Nowotwory złośliwe gen CHEK2 - rak jelita grubego, tarczycy, nerki
Profilaktyczne badania genetyczne

Nowotwory złośliwe gen CHEK2 - rak jelita grubego, tarczycy, nerki

• Dla osób po 20. roku życia, które chcą kontrolować ryzyko związane z potencjalnymi chorobami nowotworowymi
• Profilaktyka raka poprzez wykonanie badań genetycznych pozwoli na wykrycie ryzyka związanego z rozwojem chorób nowotworowych i jego istotne ograniczenie

Badamy ryzyko:

raka nerki

raka prostaty

raka sutka

raka tarczycy

raka jelita grubego

Cena badania:

489 zł
Czas oczekiwania na wynik:
do 20 dni roboczych

Zobacz jak wykonać badanie

Rak sutka

RAK SUTKA

 • To najczęściej występujący nowotwór złośliwy u Polek i kobiet na świecie - rocznie w Polsce stwierdza się ok. 16 tys. nowych przypadków zachorowań i 7 tys. zgonów
 • Rak sutka uznawany jest za przypadłość typową dla kobiet, jednak może występować również u mężczyzn - w Polsce co roku diagnozuje się ok. 300 takich przypadków
 • Mutacje w genie CHEK2 zwiększają ryzyko rozwoju raka sutka 5-krotnie u kobiet i 10-krotnie u mężczyzn
Rak prostaty

RAK JELITA GRUBEGO

 • Rocznie wykrywany jest u 16 tys. Polaków, a 11 tys. chorych umiera na skutek tej choroby
 • Nosiciele mutacji w genie CHEK2 mają 2 razy większe ryzyko zachorowania na raka jelita grubego w porównaniu do populacji ogólnej
Rak jelita grubego

RAK TARCZYCY

 • Na raka tarczycy co roku zapada ponad 2 tys. Polaków, a ok. 200 osób umiera
 • Rak tarczycy charakteryzuje się powolnym rozwojem i niską złośliwością, zdecydowanie częściej rozwija się u kobiet niż u mężczyzn
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu znacznie wzrasta na skutek uwarunkowań genetycznych - mutacja genu CHEK2 wiąże się z 5-krotnie wyższym ryzykiem zachorowania w porównaniu do osób bez mutacji
Rak tarczycy

RAK NERKI

 • Każdego roku w Polsce stwierdza się ok. 4,5 tys. nowych przypadków raka nerki i 2,5 tys. zgonów
 • Osoby, które są obciążone mutacjami w genie CHEK2 mają 2 razy większe ryzyko zachorowania w porównaniu do populacji ogólnej
Rak nerki

RAK PROSTATY

 • To drugi najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u mężczyzn w Polsce - rocznie diagnozuje się ok. 9 tys. nowych zachorowań, a 4 tys. mężczyzn umiera
 • Mutacje genu CHEK2 zwiększają 2-krotnie prawdopodobieństwo rozwoju raka prostaty

W ramach tego pakietu badamy:

Gen CHEK2

Nosiciele mutacji genu CHEK2 mają większe predyspozycje do zachorowania na raka sutka, jelita grubego, nerki, tarczycy i prostaty

Wskazania do wykonania badania genetycznego w kierunku nowotworów

Doświadczenie naukowe

PRZYPADKI ZACHOROWAŃ NA RAKA NERKI, TARCZYCY, JELITA GRUBEGO, SUTKA LUB PROSTATY W RODZINIE

Ok. 30% nowotworów złośliwych może pojawiać się z powodu predyspozycji genetycznych. Osoby, u których w rodzinie występowały nowotwory złośliwe, również są bardziej narażone na zachorowanie

Najlepsze laboratoria

OBAWA O PRZEKAZANIE POTOMSTWU PREDYSPOZYCJI DO ZACHOROWANIA NA RAKA

Osoby, u których pojawił się nowotwór mogą uzyskać informację, czy do rozwoju choroby doszło z powodu genetycznych predyspozycji. Predyspozycje te mogą zostać odziedziczone przez dzieci i także u nich zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia raka

Doświadczenie naukowe

POTWIERDZENIE NOSICIELSTWA MUTACJI GENU CHEK2 U KREWNEGO

Istnieje 50% prawdopodobieństwo, że dzieci nosiciela odziedziczą po nim mutację genu CHEK2 - dlatego członkowie najbliższej rodziny nosiciela takiej mutacji także powinni wykonać badanie genetyczne i dowiedzieć się o własnych predyspozycjach

Doświadczenie naukowe

PALENIE TYTONIU

Dym tytoniowy składa się z wielu rakotwórczych substancji - palenie tytoniu jest ważnym czynnikiem ryzyka zachorowania na wiele rodzajów nowotworów - także raka jelita grubego i nerki. Ryzyko to znacznie wzrasta w przypadku posiadania mutacji genu CHEK2 predysponującej do rozwoju tego typu nowotworów

Doświadczenie naukowe

PROFILAKTYKA SPERSONALIZOWANA

Mutacje genu CHEK2 mogą zostać odziedziczone po rodzicach, ale mogą również powstać podczas zapłodnienia (de novo). Z tego względu nosicielami mutacji w genie CHEK2i mogą być również osoby, w rodzinie których do tej pory nie wystąpił żaden nowotwór charakterystyczny dla tych mutacji

Co zyskujesz dzięki wykonaniu badania genetycznego na raka?

Doświadczenie naukowe

Badanie genetyczne w kierunku mutacji w genie CHEK2 umożliwiają określenie ryzyka zachorowania na raka jelita grubego, nerki, tarczycy, sutka i prostaty. Potwierdzenie obecności takiej mutacji w DNA nie znaczy jednak, że dany nowotwór na pewno się pojawi. Badanie genetyczne pozwala więc na uzyskanie informacji o własnych predyspozycjach, dzięki czemu można ustalić odpowiednią profilaktykę.

Najlepsze laboratoria

Ryzyko zachorowania można zminimalizować poprzez prowadzenie odpowiedniego stylu życia - ważna jest np. dieta uboga w tłuszcze zwierzęce, regularna aktywność fizyczna, niepalenie tytoniu (zarówno czynne jak i bierne) czy utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Doświadczenie naukowe

Osoby, które są nosicielami mutacji w genie CHEK2, muszą zostać otoczone szczególną opieką lekarską z powodu przynależności do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania.

Najlepsze laboratoria

Jeżeli u nosiciela mutacji genu CHEK2 nowotwór wystąpi, zostanie on wykryty we wczesnym stadium zaawansowania ze względu na odpowiednio częste wykonywanie badań kontrolnych. Wykrycie raka we wczesnym etapie jest kluczowe - szanse na pokonanie choroby wynoszą w takim przypadku ponad 90%.

Najlepsze laboratoria

Wczesna diagnoza nowotworu wiąże się również z mniej obciążającą chorego i mniej skomplikowaną terapią w porównaniu do nowotworów wykrywanych w bardziej zaawansowanym stadium.

Jak to działa?

Doświadczenie naukowe

Zamów

Twój zestaw DNA wraz z instrukcją dostarczymy do Ciebie kurierem.

Doświadczenie naukowe
Najlepsze laboratoria

Wyślij do laboratorium

Gdy odbierzesz zestaw aktywuj go na naszej stronie, pobierz próbkę śliny i przekaż kurierowi.

Doświadczenie naukowe
Z próbki śliny

Sprawdź wynik

Próbka trafi do laboratorium, a my poinformujemy Cię, gdy wynik będzie dostępny.

Mutacje w genie CHEK2 zwiększają ryzyko rozwoju wielu nowotworów

 • Gen CHEK2 należy do genów supresorowych - zapobiegających powstawaniu nowotworów złośliwych. Koduje on białko regulatorowe, które nie pozwala komórkom dzielić się w sposób niekontrolowany.
 • Mutacje obecne w genie CHEK2 zaburzają funkcje tego białka i prowadzą do utraty kontroli nad podziałami komórkowymi, w wyniku czego rozwijają się nowotwory.
 • Szacuje się, że w Polsce nosicielstwo nieprawidłowości w genie CHEK2 dotyczy 1 na 100 osób. Mutacje te dziedziczone są w sposób autosomalny dominujący - oznacza to, że tylko jedna wadliwa kopia genu odziedziczona od jednego rodzica sprawia, że ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe się zwiększa.
 • Badania wykazały, że mutacje genu CHEK2 zwiększają ryzyko zachorowania na kilka nowotworów: raka sutka, raka tarczycy, raka nerki, raka jelita grubego i raka prostaty.

Ryzyko nowotworów

Mutacja w genie CHEK2 to 2-krotny wzrost ryzyka zachorowania na raka jelita grubego

 • Rak jelita grubego rozwija się najczęściej na podłożu gruczolaka - łagodnego nowotworu, który przekształcany jest w raka inwazyjnego. Przekształcenie gruczolaka w nowotwór złośliwy trwa średnio ok. 10 lat.
 • Wśród najważniejszych czynników ryzyka zachorowania na raka jelita grubego zalicza się palenie papierosów, dietę bogatą w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, siedzący tryb życia, predyspozycje genetyczne, takie choroby jak nadciśnienie, cukrzyca, choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
 • Objawy pojawiające się w przebiegu tego schorzenia to biegunki, zaparcia, zmiana rytmu wypróżnień, nudności, wymioty, anemia, utrata masy ciała, krwawienia z odbytu czy ogólne osłabienie organizmu.
 • W przypadku posiadania mutacji w genie CHEK2 ryzyko zachorowania wzrasta o ok. 2 razy, nowotwór rozwija się zazwyczaj przed 45. rokiem życia

W przypadku posiadania mutacji genu CHEK2 ryzyko rozwoju raka tarczycy jest 5 razy większe

 • Tarczyca to gruczoł wydzielania wewnętrznego, w obrębie którego często powstają guzki. Zdecydowana większość z nich ma jednak charakter łagodny - tylko 2% wszystkich guzków to nowotwory złośliwe.
 • Rak tarczycy zwykle nie powoduje żadnych objawów - najczęściej guzki są wykrywane przypadkowo podczas badania ultrasonograficznego. Jeżeli proces nowotworowy jest już bardziej zaawansowany, mogą pojawić się trudności w połykaniu, duszność oraz chrypka.
 • Przyczyny rozwoju tego nowotworu nie są znane, do czynników ryzyka należy obecność guzków, a także ekspozycja na promieniowanie jonizujące, szczególnie w dzieciństwie.
 • Ryzyko zachorowania wzrasta również na skutek predyspozycji genetycznych - mutacja genu CHEK2 5-krotnie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia raka brodawkowatego tarczycy

Chora tarczyca

Mutacje genu CHEK2 wiążą się z 2-krotnie większym ryzykiem zachorowania na raka nerki

 • Rak nerki to nowotwór złośliwy, który wywodzi się z cewek nerkowych. Stanowi on ok. 3% wszystkich przypadków nowotworów.
 • Rak nerki przez długi czas rozwija się bezobjawowo - pierwsze dolegliwości występują dopiero na zaawansowanym etapie i wśród nich wymienia się krwiomocz, spadek masy ciała, ogólne osłabienie organizmu czy wyczuwalny guz w okolicy nerek. U 30% pacjentów nowotwór nerki rozpoznawany jest dopiero wtedy, gdy obecne są już przerzuty.
 • Do czynników ryzyka zachorowania na raka nerki zalicza się palenie papierosów (aż 30% wszystkich zachorowań związanych jest z tym nałogiem), nadciśnienie, otyłość, przewlekłe choroby nerek i uwarunkowania genetyczne.
 • Nosiciele mutacji w genie CHEK2 mają 2 razy większe ryzyko zachorowania w porównaniu do osób z prawidłowym genem.
 • Ze względu na brak wczesnych objawów choroby, duże znaczenie w diagnostyce odgrywają badania genetyczne w kierunku mutacji predysponujących do rozwoju raka i podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych.

Pakiet DNA

Pakiet badań

Nowotwory złośliwe gen CHEK2 - rak jelita grubego, tarczycy, nerki

Świadomość o ryzyku nowotworu to Twoja przewaga! Wczesne działania profilaktyczne to istotne zmniejszenie ryzyka zachorowania.

Cena badania:

489 zł