Marker nowotworowy raka trzustki - CA 19-9
Pakiet badań krwi

Marker nowotworowy raka trzustki - CA 19-9

  • CA 19-9 to marker (antygen) nowotworowy, którego podwyższony poziom często towarzyszy nowotworom przewodu pokarmowego
  • Marker CA 19-9 uznawany jest za specyficzny dla raka trzustki, ale jego znacznie przekraczające normę stężenie może również wystąpić w przebiegu nowotworów złośliwych dróg żółciowych, jelita grubego, żołądka czy przełyku

Pakiet badań zawiera:

obsługę kurierską do laboratorium

analizę próbki krwi w laboratorium

2 zestawy do pobrania krwi z palca

wynik badania diagnostycznego dostępny online

Cena badania:

69 zł
Technologia badania:
Czas oczekiwania na wynik:
do 3 dni od odesłania próbki
gwarancja jakości

Gwarancja Jakości

gwarancja zwrotu pieniędzy

Gwarancja zwrotu gotówki, jeśli nie uda Ci się poprawnie pobrać próbki krwi

Trzustka

RAK TRZUSTKI

  • Rak trzustki to jeden z najbardziej niebezpiecznych nowotworów - co roku diagnozuje się ponad 3,5 tys. nowych przypadków, a ok. 4,7 tys. chorych umiera
  • Rak trzustki przez bardzo długi czas nie powoduje żadnych specyficznych dolegliwości, jest trudny do prawidłowego zdiagnozowania, a także słabo reaguje na dostępne leczenie
  • Ponad 90% przypadków nowotworów złośliwych trzustki diagnozowanych jest po 50. roku życia

W ramach tego pakietu badamy:

Poziom markera nowotworowego CA 19-9 w surowicy krwi

Antygen nowotworowy CA 19-9 jest w niewielkich ilościach obecny u osób zdrowych - produkują go m.in. trzustka, nabłonek żołądka, drogi żółciowe, jego stężenie nie powinno jednak przekraczać normy 37 U/ml. Wynik nieznacznie podwyższony może świadczyć o łagodnych zapaleniach wątroby, dróg żółciowych, trzustki, a także łagodnych nowotworach macicy i jajników. Znaczny wzrost poziomu markera CA 19-9 występuje natomiast w przypadku chorych przede wszystkim na raka trzustki, ale także raka dróg wątrobowo-żółciowych, żołądka czy jelita grubego.

Wskazania do wykonania badania stężenia markera CA 19-9 we krwi

Występowanie niepokojących objawów

WYSTĘPOWANIE NIESPECYFICZNYCH OBJAWÓW

W przebiegu raka trzustki najczęściej przez bardzo długi czas nie występują specyficzne dolegliwości, u niektórych chorych może pojawić się ból w nadbrzuszu, żółtaczka, cukrzyca, biegunka, nudności, wymioty, przewlekłe zmęczenie czy utrata apetytu - w przypadku występowania takich objawów, warto wykonać badanie stężenia markera CA 19-9 w surowicy krwi

Podejrzenie raka

PODEJRZENIE RAKA TRZUSTKI LUB INNYCH NOWOTWORÓW PRZEWODU POKARMOWEGO / WĄTPLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE

Badanie poziomu CA 19-9 w surowicy krwi należy przeprowadzić w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego trzustki lub innych nowotworów przewodu pokarmowego, bardzo przydatne jest ono również w różnicowaniu tych schorzeń od chorób zapalnych (stężenie antygenu nowotworowego CA 19-9 w przebiegu raka jest o wiele wyższe niż w przebiegu zapaleń)

Przypadki nowotworu w rodzinie

PRZYPADKI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH TRZUSTKI LUB INNYCH NOWOTWORÓW UKŁADU POKARMOWEGO W RODZINIE

Ok. 10-30% wszystkich nowotworów rozwija się na skutek uwarunkowań genetycznych. Uznaje się więc, że osoby, których bliscy krewni chorowali na raka trzustki lub inne nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego, są również bardziej narażone na rozwój tych schorzeń - z tego względu powinny więc systematycznie sprawdzać stężenie markera CA 19-9

Predyspozycje genetyczne

POSIADANIE PREDYSPOZYCJI GENETYCZNEJ DO ROZWOJU RAKA TRZUSTKI

Osoby, które są nosicielami mutacji predysponujących do rozwoju raka trzustki lub innych nowotworów złośliwych układu pokarmowego (np. w genach CDKN2A czy CHEK2), powinny regularnie sprawdzać poziom markera CA 19-9 z powodu przynależności do grupy wysokiego ryzyka zachorowania

Zachorowanie na raka

ZACHOROWANIE NA RAKA TRZUSTKI LUB INNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UKŁADU POKARMOWEGO

Test pozwalający na sprawdzenie poziomu antygenu nowotworowego CA 19-9 we krwi jest również bardzo przydatny dla osób, u których zdiagnozowano nowotwór złośliwy trzustki, dróg wątrobowo-żółciowych, żołądka czy jelita grubego, ponieważ pozwoli na ocenę skuteczności zastosowanej terapii i wykrycie ewentualnej wznowy lub przerzutów nowotworu

Profilaktyka spersonalizowana

PROFILAKTYKA SPERSONALIZOWANA

Nowotwór złośliwy trzustki lub inne nowotwory układu pokarmowego mogą pojawić się u każdego z nas - zdecydowana większość przypadków zachorowań to nowotwory sporadyczne, rozwijające się na skutek nagromadzenia uszkodzeń DNA w komórce w ciągu całego życia - warto więc regularnie kontrolować poziom CA 19-9 we krwi, nawet jeżeli choroby nowotworowe nie pojawiały się wcześniej wśród najbliższej rodziny

Rak trzustki to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów

  • Rak trzustki to nowotwór bardzo podstępny i agresywny, dający objawy kliniczne, gdy choroba jest już zaawansowana -  wczesne wykrycie choroby jest więc ogromnie utrudnione. Ponadto, rak trzustki słabo reaguje na dostępne leczenie, co również ma wpływ na wysoką umieralność.
  • Nowotwory złośliwe trzustki w 95% przypadków zlokalizowane są w części zewnątrzwydzielniczej trzustki, 5% przypadków dotyczy natomiast części wewnątrzwydzielniczej tego gruczołu. Prawdopodobieństwo zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, do innych czynników ryzyka zalicza się palenie papierosów, otyłość, dietę bogatą w tłuszcze zwierzęce, predyspozycje genetyczne, a także takie stany chorobowe jak cukrzyca czy przewlekłe zapalenie trzustki.
  • Wśród badań, które przyczyniają się do zdiagnozowania nowotworu trzustki wyróżnia się pomiar stężenia markera CA 19-9 w surowicy krwi (test ten nie jest jednak uznawany za badanie przesiewowe), USG i tomografię komputerową jamy brzusznej czy badania endosonograficzne.

Co zyskujesz wykonując badanie poziomu markera CA 19-9?

Informacja o stanie zdrowia

Pomiar stężenia markera CA 19-9 we krwi pozwoli na uzyskanie informacji o Twoim stanie zdrowia - może przyczynić się do zdiagnozowania toczącego się w organizmie procesu nowotworowego, co umożliwi wdrożenie odpowiedniej terapii i wydłużenie życia chorego.

Wyeliminowanie HCV

W przypadku osób, u których już zdiagnozowano nowotwór, pomiar poziomu antygenu nowotworowego CA19-9 we krwi jest przydatny w ocenie skuteczności zastosowanego leczenia i wykrycia przerzutów lub wznowy nowotworu.

Jak wykonać badanie poziomu markera nowotworowego CA 19-9 we krwi?

Badanie genetyczne

Badanie poziomu markera CA 19-9 wykonywane jest w bezpieczny i bardzo wygodny dla pacjenta sposób - aby je przeprowadzić, nie trzeba nawet opuszczać domu. Wystarczy zamówić badanie przez stronę internetową, po czym na wybrany przez Ciebie adres zostanie dostarczony specjalny zestaw pobraniowy.

Próbka kwri

Do zestawu pobraniowego dołączone są dwie probówki do poboru krwi. Zalecamy, aby przed rozpoczęciem tego procesu umyć ręce w ciepłej wodzie - dzięki temu wypływ krwi zostanie zwiększony, co znacznie usprawni cały proces. Po wykonaniu tej czynności należy zdezynfekować opuszkę palca, z którego krew włośniczkowa będzie pobierana (najlepiej, aby był to mały palec).

Nakłuwanie palca

Probówkę, do której krew włośniczkowa będzie pobierana, należy umiejscowić na równej powierzchni. Następnie do opuszki małego palca należy mocno przyłożyć obecny w zestawie nakłuwacz - zostanie on wtedy aktywowany przez kontakt. Pierwszą kroplę krwi, która wypłynie po nakłuciu, należy usunąć, natomiast kolejne zebrać do probówki. Krew najlepiej pobierać w pozycji stojącej, z dłonią skierowaną ku dołowi (zaleca się również delikatne masowanie boku dłoni w kierunku małego palca).

Pobranie krwi

Wymagana objętość krwi to 500 μl - poziom ten na probówce oznaczony jest górną czerwoną linią. Po odpowiednim przygotowaniu próbki należy szczelnie zamknąć probówkę i ponownie zdezynfekować miejsce ukłucia. Aby przygotować kolejną próbkę krwi, opisane wyżej czynności należy powtórzyć, wykorzystując do tego dodatkowy nakłuwacz i probówkę (krew należy pobrać z drugiego małego palca).

Dostawa badania

Tak przygotowane próbki krwi należy oddać kurierowi, którego zamawia się na naszej stronie internetowej podczas aktywacji badania. Kurier dostarczy próbki do warszawskiego laboratorium analitycznego, wynik badania natomiast zostanie udostępniony (wyłącznie osobie badanej) po upływie ok. 1-3 dni roboczych od momentu dotarcia próbki do laboratorium.

Pakiet DNA

Pakiet badań

Marker nowotworowy raka trzustki - CA 19-9

Cena badania:

69 zł