Dla przedsiębiorców
Profilaktyczne badania genetyczne

Dla przedsiębiorców

• Dla mężczyzn w sile wieku, którzy chcą kontrolować ryzyka związane z potencjalnymi chorobami nowotworowymi i chorobami serca
• Wykrycie predyspozycji genetycznych pozwoli na odpowiednio wczesne działania profilaktyczne w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa zachorowania
 • Laboratorium odpowiedzialne : Genomed S.A.

Badamy ryzyko:

raka tarczycy

raka trzustki

zawału serca

raka jelita grubego

czerniaka

raka nerki

raka prostaty

raka płuc

Cena badania:

1 799 zł
Technologia badania:
Sekwencjonowanie DNA
Czas oczekiwania na wynik:
do 20 dni roboczych

Zobacz jak wykonać badanie

Rak prostaty

Rak prostaty

 • To drugi pod względem częstości zachorowania nowotwór złośliwy u mężczyzn w Polsce - każdego roku wykrywa się ok. 9 tys. nowych przypadków, a 4 tys. Polaków umiera
 • Ryzyko rozwoju raka prostaty zwiększa się o ok. 20 razy w przypadku posiadania mutacji genu HOXB13
 • Z rakiem prostaty związane są także mutacje genu CHEK2 (2-krotny wzrost ryzyka), BRCA2 (ok. 5-krotny wzrost ryzyka) oraz mutacje genu NBN (10-krotny wzrost prawdopodobieństwa zachorowania)
Rak jelita grubego

Rak jelita grubego

 • Rocznie raka jelita grubego wykrywa się u 9 tys. mężczyzn w Polsce, a 6 tys. chorych umiera z powodu tego schorzenia
 • Nosiciele mutacji genu CHEK2 mają 2 razy większe ryzyko zachorowania w porównaniu do mężczyzn z genem prawidłowym i zapadają na raka jelita grubego zwykle przed 45. rokiem życia
Rak tarczycy

Rak tarczycy

 • Rak tarczycy występuje stosunkowo rzadko - rocznie wśród Polaków diagnozuje się ok. 400 nowych przypadków. Nowotwór ten cechuje się niską złośliwością i rokowanie jest dobre - rocznie stwierdza się ok. 70 zgonów
 • Ryzyko wystąpienia raka brodawkowatego tarczycy rośnie w przypadku obecności predyspozycji genetycznych - mutacja genu CHEK2 powoduje 5-krotny wzrost ryzyka
Rak trzustki

Rak trzustki

 • Rak trzustki to jeden z nowotworów o największej złośliwości - co roku wykrywany jest on u ok. 1600 Polaków, a 2300 mężczyzn umiera
 • Rozpoznanie raka trzustki jest bardzo trudne, ponieważ nie powoduje on żadnych specyficznych objawów
 • W przypadku mężczyzn, u których potwierdzono nosicielstwo mutacji w genie CDKN2A, całożyciowe ryzyko rozwoju raka trzustki wynosi ok. 20%
Rak nerki

Rak nerki

 • Co roku na raka nerki zapada ok. 2700 mężczyzn w Polsce, a 1600 pacjentów umiera
 • 30% wszystkich raków związanych jest z paleniem papierosów - palenie uznawane jest za najpoważniejszy czynnik ryzyka zachorowania
 • Nosiciele mutacji w genie CHEK2 cechują się 2 razy wyższym ryzykiem zachorowania w porównaniu do populacji ogólnej
Czerniak

Czerniak

 • Co roku wśród Polaków stwierdza się ponad tysiąc nowych zachorowań na czerniaka i ok. 600 zgonów
 • W przypadku czerniaka kluczowa jest wczesna diagnoza - zaawansowany nowotwór słabo reaguje na dostępne leczenie
 • Ryzyko rozwoju czerniaka wzrasta jeżeli obecna jest mutacja w genie CDKN2A - istnieje wtedy ok. 30-60% szans, że czerniak pojawi się w którymś momencie życia
Rak mózgu

Rak płuc

 • Rak płuca to najczęściej występujący u Polaków nowotwór - co roku zapada na niego ok. 15 tys. mężczyzn, 16 tys. chorych umiera
 • W przypadku osób palących papierosy ryzyko zachorowania na raka płuca jest ok. 60 razy większe w porównaniu do osób nienarażonych na dym tytoniowy
 • Mutacje w genie CDKN2A zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania 2-krotnie
Ryzyko zawału serca

Ryzyko zawału serca

 • W Polsce na zawał serca zapada rocznie ok. 100 tys. osób, a 35 tys. umiera w konsekwencji jego wystąpienia
 • Do czynników ryzyka zawału serca należy obecność blaszek miażdżycowych, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nieodpowiedni styl życia czy predyspozycje genetyczne
 • Mutacja w genie LRP8 zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca 1,5-krotnie

W ramach tego pakietu badamy:

Gen BRCA2

Mutacja w genie BRCA2 zwiększa ryzyko zachorowania na raka prostaty 5-krotnie

Gen CHEK2

Nosiciele mutacji w genie CHEK2 mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, prostaty, nerki oraz tarczycy

Gen NBN

Posiadanie wadliwego genu NBN to 10-krotnie większe ryzyko wystąpienia raka prostaty

Gen CDKN2A

Nosiciele mutacji genu CDKN2A są bardziej narażeni na rozwój czerniaka, raka trzustki oraz raka płuca

Gen HOXB13

Mutacja genu zwiększa ryzyko zachorowania na raka prostaty o 20 razy

Gen LRP8

Nosiciele mutacji w genie LRP8 mają zwiększone ryzyko wystąpienia zawału serca

Dlaczego powinieneś wykonać badanie genetyczne?

Doświadczenie naukowe

WYSTĘPOWANIE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W RODZINIE

Do rozwoju ok. 30% wszystkich nowotworów złośliwych dochodzi z powodu predyspozycji genetycznych. Mężczyźni, w rodzinie których występowały już choroby nowotworowe, również są bardziej narażeni na zachorowanie

Najlepsze laboratoria

PRZYPADKI ZAWAŁÓW SERCA W RODZINIE

Do wystąpienia zawału serca (zwłaszcza jeżeli pojawił się on w młodym wieku) mogą przyczynić się predyspozycje genetyczne, które mogą zostać odziedziczone przez kolejne pokolenia.

Doświadczenie naukowe

OBAWA O PRZEKAZANIE DZIECIOM PREDYSPOZYCJI DO ZACHOROWANIA

Mężczyźni, którzy przebyli chorobę nowotworową lub zawał serca mogą sprawdzić, czy w ich przypadku do rozwoju tych schorzeń doszło z powodu predyspozycji genetycznych. Predyspozycje genetyczne mogą zostać odziedziczone przez potomstwo i także u nich zwiększyć ryzyko zachorowania

Najlepsze laboratoria

POTWIERDZENIE NOSICIELSTWA SZKODLIWEJ MUTACJI U KREWNEGO

Mutacje, które zwiększają ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej lub zawału serca są przekazywane potomstwu z 50% prawdopodobieństwem. Dlatego mężczyźni, których bliski krewny jest nosicielem danej mutacji, również powinni wykonać badanie genetyczne

Doświadczenie naukowe

PALENIE TYTONIU

W dymie tytoniowym znajdują się liczne szkodliwe substancje, które zwiększają ryzyko zachorowania nie tylko na choroby nowotworowe, ale także choroby serca. Jeżeli u osoby palącej obecne są dodatkowo predyspozycje genetyczne do rozwoju tych schorzeń, ryzyko ich wystąpienia znacznie wzrasta

Doświadczenie naukowe

PROFILAKTYKA SPERSONALIZOWANA

Mutacje zwiększające ryzyko wystąpienia raka bądź zawału serca nie muszą zostać odziedziczone po rodzicach - mogą także powstawać podczas zapłodnienia. Dlatego mogą by one obecne u mężczyzn, u których w rodzinie do tej pory nie występowały żadne nowotwory lub choroby serca

Co zyskujesz dzięki wykonaniu badania genetycznego na raka?

Doświadczenie naukowe

Badanie genetyczne w kierunku nowotworów złośliwych oraz zawału serca umożliwia określenie ryzyka zachorowania na dany typ raka lub zawał serca. Wykrycie mutacji, które predysponują do rozwoju tych schorzeń nie oznacza jednak, że choroby te na pewno się pojawią. Wynik badania genetycznego informuje więc o predyspozycjach do zachorowania - dzięki niemu można ustalić odpowiednią profilaktykę.

Najlepsze laboratoria

Ryzyko nowotworu i zawału serca można zminimalizować np. poprzez prowadzenie odpowiedniego stylu życia - ważna jest dieta uboga w tłuszcze zwierzęce, regularna aktywność fizyczna, utrzymanie prawidłowej masy ciała czy niepalenie tytoniu.

Doświadczenie naukowe

Mężczyźni, którzy są nosicielami mutacji predysponujących do nowotworów złośliwych lub zawału serca, obejmowani są szczególną opieką lekarzy ze względu na przynależność do grupy podwyższonego ryzyka.

Najlepsze laboratoria

Nosiciele takich mutacji powinni regularnie wykonywać odpowiednie badania profilaktyczne - dzięki temu, np. gdy pojawi się nowotwór, zostanie on zdiagnozowany we wczesnym stadium. Wczesne wykrycie jest kluczowe - wiąże się z dobrym rokowaniem i ponad 90% szansą na całkowite wyleczenie.

Najlepsze laboratoria

Wczesne wykrycie raka sprawia również, że nie jest konieczne zastosowanie tak skomplikowanego i obciążającego pacjenta leczenia jak w przypadku bardziej zaawansowanych nowotworów.

Jak to działa?

Doświadczenie naukowe

Zamów

Twój zestaw DNA wraz z instrukcją dostarczymy do Ciebie kurierem. Zestawy do badań wysyłamy na terenie całej Europy.

Doświadczenie naukowe
Najlepsze laboratoria

Wyślij do laboratorium

Gdy odbierzesz zestaw aktywuj go na naszej stronie, pobierz próbkę śliny i przekaż kurierowi.

Doświadczenie naukowe
Z próbki śliny

Sprawdź wynik

Próbka trafi do laboratorium, a my poinformujemy Cię, gdy wynik będzie dostępny.

Mutacje genu BRCA2 wiążą się z kilkukrotnie większym ryzykiem rozwoju raka prostaty i raka sutka

 • Gen BRCA2 to gen supresorowy, który chroni organizm przed występowaniem nowotworów złośliwych. Koduje on białko, które odgrywa ważną rolę w kontroli podziałów komórkowych i naprawie uszkodzeń DNA.
 • Mutacje w genie BRCA2 mogą doprowadzić do utraty kontroli nad dzieleniem się komórek, czego konsekwencją może być powstanie nowotworu.
 • Mutacje genu BRCA2 dziedziczone są w sposób autosomalny dominujący - oznacza to, że ryzyko rozwoju choroby nowotworowej zwiększa się już wtedy, gdy obecna jest jedna zmutowana kopia genu.
 • Prawdopodobieństwo zachorowania na raka prostaty jest 5-krotnie większe w przypadku posiadania mutacji genu BRCA2 w porównaniu do mężczyzn bez tej mutacji.
 • Mutacja tego genu zwiększa także ryzyko rozwoju raka sutka. Rak sutka uznawany jest za schorzenie typowo kobiece, ale może pojawić się także u mężczyzn - w Polsce co roku stwierdza się ok. 300 takich przypadków.

Częstotliwość mutacji

Mutacje genu CHEK2 zwiększają ryzyko wystąpienia kilku typów raka

 • Gen CHEK2 również określany jest jako gen supresorowy. Białko kodowane przez ten gen zapobiega nadmiernym podziałom komórek z uszkodzonym DNA. W przypadku obecności mutacji w tym genie, nieprawidłowe komórki mogą ulegać niekontrolowanym podziałom, a to sprzyja powstawaniu nowotworów.
 • W Polsce nosicielstwo mutacji genu CHEK2 dotyczy jednej na sto osób. Mutacje te dziedziczą się w sposób autosomalny dominujący - istnieje więc 50% szans na przekazanie ich kolejnym pokoleniom.
 • Obecność mutacji w genie CHEK2 wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju kilku typów nowotworu - raka jelita grubego, prostaty, nerki (2-krotny wzrost ryzyka), raka tarczycy (5-krotny wzrost ryzyka) i raka sutka (10-krotny wzrost ryzyka).

Gen NBN powoduje wzrost ryzyka wystąpienia raka prostaty

 • Nibryna, czyli białko kodowane przez gen NBN, odgrywa ważną rolę w naprawie uszkodzeń DNA. Mutacja tego genu zaburza działanie nibryny, co wiąże się z upośledzeniem procesów naprawczych i większym ryzykiem wystąpienia nowotworu złośliwego.
 • Jeżeli tylko jedna kopia genu NBN jest nieprawidłowa, ryzyko rozwoju raka prostaty wzrasta 10-krotnie. Badania wskazują, że w takim przypadku zwiększone jest również ryzyko zachorowania na białaczkę limfoblastyczną oraz czerniaka.
 • Nosicielstwo mutacji w genie NBN jest wskazaniem do unikania promieniowania rentgenowskiego - białko NBN naprawia bowiem uszkodzenia DNA, które spowodowane są przede wszystkim działaniem promieniowania jonizującego.
 • Mutacje w obecne obu kopiach genu NBN powodują natomiast zespół Nijmegen. Dzieci dotknięte tym schorzeniem cechują się niskim wzrostem, opóźnieniem umysłowym, obniżoną odpornością oraz większą podatnością na wystąpienie takich nowotworów jak glejaki, rdzeniaki i chłoniaki

Ryzyko nowotworów

Mutacje genu CDKN2A zwiększają ryzyko rozwoju czerniaka, raka płuca i raka trzustki

 • Gen CDKN2A koduje białka odgrywające ważną rolę w regulacji cyklu komórkowego - białka p14ARF i p16. Jeżeli w genie CDKN2A obecne są mutacje, dochodzi do zaburzenia biologicznych funkcji tych białek, co związane jest ze wzrostem ryzyka rozwoju chorób nowotworowych. Mutacje w genie CDKN2A dziedziczone są w sposób autosomalny dominujący.
 • Mutacje genu CDKN2A zwiększają ryzyko zachorowania na czerniaka i raka trzustki - całożyciowe prawdopodobieństwo wystąpienia tych nowotworów wynosi, odpowiednio, ok. 30-60% i 20%.
 • Uszkodzony gen CDKN2A powoduje także 2-krotny wzrost rozwoju raka płuca w porównaniu do osób z genem prawidłowym.

Mutacje w genie HOXB13 to 20-krotny wzrost ryzyka zachorowania na raka prostaty

 • Białko kodowane przez gen HOXB13 reguluje ekspresję innych białek, a także chroni komórki przed nadmiernym wzrostem i nieprawidłowymi podziałami - uznawane jest więc za supresora nowotworów. Mutacje w genie HOXB13 zaburzają funkcje tego białka, co sprzyja rozwojowi chorób nowotworowych.
 • Mutacje obecne w genie HOXB13 dziedziczone są autosomalnie dominująco - wystarczy więc jedna zmutowana kopia otrzymana od jednego rodzica, aby ryzyko rozwoju raka zostało zwiększone.
 • Mutacje genu HOXB13 wiążą się z aż 20 razy wyższym prawdopodobieństwem zachorowania na raka prostaty w porównaniu do mężczyzn, którzy tej mutacji nie posiadają.

Ryzyko nowotworów

Mutacja genu LRP8 zwiększa ryzyko zawału serca

 • Gen LRP8 koduje białko, które pełni rolę receptora dla apolipoproteiny E. Apolipoproteina E zapobiega tworzeniu się blaszek miażdżycowych, hamuje oksydację lipidów, migrację i proliferację komórek śródbłonka naczyń, a także pośrednio hamuje agregację płytek krwi.
 • Konsekwencją mutacji genu LRP8 jest podwyższony poziom cholesterolu we krwi oraz zwiększona aktywność płytek krwi, co może prowadzić do przedwczesnego występowania choroby wieńcowej oraz zawału serca.
 • Osoby posiadające mutację w genie LRP8 cechują się 1,5 raza wyższym ryzykiem zapadnięcia na zawał serca w porównaniu do osób bez tej mutacji.

Pakiet DNA

Pakiet badań

Dla przedsiębiorców

Świadomość o ryzyku nowotworu to Twoja przewaga! Wczesne działania profilaktyczne to istotne zmniejszenie ryzyka zachorowania.

Cena badania:

1 799 zł