Rak prostaty
Profilaktyczne badania genetyczne

Rak prostaty

  • Dla mężczyzn, którzy chcą odpowiednio wcześnie zadbać o ryzyka związane z przerostem prostaty
  • Wykrycie predyspozycji genetycznych pozwoli na podjęcie działań profilaktycznych odpowiednio wcześnie ograniczających ryzyko raka prostaty
  • Laboratorium odpowiedzialne : Genomed S.A.

Badamy ryzyko:

raka prostaty

Cena badania:

289 zł
Technologia badania:
Sekwencjonowanie DNA
Czas oczekiwania na wynik:
do 20 dni roboczych

Zobacz jak wykonać badanie

Rak prostaty

Ryzyko raka prostaty

  • To drugi najczęściej występujący nowotwór złośliwy u mężczyzn w Polsce - rocznie stwierdza się ok. 9 tys. nowych zachorowań i 4 tys. zgonów
  • Rak prostaty przez długi czas rozwija się bezobjawowo, pierwsze dolegliwości są bardzo podobne do objawów związanych z łagodnym przerostem prostaty - mogą wystąpić trudności przy oddawaniu moczu czy częstomocz. Na bardziej zaawansowanym etapie choroby pojawia się m.in. krwiomocz, bóle krocza, okolicy lędźwiowej i podbrzusza, nietrzymanie moczu
  • Ryzyko rozwoju raka prostaty związane jest z mutacją genu HOXB13 - zwiększa ona szanse na wystąpienie nowotworu o ok. 20 razy

W ramach tego pakietu badamy:

Gen HOXB13

Mutacja genu HOXB13 zwiększa ryzyko zachorowania na raka prostaty o ok. 20 razy

Dlaczego powinieneś wykonać badanie genetyczne na raka prostaty?

Doświadczenie naukowe

PRZYPADKI ZACHOROWAŃ NA RAKA PROSTATY W RODZINIE

Ok. 30% przypadków zachorowań na nowotwory pojawia się z powodu predyspozycji genetycznych. Mężczyźni, u których w rodzinie występował już rak prostaty, są bardziej narażeni na rozwój tego nowotworu. Szacuje się, że jeżeli w rodzinie pojawił się jeden przypadek raka prostaty - ryzyko zachorowania wzrasta 3-krotnie. Jeżeli wystąpiły 2 lub więcej przypadków - prawdopodobieństwo wzrasta o ok. 5-11 razy

Najlepsze laboratoria

OBAWA O PRZEKAZANIE POTOMSTWU PREDYSPOZYCJI DO WYSTĄPIENIA RAKA PROSTATY

Mężczyźni, u których pojawił się rak prostaty mogą sprawdzić, czy w ich przypadku do jego wystąpienia przyczyniły się predyspozycje genetyczne. Mogą one zostać odziedziczone przez następne pokolenia i u nich również zwiększyć ryzyko wystąpienia nowotworu

Doświadczenie naukowe

POTWIERDZENIE NOSICIELSTWA MUTACJI GENU HOXB13 U CZŁONKA RODZINY

Mutacje w genie HOXB13 mogą zostać odziedziczone przez dzieci z 50% prawdopodobieństwem - dlatego mężczyźni, których bliski członek rodziny jest nosicielem takiej nieprawidłowości, także powinni poddać się badaniu genetycznemu

Doświadczenie naukowe

PROFILAKTYKA SPERSONALIZOWANA RAKA PROSTATY

Mutacja genu HOXB13 nie zawsze dziedziczona jest po przodkach, może również powstać de novo podczas zapłodnienia. Mogą więc także posiadać ją  osoby, u których w rodzinie do tej pory nie występował rak prostaty lub nie potwierdzono nosicielstwa tej mutacji

Co zyskujesz dzięki wykonaniu badania genetycznego na raka prostaty?

Doświadczenie naukowe

Badanie genetyczne w kierunku raka prostaty pozwala na określenie ryzyka zachorowania na ten typ nowotworu. Potwierdzenie obecności mutacji genu HOXB13 w materiale genetycznym nie oznacza jednak, że rak prostaty na 100% wystąpi. Dzięki badaniu genetycznemu można więc uzyskać informacje o własnych predyspozycjach do zachorowania, co z kolei umożliwia ustalenie odpowiedniej profilaktyki.

Najlepsze laboratoria

Ryzyko wystąpienia raka prostaty można zmniejszyć poprzez prowadzenie odpowiedniego stylu życia - ważna jest dieta uboga w tłuszcze nasycone, a bogata w warzywa i owoce, regularna aktywność fizyczna, utrzymanie prawidłowej masy ciała czy niepalenie papierosów.

Doświadczenie naukowe

Nosiciele mutacji w genie HOXB13 obejmowani są specjalną profilaktyką - muszą zostać otoczeni przez lekarzy szczególną opieką ze względu na przynależność do grupy bardzo wysokiego ryzyka zachorowania na raka prostaty.

Najlepsze laboratoria

Nosiciele mutacji powinni regularnie wykonywać badania profilaktyczne - w takim wypadku, nawet jeżeli proces nowotworowy się rozpocznie, zostanie on zdiagnozowany we wczesnym etapie. Wczesna diagnoza ma kluczowe znaczenie, ponieważ wiąże się z ponad 90% szansą na całkowite wyleczenie. Jeśli choroba zostanie wykryta, gdy pojawią się przerzuty do kości - przeżywalność to zaledwie 3%.

Najlepsze laboratoria

Jeżeli rak prostaty zostanie zdiagnozowany we wczesnym stadium, leczenie nie będzie tak obciążające dla pacjenta oraz tak skomplikowane jak w przypadku nowotworów bardziej zaawansowanych.

Jak to działa?

Doświadczenie naukowe

Zamów

Twój zestaw DNA wraz z instrukcją dostarczymy do Ciebie kurierem.

Doświadczenie naukowe
Najlepsze laboratoria

Wyślij do laboratorium

Gdy odbierzesz zestaw aktywuj go na naszej stronie, pobierz próbkę śliny i przekaż kurierowi.

Doświadczenie naukowe
Z próbki śliny

Sprawdź wynik

Próbka trafi do laboratorium, a my poinformujemy Cię, gdy wynik będzie dostępny.

Mutacje w genie HOXB13 zwiększają ryzyko zachorowania na raka prostaty 20-krotnie

Zwiększenie ryzyka raka prostaty

  • Gen HOXB13 należy do rodziny genów homeoboksowych. Koduje białko, które reguluje ekspresję innych białek i uznawane jest za supresora nowotworów - zapobiega nadmiernemu wzrostowi i utracie kontroli nad podziałami komórek. Mutacje obecne w genie HOXB13 zaburzają więc działanie tego białka, co sprzyja rozwojowi nowotworów złośliwych.
  • Mutacje genu HOXB13 dziedziczone są autosomalnie dominująco - jedna zmutowana kopia otrzymana od jednego rodzica wystarcza, aby ryzyko zachorowania na raka prostaty zostało zwiększone. Mutacje genu HOXB13 przekazywane są następnym pokoleniom z 50% prawdopodobieństwem.
  • Nieprawidłowości obecne w genie HOXB13 zwiększają aż 20-krotnie ryzyko zachorowania na raka prostaty w porównaniu do osób, które nie posiadają tych mutacji.
  • Nosiciele mutacji w genie HOXB13 muszą zostać objęci specjalną profilaktyką - poza wyeliminowaniem szkodliwych czynników środowiskowych konieczne jest regularne wykonywanie badań kontrolnych (takich jak USG gruczołu krokowego, pomiar poziomu antygenu PSA we krwi) już po 30. roku życia

Pakiet DNA

Pakiet badań

Rak prostaty

Genetyczne obciążenia raka prostaty to ryzyko, które możesz zmniejszyć do zera!

Cena badania:

289 zł