Dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze i/lub zakrzepicę
Profilaktyczne badania genetyczne

Dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze i/lub zakrzepicę

 • Dla osób, które przyjmują niektóre leki obniżające ciśnienie tętnicze lub leki przeciwzakrzepowe i chcą dowiedzieć się, czy substancje te na pewno są dla nich bezpieczne
 • Badanie genetyczne pozwoli na odpowiednie dobranie leków, co jest gwarancją skutecznej terapii

Badamy ryzyko:

Negatywnego wpływu leków przeciwzakrzepowych

Negatywnego wpływu leków obniżających ciśnienie

Cena badania:

1 169 zł
Czas oczekiwania na wynik:
do 20 dni roboczych

Zobacz jak wykonać badanie

negatywny wpływ leków obniżających ciśnienie

NEGATYWNY WPŁYW LEKÓW OBNIŻAJĄCYCH CIŚNIENIE

 • Badanie pozwala ocenić ryzyko powikłań w przypadku stosowania takich leków jak chlorowodorek propranololu i antagoniści receptora angiotensyny II (losartan, irbesartan, kandesartan).
 • Posiadanie wariantów *2 i *3 genów CYP2C19 i CYP2C9 może spowalniać metabolizm tych leków, co skutkuje wzrostem stężenia leku w organizmie i dużym ryzykiem wystąpienia takich powikłań jak zawroty i bóle głowy, nudności, wymioty, drętwienie kończyn czy przyspieszenie czynności serca.
negatywny wpływ leków przeciwzakrzepowych

NEGATYWNY WPŁYW LEKÓW PRZECIWZAKRZEPOWYCH

 • W ramach badania oceniane jest ryzyko negatywnego wpływu warfaryny i klopidogrelu na organizm.
 • Terapia klopidogrelem jest nieefektywna w przypadku nosicieli wariantów *2 i *3 genu CYP2C19, co może doprowadzić do takich powikłań jak zawał serca, a nawet zgonu.
 • Nosiciele allelu *2 lub *3 genu CYP2C9 charakteryzują się spowolnionym metabolizowaniem warfaryny, przez co ich zapotrzebowanie na ten lek jest mniejsze - nadmierna dawka może powodować krwawienia z przewodu pokarmowego.

W ramach tego pakietu badamy:

CYP2C19

U nosicieli wariantów *2 i *3 genu CYP2C19 zmieniona jest szybkość metabolizowania niektórych leków (takich jak. klopidogrel), co wpływa na efektywność leczenia i zwiększa ryzyko efektów niepożądanych

CYP2C9

Nosiciele wariantów *2 i *3 genu CYP2C9 mają zaburzony metabolizm niektórych leków, co zmniejsza skuteczność leczenia, a zwiększa ryzyko wystąpienia skutków ubocznych

Dlaczego powinieneś wykonać badanie genetyczne?

stosowanie niektórych leków obniżających ciśnienie

STOSOWANIE LUB ROZWAŻANIE STOSOWANIA NIEKTÓRYCH LEKÓW OBNIŻAJĄCYCH CIŚNIENIE TĘTNICZE (NP. LOSARTAN) I/LUB LEKÓW PRZECIWZAKRZEPOWYCH (NP. WARFARYNA)

Każdy przyjmowany przez nas lek jest metabolizowany w organizmie w różny sposób, różny jest jego czas działania i w różnym czasie jest z naszego organizmu usuwany. Skuteczność lecznicza przyjętej dawki leku oraz wystąpienie skutków ubocznych zależą m.in. zmienności genetycznej enzymów metabolizujących leki - np. enzymów cytochromu P450 - CYP2C19, CYP2C9. Informacje uzyskane poprzez analizę CYP2C19 i CYP2C9 pomogą specjaliście w dobraniu odpowiedniego rodzaju oraz dawek leków, co zwiększy skuteczność leczenia i zmniejszy ryzyko wystąpienia objawów ubocznych.

terapie z zastosowaniem niektórych leków są nieefektywne

TERAPIE Z ZASTOSOWANIEM NIEKTÓRYCH LEKÓW (NP. LOSARTAN, WARFARYNA, KLOPIDOGREL) SĄ NIEEFEKTYWNE LUB POJAWIAJĄ SIĘ SKUTKI UBOCZNE

Brak skuteczności stosowanych leków lub pojawiające się skutki uboczne mogą świadczyć o posiadaniu alleli *2 i *3 genów CYP2C19 i CYP2C9. Badanie genetyczne pozwoli na dokładne poznanie własnych predyspozycji i opracowanie skutecznej terapii, która zapobiegnie poważnym konsekwencjom zdrowotnym.

Co zyskujesz dzięki wykonaniu badania genetycznego?

dowiesz się, czy rzeczywiście jesteś zakażony

Dzięki badaniu genetycznemu w kierunku wariantów CYP2C19 i CYP2C9 dowiesz się, czy stosowane przez Ciebie leki na pewno są odpowiednie dla Twojego organizmu.

Świadomość bycia zakażonym jest bardzo ważna

Badanie pozwoli na dokładne poznanie własnych predyspozycji i i opracowanie takiej terapii, która zapobiegnie poważnym powikłaniom - wyniki badania pomogą specjaliście dobrać odpowiedni rodzaj i dawki leku, co zwiększy skuteczność leczenia i zmniejszy ryzyko wystąpienia jego skutków ubocznych.

Wpływ zmienności genetycznej enzymów cytochromu P450 - CYP2C19, CYP2C9 na efektywność leczenia

 • Cytochrom P-450 to złożona grupa białek biorących udział w wielu reakcjach zachodzących w organizmie - np. w metabolizmie różnych substancji dostarczanych do organizmu z zewnątrz (również leków) w celu detoksykacji tkanek.
 • Enzymy cytochromu P450 - CYP2C19 i CYP2C9 biorą udział w metabolizmie takich leków jak chlorowodorek propranololu, antagoniści receptora angiotensyny II (losartan, irbesartan, kandesartan), klopidogrel i warfaryna.
 • Posiadanie wariantów *2 i *3 genów CYP2C19 i CYP2C9 odpowiada za wolny metabolizm wymienionych wyżej leków.
 • Osłabienie właściwości metabolicznych enzymów może skutkować wzrostem stężenia leku w organizmie i prowadzić do wystąpienia objawów niepożądanych, takich jak zawroty i bóle głowy, nudności, wymioty, drętwienie kończyn czy przyspieszenie czynności serca. Jeżeli lek przyjmowany jest w formie nieaktywnej, a jego aktywacja zachodzi w obrębie cytochromu P450 – terapia nie będzie skuteczna.
 • Nosiciele wariantów *2 i *3 genu CYP2C19 bardzo słabo metabolizują klopidogrel do aktywnego metabolitu co wpływa na nieefektywne leczenieantyagregacyjne.Tozkoleizwiększaryzykowystąpieniatakichpowikłańjakzawałserca,występowaniazakrzepicyw stencieczy nawet zgon.
 • Nosiciele allelu *3 genu CYP2C9 charakteryzują się natomiast znacznie wolniejszym metabolizmem warfaryny (5% w porównaniu z nosicielami allelu *1), podczas gdy allel *2 cechuje się pośrednią aktywnością katalityczną enzymu (70% w porównaniu z nosicielami allelu *1). Allele CYP2C9*2 lub *3 wiążą się więc ze zmniejszonym średnim zapotrzebowaniem na warfarynę, dłuższym czasem potrzebnym do osiągnięcia stabilnego dawkowania oraz większym ryzykiem krwawienia w czasie rozpoczynania leczenia i później.

Jak wykonać badanie?
Test możesz zrealizować online na terenie całej Europy.

Wykonaj badanie online

Zamów pakiet badań genetycznych

Rozpocznij od zamówienia interesującego Cię pakietu badań. Zestaw wyślemy do Ciebie kurierem.

Aktywuj swój pakiet w 'Moje badanie'

Po otrzymaniu zestawu kurierem aktywuj go w panelu panelu 'Moje badanie' oraz pobierz materiał genetyczny zgodnie z instrukcją.

Odeślij zestaw z materiałem genetycznym ze śliny

W panelu 'Moje badanie' zamów kuriera i odeślij próbkę śliny do naszego laboratorium. Powiadomimy cię kiedy wynik badania będzie dostępny

Pakiet DNA

Pakiet badań

Dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze i/lub zakrzepicę

Cena badania:

1 169 zł