Testy i badania na nietolerancje pokarmowe

wtorek 08:14 - 18.04.2017
Testy i badania na nietolerancje pokarmowe
Nietolerancje pokarmowe to grupa schorze艅 bardzo powszechnie wyst臋puj膮cych w Polsce i na 艣wiecie - rozwijaj膮 si臋 one w konsekwencji niew艂a艣ciwej reakcji uk艂adu immunologicznego na dany rodzaj 偶ywno艣ci lub na skutek konkretnej mutacji obecnej w naszym materiale genetycznym. W przebiegu nietolerancji pokarmowych mog膮 wyst臋powa膰 bardzo r贸偶ne niespecyficzne objawy, co znacznie utrudnia prawid艂owe zdiagnozowanie problemu - schorzenia te mo偶na wykry膰 przy pomocy odpowiednich test贸w i bada艅 na nietolerancje pokarmowe.

Testy na nietolerancje pokarmowe zale偶ne od przeciwcia艂 IgG

Nietolerancje pokarmowe zale偶ne od przeciwcia艂 IgG s膮 uznawane za najcz臋艣ciej wykrywany typ nadwra偶liwo艣ci pokarmowej - w ich przebiegu dochodzi do nadmiernej produkcji przeciwcia艂 IgG swoistych dla poszczeg贸lnych produkt贸w spo偶ywczych (alergen贸w), co z kolei prowadzi do wyst臋powania r贸偶norodnych objaw贸w. Ten typ nietolerancji pokarmowej mo偶e pojawi膰 si臋 u os贸b w ka偶dym wieku.

W powstawaniu IgG zale偶nych nietolerancji pokarmowych najwi臋ksze znaczenie odgrywa bariera jelitowa, do zada艅 kt贸rej nale偶y ochrona przed przedostawaniem si臋 do krwiobiegu takich szkodliwych zwi膮zk贸w jak niew艂a艣ciwe produkty trawienia, fragmenty nieprawid艂owych kom贸rek jelitowej flory bakteryjnej czy chorobotw贸rcze wirusy i bakterie. Zaburzenie czynno艣ci bariery jelitowej sprawia, 偶e substancje te przenikaj膮 do krwiobiegu i wywo艂uj膮 miejscow膮 reakcj臋 zapaln膮 - dochodzi do powstawania kompleks贸w przeciwcia艂 i alergen贸w. Kompleksy te s膮 nast臋pnie rozprowadzane przez uk艂ad kr膮偶enia i mog膮 osadza膰 si臋 w r贸偶nych miejscach organizmu, co skutkuje wyst臋powaniem dolegliwo艣ci. Bariera jelitowa mo偶e ulec uszkodzeniu w wyniku dzia艂ania wielu r贸偶nych czynnik贸w, w艣r贸d kt贸rych wymienia si臋 d艂ugotrwa艂e przyjmowanie niekt贸rych lek贸w (np. antybiotyk贸w), stosowanie radioterapii lub chemioterapii, przewlek艂y stres, infekcje bakteryjne i wirusowe, zatrucia pokarmowe, interwencje chirurgiczne czy przewlek艂e choroby autoimmunologiczne czy nowotworowe.

Dolegliwo艣ci spowodowane IgG zale偶nymi nietolerancjami pokarmowymi wyst臋puj膮 zazwyczaj po up艂ywie od 24 do 96 godzin od spo偶ycia danego produktu. W艣r贸d nich wymienia si臋 takie objawy jak wzd臋cia, b贸le brzucha, zaparcia, biegunki czy md艂o艣ci, ale r贸wnie偶 silne b贸le g艂owy, przewlek艂e zm臋czenie, zmiany sk贸rne, zaburzenia widzenia, problemy ze snem, b贸le mi臋艣ni i staw贸w, os艂abienie organizmu. IgG zale偶ne nietolerancje pokarmowe s膮 odwracalne - przywr贸cenie prawid艂owej czynno艣ci jelit, ograniczenie spo偶ycia lub ca艂kowite wyeliminowanie z jad艂ospisu szkodliwego sk艂adnika doprowadzi do ich cofni臋cia.

Testem na IgG zale偶ne nietolerancje pokarmowe jest IMMUNOdiagDIETA - badanie to opiera si臋 na pomiarze we krwi st臋偶enia przeciwcia艂 IgG4 swoistych dla 44, 88 lub 280 pokarm贸w z takich grup jak owoce, warzywa, nabia艂, mi臋so, ryby, owoce morza, orzechy, nasiona, zbo偶a glutenowe czy zbo偶a bezglutenowe.

Pakiet bada艅 w kierunku nietolerancji pokarmowych

Dolegliwo艣ci takie jak przewlek艂e zm臋czenie, b贸le brzucha, biegunki, wzd臋cia czy migreny cz臋sto wyst臋puj膮 w przebiegu nietolerancji pokarmowych. Je偶eli wi臋c obserwujesz takie objawy u siebie, wykonaj badanie w kierunku nietolerancji najpowszechniejszych produkt贸w spo偶ywczych.

Dost臋pne testy na nietolerancje pokarmowe to:

IMMUNOdiagDIETA - 44 alergeny IgG

IMMUNOdiagDIETA - 88 alergen贸w IgG

IMMUNOdiagDIETA - 280 alergen贸w IgG

Dowiedz si臋 wi臋cej

W raporcie z badania przedstawione jest ilo艣ciowe oznaczenie poziomu przeciwcia艂 wraz z odpowiednim komentarzem. Wyniki ilo艣ciowe pokazane s膮 w siedmiostopniowej (0-6) skali RAST/EAST - wynik w klasie zero to wynik negatywny (oznaczaj膮cy brak nietolerancji), wynik w klasie 1, 2 lub 3 艣wiadczy o s艂abo wyra偶onych symptomach lub braku objaw贸w nietolerancji IgG zale偶nej, natomiast rezultat w klasie 4, 5 lub 6 oznacza wyst臋powanie dolegliwo艣ci spowodowanych nietolerancj膮. IMMUNOdiagDIETA jest wi臋c prostym, bezpiecznym i wiarygodnym testem na nietolerancje pokarmowe, pozwalaj膮cym na wyodr臋bnienie produkt贸w bezpiecznych dla organizmu oraz produkt贸w maj膮cych na niego negatywny wp艂yw. Dzi臋ki temu mo偶liwa jest taka personalizacja naszego sposobu od偶ywiania, aby wyeliminowa膰 dokuczliwe dolegliwo艣ci, a tak偶e poprawi膰 sw贸j stan zdrowia i samopoczucie. Wynik badania na nietolerancje jest podstaw膮 do wdro偶enia diety ca艂kowicie eliminuj膮cej spo偶ycie szkodliwego produktu lub do wdro偶enia diety rotacyjnej, kt贸ra opiera si臋 na spo偶ywaniu produkt贸w bezpiecznych i nietolerowanych na zmian臋 - takie dzia艂ania doprowadz膮 do os艂abienia lub ca艂kowitego cofni臋cia si臋 danej nietolerancji pokarmowej IgG zale偶nej.

Niewykryte i nieleczone nietolerancje mog膮 przyczyni膰 si臋 do rozwoju takich schorze艅 jak oty艂o艣膰, cukrzyca, przewlek艂e niedo偶ywienie czy niedokrwisto艣膰 - dzi臋ki przeprowadzeniu testu na nietolerancje pokarmowe mo偶liwe b臋dzie unikni臋cie takich komplikacji.

Badania genetyczne na nietolerancje pokarmowe

Nietolerancje pokarmowe rozwijaj膮 si臋 r贸wnie偶 na skutek obecnych w naszym DNA predyspozycji genetycznych (mutacji, polimorfizm贸w) - w tym przypadku w ich diagnostyce wykorzystywane s膮 badania genetyczne. Testy genetyczne na nietolerancje pokarmowe opieraj膮 si臋 na analizie materia艂u genetycznego osoby badanej w celu wykrycia szkodliwych mutacji. Analiza ta odbywa si臋 w wyspecjalizowanym laboratorium genetycznym przy zastosowaniu takich technik biologii molekularnej jak sekwencjonowanie. Badania genetyczne na nietolerancje pokarmowe s膮 bezpieczne, proste i bardzo wiarygodne (ich czu艂o艣膰 wynosi ponad 99%), DNA niezb臋dny do testu izolowany jest najcz臋艣ciej z pr贸bki 艣liny lub pr贸bki krwi pacjenta.

Wynik raz wykonanego badania genetycznego pozostaje aktualny przez ca艂e 偶ycie osoby badanej, poniewa偶 materia艂 genetyczny ka偶dego z nas nigdy si臋 nie zmienia.

Test genetyczny na nietolerancje pokarmowe wykonywany jest wi臋c jednorazowo w dowolnym momencie 偶ycia, nie ma r贸wnie偶 偶adnych przeciwwskaza艅 do jego przeprowadzenia (jest on niezale偶ny od aktualnego stanu i sposobu od偶ywiania pacjenta).

Je偶eli badanie genetyczne na nietolerancj臋 pokarmow膮 potwierdzi obecno艣膰 mutacji odpowiedzialnej za rozw贸j tego schorzenia, mo偶liwe b臋dzie zastosowanie odpowiedniego leczenia (najcz臋艣ciej jest to dieta eliminacyjna) w celu ust膮pienia dokuczliwych symptom贸w i unikni臋cia gro藕nych powik艂a艅 w przysz艂o艣ci.

Do najcz臋艣ciej wyst臋puj膮cych nietolerancji pokarmowych zwi膮zanych z uwarunkowaniami genetycznymi zalicza si臋 nietolerancj臋 laktozy oraz celiaki臋. Przyczyn膮 nietolerancji laktozy jest mutacja w genie LCT - mutacja ta sprawia, 偶e w organizmie nosiciela nie jest wytwarzana wystarczaj膮ca ilo艣膰 enzymu laktazy, kt贸ry jest niezb臋dny do trawienia laktozy. Na skutek zaburzonych proces贸w trawienia laktozy dochodzi do pojawienia si臋 u chorego objaw贸w nietolerancji, do kt贸rych zalicza si臋 mi臋dzy innymi nudno艣ci, odwodnienie organizmu, wzd臋cia, biegunki - symptomy te pojawiaj膮 si臋 po spo偶yciu produkt贸w zawieraj膮cych laktoz臋. Nietolerancja laktozy zwi膮zana z mutacj膮 genu LCT ujawnia si臋 zazwyczaj dopiero w wieku doros艂ym lub w okresie dojrzewania i nie jest odwracalna - leczenie choroby polega na wyeliminowaniu z diety produkt贸w, w kt贸rych znajduje si臋 laktoza (zalicza si臋 do nich mi臋dzy innymi mleko, 艣mietan臋, kefir).

Pakiet bada艅 genetycznych na nietolerancj臋 laktozy

Je偶eli cierpisz na dolegliwo艣ci ze strony uk艂adu pokarmowego, takie jak b贸le brzucha, biegunki, wzd臋cia, wymioty, wykonaj badanie genetyczne w kierunku nietolerancji laktozy.

Badanie wska偶e poziom ryzyka zwi膮zanego z zachorowaniem na:

nietolerancj臋 laktozy

Dowiedz si臋 wi臋cej

Do rozwoju celiakii (nietolerancji glutenu) z kolei przyczyniaj膮 si臋 obecne w DNA warianty genetyczne HLA-DQ2 i HLA-DQ8. Warianty te znajduj膮 si臋 u 96% wszystkich os贸b choruj膮cych na nietolerancj臋 glutenu. Gluten to bia艂ko ro艣linne obecne w ziarnach niekt贸rych zb贸偶 (takich jak pszenica, 偶yto i j臋czmie艅) - u os贸b choruj膮cych na celiaki臋 powoduje on zanikanie kosmk贸w jelitowych, co zaburza wch艂anianie pokarmu i prowadzi do wyst膮pienia niespecyficznych objaw贸w. W艣r贸d nich wymienia si臋 utrat臋 masy cia艂a, wymioty, biegunki, chroniczne zm臋czenie, os艂abienie organizmu, b贸le ko艣ci, mi臋艣ni i staw贸w, niedokrwisto艣膰, zaburzenia miesi膮czkowania czy ataki duszno艣ci. Celiakia, tak samo jak nietolerancja laktozy, jest chorob膮 nieodwracaln膮. W ramach jej leczenia nale偶y wi臋c stosowanie diety bezglutenowej przez reszt臋 偶ycia.

Pakiet bada艅 genetycznych w kierunku celiakii

Je偶eli wyst臋puj膮 u Ciebie takie objawy jak utrata masy cia艂a i 艂aknienia, przewlek艂e zm臋czenie, wzd臋cia czy biegunki, wykonaj badanie genetyczne w kierunku celiakii.

Badanie wska偶e poziom ryzyka zwi膮zanego z zachorowaniem na:

celiaki臋

Dowiedz si臋 wi臋cej

Inne testy na nietolerancje pokarmowe

W艣r贸d innych test贸w na celiaki臋 i nietolerancj臋 laktozy wyr贸偶nia si臋 badanie serologiczne, biopsj臋 b艂ony 艣luzowej jelita cienkiego, wodorowy test oddechowy czy pomiar st臋偶enia glukozy po obci膮偶eniu laktoz膮.

Badania serologiczne w celiakii polegaj膮 na pomiarze st臋偶enia charakterystycznych dla niej przeciwcia艂 we krwi - do tych przeciwcia艂 zalicza si臋 przeciwcia艂a przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG), przeciwcia艂a przeciwko endomyzjum (EmA) oraz przeciwcia艂a przeciwko deamidowanej gliadynie (DGP). Wyniki tych test贸w serologicznych cechuj膮 si臋 du偶膮 swoisto艣ci膮 i czu艂o艣ci膮 - obecno艣膰 takich przeciwcia艂 we krwi niemal jednoznacznie potwierdza wyst臋powanie celiakii, ale ich brak jej nie wyklucza, poniewa偶 cz臋艣膰 chorych os贸b w og贸le tych przeciwcia艂 nie wytwarza.

Bardzo wa偶nym badaniem na celiaki臋 jest biopsja b艂ony 艣luzowej jelita cienkiego - dzi臋ki niej mo偶liwa jest ocena stopnia zaniku kosmk贸w jelitowych. Badanie to polega na pobraniu co najmniej czterech niewielkich fragment贸w b艂ony 艣luzowej jelita - fragmenty te oceniane s膮 nast臋pnie pod k膮tem obecno艣ci cech charakterystycznych dla celiakii (zaniku kosmk贸w jelitowych, nadmiernej ilo艣ci limfocyt贸w 艣r贸dnab艂onkowych oraz przerostu krypt jelitowych). Wyniki przypisywane do klasyfikacji Marsha - w klasyfikacji tej wyr贸偶nia si臋 5 typ贸w uzyskanych wynik贸w (0-4), dla celiakii charakterystyczny jest typ drugi i trzeci.

Nietolerancj臋 laktozy mo偶na natomiast zdiagnozowa膰 przy pomocy wodorowego testu oddechowego - polega on na pomiarze zawarto艣ci wodoru w powietrzu wydychanym przez pacjenta po spo偶yciu laktozy. W przebiegu nietolerancji laktozy, cukier ten nie zostaje prawid艂owo strawiony i ulega nadmiernej fermentacji w jelicie grubym, co powoduje wytworzenie du偶ych ilo艣ci wodoru. Pierwszy pomiar zawarto艣ci wodoru w wydychanym powietrzu wykonuje si臋 przed spo偶yciem laktozy - nast臋pnie nale偶y wypi膰 roztw贸r laktozy i mierzy膰 zawarto艣膰 wodoru w powietrzu w okre艣lonych odst臋pach czasu (na przyk艂ad po 60 i 120 minutach od spo偶ycia laktozy - ilo艣膰 pomiar贸w zale偶na jest od plac贸wki wykonuj膮cej test). Zbyt wysokie st臋偶enie wodoru w wydychanym powietrzu oznacza upo艣ledzenie trawienia laktozy.

Innym testem na nietolerancj臋 laktozy jest pomiar st臋偶enia we krwi glukozy po obci膮偶eniu laktoz膮. Test ten polega na spo偶yciu przez pacjenta roztworu laktozy, po czym w oko艂o p贸艂godzinnych odst臋pach czasu (przez 2 godziny) pobierane s膮 pr贸bki krwi. W przebiegu nietolerancji laktozy, trawienie tego cukru jest zaburzone - we krwi nie wzrasta wi臋c poziom glukozy. Taki wynik potwierdza wi臋c nietolerancj臋.

Statystyki:
0 komentarzy
990 wy艣wietle艅

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Nietolerancja laktozy

Badania genetyczne w kierunku nietolerancji pokarmowych mog膮 pom贸c Ci zastosowa膰 odpowiedni膮 diet臋!

Nietolerancja laktozy

Dla os贸b cierpi膮cych z powodu dolegliwo艣ci ze strony uk艂adu pokarmowego, takich jak b贸le brzucha, wzd臋cia, biegunka, wymioty o niejasnej przyczynie

Test wska偶e poziom ryzyka zwi膮zanego z zachorowaniem na:

nietolerancji laktozy

Cena badania:

189 z艂