. umiera w konsekwencji jego rozwoju
 • Mężczyźni, którzy są nosicielami mutacji w genie CHEK2 zapadają na raka jelita grubego najczęściej przed 45. rokiem życia i cechują się 2 razy wyższym ryzykiem zachorowania w porównaniu do populacji ogólnej
Rak tarczycy

Rak tarczycy

 • Rak tarczycy rozwija się powoli, charakteryzuje się też niską złośliwością - rocznie zapada na niego 400 Polaków, a ok. 70 umiera
 • Ryzyko wystąpienia raka wzrasta w przypadku obecności predyspozycji genetycznych - mutacja w genie CHEK2 zwiększa to ryzyko 5-krotnie
Rak trzustki

Rak trzustki

 • Rak trzustki uznawany jest za jeden z najbardziej agresywnych nowotworów - co roku diagnozuje się go u ok. 1600 Polaków, a 2300 panów umiera z jego powodu
 • Rozpoznanie raka trzustki jest trudne, nie powoduje on żadnych specyficznych dolegliwości i słabo reaguje na dostępne terapie
 • W przypadku Polaków, którzy posiadają mutację genu CDKN2A ryzyko zachorowania na tę chorobę w ciągu całego życia wynosi ok. 20%
Rak nerki

Rak nerki

 • Co roku wśród Polaków stwierdza się 2700 nowych przypadków raka nerki i ok. 1600 zgonów
 • 30% zachorowań związanych jest z wieloletnim paleniem tytoniu - jest ono uznawane za najpoważniejszy czynnik ryzyka zachorowania
 • Nosiciele mutacji genu CHEK2 mają 2-krotnie wyższe ryzyko zachorowania w porównaniu do osób bez tej mutacji
Czerniak

Czerniak

 • Na czerniaka, czyli raka skóry zapada co roku ponad 1 tys. Polaków, ok. 600 chorych mężczyzn umiera
 • W przypadku czerniaka kluczowe jest wczesne wykrycie - jeżeli nowotwór jest zaawansowany, słabo reaguje na leczenie
 • Ryzyko wystąpienia czerniaka znacznie wzrasta w przypadku obecności mutacji w genie CDKN2A i wynosi ok. 30-60%
Rak mózgu

Rak płuc

 • Rak płuca to nowotwór najczęściej występujący u Polaków - co roku stwierdza sie ok. 15 tys. nowych zachorowań i 16 tys. zgonów
 • Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju raka płuca jest palenie tytoniu - osoby palące cechują się ok. 60 razy większym prawdopodobieństwem zachorowania w porównaniu do osób nienarażonych na dym papierosowy
 • Rak płuca może pojawić się także z powodu uwarunkowań genetycznych - mutacja genu CDKN2A powoduje ok. 2-krotny wzrost ryzyka zachorowania

W ramach tego pakietu badamy:

Gen BRCA2

Mutacja w genie BRCA2 wiąże się z ok. 5-krotnym wzrostem ryzyka zachorowania na raka prostaty

Gen CHEK2

Nosiciele mutacji w genie CHEK2 są bardziej narażeni na wystąpienia raka jelita grubego, prostaty, nerki oraz tarczycy

Gen NBN

Posiadanie nieprawidłowości genu NBN wiąże się z 10-krotnie większym ryzykiem zachorowania na raka prostaty

Gen CDKN2A

Nosiciele mutacji genu CDKN2A mają większe ryzyko wystąpienia raka płuca, czerniaka oraz raka trzustki

Gen HOXB13

Mutacja genu HOXB13 zwiększa 20-krotnie prawdopodobieństwo rozwoju raka prostaty

Dlaczego powinieneś wykonać badanie genetyczne?

Doświadczenie naukowe

PRZYPADKI ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W RODZINIE

Do rozwoju ok. 30% przypadków nowotworów dochodzi z powodu predyspozycji genetycznych. Mężczyźni, u których w rodzinie pojawiły się choroby nowotworowe są także bardziej narażeni na wystąpienie choroby

Najlepsze laboratoria

OBAWA O PRZEKAZANIE DZIECIOM PREDYSPOZYCJI DO ZACHOROWANIA NA NOWOTWÓR

Mężczyźni, którzy przebyli nowotwór mogą sprawdzić, czy w ich przypadku do jego rozwoju doszło z powodu uwarunkowań genetycznych, które mogą zostać przekazane następnym pokoleniom i również u nich doprowadzić do wystąpienia raka

Doświadczenie naukowe

BLISKI KREWNY JEST NOSICIELEM MUTACJI PREDYSPONUJĄCEJ DO NOWOTWORU

Mutacje zwiększające ryzyko wystąpienia nowotworu są przekazywane dzieciom z 50% prawdopodobieństwem - dlatego mężczyźni, których bliski członek rodziny jest nosicielem takiej nieprawidłowości, także powinni poddać się badaniu genetycznemu

Najlepsze laboratoria

PALENIE TYTONIU

W dymie papierosowym obecne są liczne substancje kancerogenne, które zwiększają ryzyko zachorowania na różne nowotwory.  W przypadku posiadania uwarunkowań genetycznych do rozwoju nowotworu, ryzyko to znacząco rośnie

Doświadczenie naukowe

PROFILAKTYKA SPERSONALIZOWANA

Mutacje zwiększające ryzyko raka mogą powstać także podczas zapłodnienia i wtedy nie są dziedziczone po przodkach. Dlatego mogą posiadać je również mężczyźni, u których w rodzinie nie zdiagnozowano dotychczas żadnego nowotworu

Co zyskujesz dzięki wykonaniu badania genetycznego na raka?

Doświadczenie naukowe

Badanie genetyczne w kierunku nowotworów złośliwych umożliwia ocenę ryzyka zachorowania na dany typ raka. Wykrycie nieprawidłowości predysponujących do rozwoju nowotworu nie oznacza jednak, że choroba ta na pewno się pojawi. Badanie genetyczne pozwala więc na uzyskanie informacji o własnych predyspozycjach i stanowi podstawę ustalenia odpowiedniej profilaktyki.

Najlepsze laboratoria

Ryzyko rozwoju nowotworu można zmniejszyć np. prowadząc odpowiedni styl życia - ważna jest dieta bogata w warzywa i owoce, regularna aktywność fizyczna czy niepalenie papierosów.

Doświadczenie naukowe

Mężczyźni, którzy są nosicielami mutacji zwiększających ryzyko zachorowania na nowotwory obejmowani są specjalnym programem profilaktycznym - muszą być otoczeni szczególną opieką lekarską ze względu na przynależność do grupy wysokiego ryzyka zachorowania.

Najlepsze laboratoria

Nosiciele mutacji powinni odpowiednio często wykonywać badania profilaktyczne - dzięki temu, nawet jeżeli dojdzie do rozwoju nowotworu, zostanie on rozpoznany we wczesnym etapie. Wczesna diagnoza jest kluczowa w przypadku raka - istnieje wtedy ponad 90% szans na całkowite pokonanie choroby.

Najlepsze laboratoria

Jeżeli nowotwór zostanie wykryty we wczesnym etapie rozwoju, zastosowana terapia nie będzie tak skomplikowana i obciążająca dla chorego jak w przypadku nowotworów diagnozowanych w bardziej zaawansowanym stadium.

Mutacje genu BRCA2 to kilkukrotnie większe ryzyko rozwoju raka prostaty i raka sutka

 • Gen BRCA2 jest genem supresorowym, zapobiegającym występowaniu nowotworów. Gen ten koduje białko odpowiedzialne za prawidłowy przebieg podziałów komórkowych oraz naprawę uszkodzeń materiału genetycznego.
 • W przypadku mutacji tego genu może dojść do utraty kontroli nad podziałami komórkowymi, w konsekwencji czego może pojawić się nowotwór.
 • Mutacje w genie BRCA2 dziedziczone są autosomalnie dominująco - ten sposób dziedziczenia oznacza, że już jedna zmutowana kopia genu przekazana od jednego z rodziców zwiększa ryzyko rozwoju nowotworu.
 • Ryzyko rozwoju raka prostaty w przypadku posiadania mutacji tego genu jest ok. 5-krotnie większe w porównaniu do mężczyzn, którzy tej mutacji nie posiadają.
 • Mutacja ta zwiększa także ryzyko zachorowania na raka sutka. Nowotwór ten uznawany jest za przypadłość typowo kobiecą, ale może wystąpić także u panów. W Polsce co roku stwierdza się ok. 300 przypadków raka sutka u mężczyzn.

Mutacja BRCA2 u mężczyzn

Mutacje genu CHEK2 zwiększają ryzyko zachorowania na kilka nowotworów

 • Gen CHEK2, podobnie jak BRCA2 także należy do genów supresorowych. Koduje on białko regulatorowe, które chroni przed nadmiernymi podziałami komórek z uszkodzonym DNA. W konsekwencji mutacji tego genu nieprawidłowe komórki dzielą się w sposób niekontrolowany i może rozwinąć się nowotwór.
 • Szacuje się, że w Polsce nosicielem mutacji w genie CHEK2 jest 1 na 100 osób. Mutacje te są dziedziczone autosomalnie dominująco - ryzyko, że zostaną przekazane kolejnym pokoleniom wynosi 50%.
 • Nieprawidłowy gen CHEK2 wiąże się z występowaniem kilku rodzajów nowotworów - u mężczyzn zwiększa 2-krotnie ryzyko rozwoju raka jelita grubego, prostaty i raka nerki, 5-krotnie raka tarczycy i nawet 10-krotnie raka sutka.

Gen NBN powoduje wzrost ryzyka zachorowania na raka prostaty

 • Gen NBN koduje nibrynę - białko pełniące ważną rolę w naprawie uszkodzeń materiału genetycznego. Jeżeli gen jest zmutowany, procesy naprawcze nie mogą przebiegać prawidłowo i ryzyko rozwoju nowotworu wzrasta.
 • Mutacje genu NBN w układzie heterozygotycznym (jeżeli tylko jedna kopia genu jest nieprawidłowa) zwiększają 10-krotnie ryzyko wystąpienia raka prostaty. Mogą mieć one także związek z większym prawdopodobieństwem zachorowania na czerniaka oraz białaczkę limfoblastyczną.
 • Mężczyźni, którzy są nosicielami mutacji w genie NBN, powinni unikać promieniowania rentgenowskiego - białko NBN bierze bowiem udział w naprawie uszkodzeń DNA spowodowanych przede wszystkim ekspozycją na promieniowanie jonizujące.
 • Jeżeli dwie kopie genu NBN są zmutowane, dochodzi do rozwoju zespołu Nijmegen - choroby, w przebiegu której u dzieci występuje większa podatność na rozwój takich nowotworów jak chłoniaki, glejaki i rdzeniaki. Ponadto, u chorego dziecka występuje także niski wzrost, małogłowie, opóźnienie umysłowe i obniżona odporność.

10-krotnie większe ryzyko nowotworu

Mutacje genu CDKN2A zwiększają ryzyko rozwoju raka płuca, czerniaka i raka trzustki

 • Gen CDKN2A koduje białka p14ARF i p16 - białka te są bardzo ważne w regulowaniu cyklu komórkowego. Jeżeli gen CDKN2A jest nieprawidłowy, dochodzi do zaburzenia biologicznych funkcji kodowanych przed niego białek, co wiąże się z większym ryzykiem rozwoju chorób nowotworowych.
 • Mutacje geny CDKN2A dziedziczone są autosomalnie dominująco - ryzyko odziedziczenia ich przez potomstwo wynosi więc 50%.
 • Mutacje w genie CDKN2A wiążą się z wyższym ryzykiem zachorowania na raka trzustki oraz czerniaka - prawdopodobieństwo rozwoju tych nowotworów wynosi, odpowiednio, 20% i ok. 30-60%.
 • Według najnowszych badań nieprawidłowy gen CDKN2A zwiększa także 2-krotnie prawdopodobieństwo wystąpienia raka płuca w porównaniu do osób nieposiadających tej mutacji.

Mutacje w genie HOXB13 wiążą się z 20-krotnie wyższym ryzykiem rozwoju raka prostaty

 • Gen HOXB13 należy do rodziny genów homeoboksowych, koduje białko regulujące ekspresję innych białek, jest także uznawane za supresora nowotworów - zapobiega nadmiernemu wzrostowi i niekontrolowanym podziałom komórek. Mutacje tego genu zaburzają więc te procesy, co sprzyja powstawaniu nowotworów.
 • Mutacje obecne w genie HOXB13 dziedziczone są w sposób autosomalny dominujący, wystarczy więc jedna zmutowana kopia otrzymana od jednego rodzica, aby ryzyko rozwoju nowotworu zostało zwiększone.
 • Mutacje w genie HOXB13 zwiększają aż 20-krotnie prawdopodobieństwo zachorowania na raka prostaty w porównaniu do populacji ogólnej.

10-krotnie większe ryzyko nowotworu

Jak wykonać badanie?
Test możesz zrealizować online na terenie całej Europy.

Wykonaj badanie online

Zamów pakiet badań genetycznych

Rozpocznij od zamówienia interesującego Cię pakietu badań. Zestaw wyślemy do Ciebie kurierem.

Aktywuj swój pakiet w 'Moje badanie'

Po otrzymaniu zestawu kurierem aktywuj go w panelu panelu 'Moje badanie' oraz pobierz materiał genetyczny zgodnie z instrukcją.

Odeślij zestaw z materiałem genetycznym ze śliny

W panelu 'Moje badanie' zamów kuriera i odeślij próbkę śliny do naszego laboratorium. Powiadomimy cię kiedy wynik badania będzie dostępny

Pakiet DNA

Pakiet badań

Nowotwory - mężczyźni

Świadomość o ryzyku nowotworu to Twoja przewaga! Wczesne działania profilaktyczne to istotne zmniejszenie ryzyka zachorowania.

Cena badania:

1 549 zł
1 999 zł